» » Практико-орієнтоване навчання в аудиторській фірмі

Практико-орієнтоване навчання в аудиторській фірмі

Дата: 15-11-2023, 12:25 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 Студенти факультету фінансів та обліку ЗУНУ, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на бакалаврській освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування»,  з метою практико-орієнтованого навчання провели заняття з дисципліни «Контроль і аудит» в аудиторській фірмі «Тер Аудит».

Директор, керуючий партнер аудиторської фірми «Тер Аудит», сертифікований аудитор, д.е.н., професор Михайло Лучко розповів студентам 4 курсу про історію створення фірми, яка вже існує на ринку праці 29 років, специфіку роботи в різні періоди розвитку аудиторської діяльності в Україні й перспективність обраного фаху.

Студенти групи ОО-41 та групи ОО-42 дізналися, що аудиторська фірма «Тер Аудит» надає широкий спектр послуг: обов’язковий аудит; аудит фінансового стану; ініціативний аудит; аудит податкових розрахунків та звітності; постійне абонентське обслуговування; аудиторські консультації; аудит окремих операцій; інформаційний аудит; аутсорсинг; косорсинг; оцінка ризиків; оцінка ефективності системи внутрішнього контролю; впровадження системи внутрішнього аудиту, а також різні види супутніх послуг.

Також студенти ознайомилися із структурою аудиторської фірми «Тер Аудит», характером організації її діяльності і управління, загальною організацією системи обліку, структурою і функціями обліково-аналітичного апарату. Молоді люди дізналися, що працівники фірми, обслуговуючи клієнтів, вивчають порядок оформлення первинних і зведених облікових документів у паперовому вигляді та за допомогою спеціальних облікових програм; досліджують податкові розрахунки підприємств; аналізують фінансово-господарську діяльність; опановують проведення розрахунків основних показників діяльності бізнесу; ознайомлюються із системою внутрішнього контролю та аудиту тощо.

Також в ході зустрічі було обговорено вплив сучасних умов воєнного стану на діяльність аудиторської фірми.

Марія Шестерняк – к.е.н., доцент кафедри фінансового контролю та аудиту, керівник курсу «Контроль і аудит», зазначила, що у сучасний період потенційні роботодавці підтверджують попит на ринку праці на фахівців зі знаннями і практичними навичками у сфері незалежного аудиту та державного фінансового контролю. Відповідно практико-орієнтоване навчання дає можливість майбутнім фахівцям не лише орієнтуватися в економічних процесах, які відбуваються в державі в умовах воєнного стану, а й розуміти реалії сьогодення у сфері внутрішнього та державного аудиту і контролю. Такий підхід до навчання сприяє закріпленню теоретичних знань, отриманих студентами в університеті, оволодінню навичками практичної роботи, поглибленню методики науково-дослідної роботи. Практико-орієнтоване навчання спрямоване на фахову підготовку майбутніх спеціалістів та забезпечення їхнього належного рівня професійної підготовки.