» » ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті»

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті»

Дата: 15-05-2014, 10:03 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 Шановні колеги! Рада молодих вчених Тернопільського національного економічного університету запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті», що відбудеться 27 травня 2014 року на Інтернет-сайті www.iconf.org.ua

  

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

 

Для участі в роботі конференції необхідно до 26 травня 2014 року (в електронному варіанті) надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

 

Вся інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті: www.iconf.org.ua

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Секція 1. Світова економіка в ХХІ столітті: трансформація геополітичних інтересів, геоекономічні стратегії та проблеми наднаціонального регулювання:

?формування нового світового економічного порядку;

?глобалізація реальних та фінансових ринків і формування наднаціональних інститутів;

?фінансова глобалізація, боргові кризи і стратегічне управління зовнішньою заборгованістю;

?глобальна економічна криза: особливості сучасних форм її прояву та наслідки для світової економіки;

?сучасні геополітичні концепції і доктрини міжнародної економічної безпеки;

?зовнішньоекономічна діяльність резидентів України;

?міжнародний бізнес в основних секторах світової економіки;

?партнерство держави і міжнародного бізнесу: вітчизняна та світова практика;

?інституційне забезпечення міжнародних економічних відносин;

?процеси європейської інтеграції та участь в них України.

 

Секція 2. Інституціональні та неоінституціональні підходи до вирішення проблем глобального економічного розвитку:

?вибір моделі економічного розвитку України в контексті геополітичної та геоекономічної проблематики;

?інституційне забезпечення структурних трансформацій в національній економіці;

?модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін: інституційне забезпечення та технології реалізації;

?нормативно-правове забезпечення функціонування та розвитку національної економіки;

?інституційні зміни в сфері господарювання в контексті соціально-економічного розвитку;

?інститути ринкової інфраструктури: проблеми становлення та функціонування;

?проблеми формування «економіки знань».

 

Секція 3. Роль фінансово-кредитних важелів у посткризовому відновлені економіки:

?фінансово-бюджетна система та стратегія її трансформації;

?податкова та митна системи України в умовах утвердження ринкових відносин;

?грошово-кредитна політика та перспективи її оптимізації в сучасних умовах;

?механізми реалізації та ризики політики державних запозичень;

?банківська та парабанківська системи України та зарубіжних країн: проблеми та перспективи розвитку;

?механізм подолання та наслідки світової фінансової кризи.

 

Секція 4. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту :

?проблеми і перспективи адаптації системи бухгалтерського обліку в Україні до міжнародних стандартів;

?обліково-аналітичні аспекти підприємницької діяльності;

?використання інформаційних та телекомунікаційних технологій в сучасних облікових системах; 

?тенденції розвитку аудиту в Україні;

?концепція контролінгу: проблеми теорії та практики;

?актуальні проблеми розвитку фінансового аналізу. 

 

Секція 5. Стратегічні та тактичні орієнтири менеджменту в умовах становлення суспільства сталого розвитку:

?національні стратегії управління економікою та тактика їх реалізації; 

?трансформація національних систем державного управління і місцевого самоврядування в умовах глобалізації та регіоналізації;

?технології реалізації муніципального управління: досвід ЄС та Україна;

?механізми державного регулювання економіки: національні особливості та глобалізаційні процеси;

?сучасні проблеми менеджменту та маркетингу;

?інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності та корпоративні аналітичні системи;

?моделювання прийняття управлінських рішень: новітні підходи та проблеми практики.

 

Секція 6. Проблеми охорони навколишнього середовища та формування екологічної культури суспільства  

?екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання; 

?муніципальна екологічна політика; 

?транскордонне співробітництво в екологічній сфері;

?регулювання природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання.

 

Секція 7. Перспективи вибору інтеграційних векторів України: правове, економічне та гуманітарне забезпечення

?нормативно-правове забезпечення функціонування та розвитку національної економіки; 

?проблеми теорії та історії держави і права. Філософія права; 

?конституційне, адміністративне, міжнародне право; 

?цивільне право і процес, трудове, земельне, екологічне право; 

?кримінальне право і процес, криміналістика, кримінологія; 

?господарське право і процес; 

?право інтелектуальної власності. 

 

Секція 8. Ментальні та соціокультурні проблеми українського суспільства в процесі державотворення

?соціально-психологічні чинники економічного розвитку;

?національна ідея як необхідний чинник реалізації стратегії розвитку України;

?соціологічний моніторинг розвитку соціально-економічних систем.  Інформаційний лист 27 травня [172 Kb] (завантажень: 74)