» » У Західноукраїнському національному університеті завершився Міжнародний симпозіум «Архітектоніка фіскальної науки та дивергенція митно-податкових інститутів», присвячений 20-річчю створення кафедри податків та фіскальної політики

У Західноукраїнському національному університеті завершився Міжнародний симпозіум «Архітектоніка фіскальної науки та дивергенція митно-податкових інститутів», присвячений 20-річчю створення кафедри податків та фіскальної політики

Дата: 22-02-2021, 16:59 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 18 – 19 лютого 2021 року у Західноукраїнському національному університеті відбувся Міжнародний симпозіум «Архітектоніка фіскальної науки та дивергенція митно-податкових інститутів», присвячений 20-річчю від дня створення кафедри податків та фіскальної політики. Метою заходу стало згуртування потужного кола українських і закордонних фахівців задля формування професійної мережевої спільноти з обговорення актуальних проблем дослідження, вивчення, викладання та розвитку фіскальної науки, підготовки професіоналів, поширення наукової етики, культури, традицій, у формуванні молодої наукової еліти в Україні та за кордоном, а також обміну досвідом та новітніми ідеями. Партнерами заходу виступили понад 50 установ, організацій та закладів вищої освіти в Україні та закордоном, серед яких: 

Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України; Державна митна служба України; Міністерство фінансів Польщі; Католицький університет в Мілані (Італія); Університет економічний в Бидгощі (Польща); Краківський економічний університет (Польща); Рай університет (Індія); Катовіцький економічний університет (Польша); Вашингтонський університет (США); Університет Мармара (Туреччина); Гданський університет (Польща); Сучасний коледж бізнесу та науки (Оман);  Вроцлавський університет економіки та бізнесу (Польща); Національне агентство з питань запобігання корупції; Державний податковий університет Міністерства фінансів України; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Національний університет «Львівська Політехніка» ; Національний інститут стратегічних досліджень; Запорізький національний університет; Одеський національний економічний університет; Державна Установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»; Національний університет біоресурсів і природокористування України.

З вітальною промовою до учасників симпозіуму звернувся ректор Західноукраїнського національного університету д-р екон. наук, професор Андрій Крисоватий та окреслив  здобутки кафедри податків та фіскальної політики,  її роль у підготовці фахівців для податкових і митних органів України й значення в розвитку фіскальної науки. 

Учасникам симпозіуму була представлена привітальна грамота від Міністра фінансів України - Сергія Марченка, у якій пан Сергій привітав колектив Західноукраїнського національного  університету та учасників міжнародного симпозіуму, побажавши натхненної роботи та нових здобутків у практичній царині.

Учасників симпозіуму і колектив кафедри податків та фіскальної політики з 20-річчям привітав Голова Державної податкової служби України д-р екон. наук Олексій Любченко. Очільник податкових органів підняв надскладні питання, пов’язані з відповідальністю людини, яка живе в Україні в частині сплати податків, отримання робочого місця, пенсії, безвідповідальності тих, хто не платить податки в Україні, хоча є громадянином нашої держави. 

У роботі симпозіуму взяв участь перший заступник Голови Державної митної служби України, д-р екон. наук Іван Бережнюк, який підкреслив важливість підготовки спеціалістів для митних органів України в умовах трансформації цієї інституції. 

Пленарне засідання першого дня міжнародного Симпозіуму розпочалося з доповіді д-ра екон. наук, професора Андрія Крисоватого, в якій наголошувалося на актуальності положень теорії збігу обставин розвитку у фінансовій науці. У ході доповіді також було відзначено важливість формування власної економічної та фіскальної політики відповідно до національних реалій та традицій, мінімізуючи використання кредитних ресурсів та зважаючи на новітні тенденції розвитку світового господарства. Зазначено, що важливо при цьому збільшувати інноваційно-технологічну складову виробничого комплексу України, яка б базувалась на штучному інтелекті та аддитивних, цифрових, квантових, високошвидкісних інфраструктурних, керованих психо-емоційних, когнітивних  технологіях. 

Також учасники ознайомилися з науковими доробками низки відомих вчених України та світу. Обговорювали такі ключові питання: проблеми та ризики податкової підтримки малого бізнесу в Україні (Юрій Іванов, д-р екон. наук, професор, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України); концептуальні основи коригування в межах застосування методів трансфертного ціноутворення (Захарій Варналій, д-р екон. наук, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка); Electronic Public Services provided by the National Revenue administration Of the Republic of Poland (Magdalena Hryciuk, Master, Head of Unit Tax Collection Department Ministry of Finance); про лідерство і державу (Future talks for Ternopil) (Олександр Стародубцев, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції); пріоритети податкової політики держави у 2021 році (Костянтин Швабій, д-р екон. наук, професор, Державний податковий університет Міністерства фінансів України); Harmonisation of income tax in EU countries (Eugeniusz Gostomski, Department of International Business, University of Gdańsk); українське студентство за кордоном: оподаткування і страхування (Ігор Алєксєєв, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська Політехніка»); Valuation of digital intangibles and transfer pricing issues (Roberto Moro-Visconti, Prof. Dr., Università Cattolica, Italia); Debt vs Growth The EU evidence 1995-2019 (Buła, Rafał Andrzej, Ph.D., assistant professor, University of Economics in Katowice, Poland) та інші.  

У перший день роботи симпозіуму Юрій Іванов наголосив на важливості створення податкових стимулів для малого бізнесу, з ліквідацією можливостей уникнення від оподаткування суб'єктами великого бізнесу.
«Найважливішим у визначенні пріоритетів податкової політики України має стати створення інвестиційно привабливого середовища», — відзначив Костянтин Швабій.
«Важливо міняти системи управління в державі відповідно до характеристик сучасного демократичного суспільства», – сказав Олександр Стародубцев.

На пленарному засіданні під час другого дня роботи Симпозіуму було представлено доповіді: трансформаційні тенденції українського податкового законодавства в контексті BEPS (Тарас Полянський, менеджер практики Трансфертного ціноутворення, PwC в Україні);  еволюція функціональної спроможності податкової системи України (Юлія Касперович, канд. екон. наук, старш. наук. співр., Національний інститут стратегічних досліджень); The Need of Fiscal Support for Industy 4.0 (Taşkın Dirsehan, PhD, Assoc. Prof. Of Marketing Erasmus, Faculty Coordinator Marmara University); The social aspect of the tax on goods and services (Marcin Kęsy, Ph. D., University of Economy in Bydgoszcz, Poland); Machine learning and big data analytics model in fiscal management and taxation (Dr. Iyer Sailesh Suryanarayan, Rai School of Engineering, Rai University, India);  податок на доходи фізичних осіб в Україні: ретроспектива та сучасні виклики (Олена Діброва, аспірантка, Одеський національний економічний університет); взаємозв’язок ексклюзивності регулювання  та дивергенції регіонального розвитку в Україні (Анатолій Мокій, д-р екон. наук, професор, пров. наук. співр., Державна Установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»).

Учасники Симпозіуму активно долучалися до дискусійних обговорень, які стосувалися теоретичних та прикладних тенденцій розвитку фіскальної науки; використання прогресивних інструментів формування сприятливого інвестиційного та інноваційного середовища в країні; ролі митно-податкових інститутів у формуванні суспільства сталого розвитку в умовах фінансових ризиків зумовлених пандемією Covid-2019; вдосконалення процедур контролю за трансфертним ціноутворенням; проблематики формування бюджетних ресурсів держави та адміністративно-територіальних утворень тощо. 

У другий день роботи симпозіуму менеджер практики трансфертного ціноутворення PwC в Україні Тарас Полянський акцентував увагу на важливості трансформації національного податкового законодавства відповідно до сучасних практик розвинутих країн щодо протидії виведенню капіталу та уникненню від оподаткування.

Підсумовуючи результати роботи учасників Симпозіуму, завідувач кафедри податків та фіскальної політики, канд. екон. наук, доцент Анатолій Луцик висловив впевненість, що такі наукові заходи завжди будуть майданчиком для продукування нових ідей та бачення майбутніх фахівців щодо реформування фіскальної політики держави.

Організаційний комітет Симпозіуму висловлює вдячність партнерам та учасникам за активну участь у роботі наукового заходу й цікаві гарячі дискусії. Пропозиції та новітні ідеї стали візитівкою заходу, який об’єднав у своєму товаристві теоретиків, практиків та громадськість - всіх, кому не байдуже майбутнє української науки й реалізація її прогресивних ідей на практиці.

Всі учасники Міжнародного симпозіуму “Архітектоніка фіскальної науки та дивергенція митно-податкових інститутів” отримали сертифікати, а також неймовірні позитивні враження. Колектив кафедри податків та фіскальної політики ЗУНУ бажає всім учасникам наснаги, творчих успіхів, цікавих наукових здобутків!