Навчальна практика з геодезії

Дата: 22-06-2022, 11:30 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 Завершилася навчальна практика з геодезії у студентів першого, другого та третього курсів спеціальності “Геодезія і землеустрій” і “Експертна оцінка землі та нерухомого майна”. Важливість практики полягає в тому, що здобувачі вищої освіти, закріплюють теоретичні знання, здобуті під час аудиторного і дистанційного навчання, адже війна внесла корективи у звичний плин освітнього процесу. Також юнаки та дівчата систематизують і поглиблюють знання теоретичного матеріалу, освоюють навики виконання геодезичних робіт з використанням сучасних приладів, їх камерального опрацювання, виконання графічних побудов та оформлення планово-картографічних матеріалів за допомогою сучасного програмного забезпечення.

Практика проводилась на території університету та на базі навчально-дослідного виробничого господарства «Наука». Роботи, які виконувалися студентами, поділялися на два етапи: польові і камеральні. Усі польові роботи проводились на полігоні, створеному на базі НДВГ «Наука». Камеральні роботи студенти здійснювали в навчально-науковій спеціалізованій комп’ютерній лабораторії геодезичного та землевпорядного проектування. Студенти пройшли інструктаж з техніки безпеки під час проведення геодезичних робіт, дослідили і перевірили геодезичне обладнання. При проведенні польових робіт з теодолітного знімання, здобувачі освіти знайомляться з полігонами, намічають кути повороту для знімання горизонтальних кутів, провішують і вимірюють лінії, внутрішні кути, знімають внутрішню ситуацію і визначають кутову нев’язку. При проведенні нівелювання розбивають пікетаж і визначають перевищення точок, а також висотну нев’язку. Під час камеральних робіт студенти виконують обчислювальне опрацювання польових матеріалів і на їх підставі виготовляють графічні документи з використанням сучасного комп’ютерного та програмного забезпечення.

Практика проводилася у командах по 5-6 осіб, що дало можливість студентам виявити свою здатність працювати у команді та виконувати різні види робіт як під час польової, так і під час камеральної її частини. Кожен отримав навички безпосередньої роботи з приладами, опрацювання отриманих результатів. Завершували захистом звіту за отриманими матеріалами, а також демонструванням отриманих навичок роботи з приладами та умінь опрацьовувати й узагальнювати отримані дані.

Усі студенти сумлінно відвідували практику і виконували поставлені задачі, а найбільше зацікавлення виявили: Марія Білінкевич, Ірина Гльомба, Софія Місик, Дмитро Пухкий, Вадим Мотлас та інші.

Керували практикою професор кафедри економічної експертизи та землевпорядкування Ігор Перович та доценти Катерина Смолій і Роман Ванчура. Залучали зовнішніх спеціалістів у галузі геодезії та землеустрою – провели зустріч із директором Тернопільської регіональної філії державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" Русланом Крисоватим та провідним спеціалістом даної філії Олександром Сіликом.

Під час проходження практики студенти здобули навички, необхідні для роботи за обраним фахом, і які в подальшому навчанні сформують необхідні компетенції майбутнього спеціаліста.