ДЗВОНИ
НАМ


» » У 1988 році в ЗУНУ створено факультет зовнішньоекономічної діяльності

У 1988 році в ЗУНУ створено факультет зовнішньоекономічної діяльності

Дата: 21-12-2020, 10:13 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 Лібералізація, яка охопила СРСР у другій половині 80-х років, торкнулася і сфери міждержавних відносин, у тому числі і економічних. Тож як ніколи актуальною постала проблема підготовки відповідних кадрів, які б змогли забезпечити ці процеси.

У Тернопільському фінансово-економічному інституті це розуміли дуже добре. Тому у 1988 р. при факультеті підвищення кваліфікації ТФЕІ створено відділення з перепідготовки кадрів (господарських керівників) підприємств та організацій, що отримали дозвіл на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Слухачі навчалися протягом 6 місяців з відривом від виробництва і отримали дипломи про вищу освіту за спеціальністю «Організація та планування зовнішньо-економічної діяльності».

Активізація в нових умовах зовнішньоекономічної діяльності підприємств стали поштовхом для відкриття 21 грудня цього ж року повноцінного факультету – зовнішньоекономічної діяльності, Перший набір здійснювався з числа студентів стаціонарної форми навчання, які пройшли тестування з іноземної мови і виявили бажання навчатися на цьому факультеті. У цей рік за спеціальністю «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент ЗЕД») навчалося 25 студентів.

Новостворений факультет очолив заступник декана планово-економічного факультету, доцент кафедри господарського механізму, кандидат економічних наук Анатолій Михайлович Тибінь.

До факультету зовнішньоекономічної діяльності належали чотири кафедри, професорсько-викладацький склад яких представляли висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти. Це були кафедри: менеджменту (завідувач кафедри – О. А. Устенко); міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу (МЕФКВМ) (завідувач – д-р екон. наук, професор Є. В. Савельєв); англійської мови для ЗЕД (завідувач кафедри – доцент Ю. І. Фатєєва); німецької мови для ЗЕД (завідувач кафедри – доцент Л. Р. Вовк).

Перший випуск студентів денної форми навчання відбувся у 1992 р.

У результаті посилення ролі економічної сфери в житті суспільства суттєво зростав потяг до здобуття економічної освіти. Тож цілком закономірно спостерігалася динаміка росту кількості студентів, а в 1995 р. відкрилося заочне відділення факультету, яке з часом розширило свої географічні межі. У м. Калуш (Івано-Франківська обл.), м. Нововолинськ (Волинська обл.), м. Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.), стм Форос (АР Крим), м. Львові були відкриті навчально-консультаційні пункти з метою навчання студентів-заочників. Потреби в підготовці фахівців високої кваліфікації зумовили необхідність відкриття ще трьох спеціальностей: «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Маркетинг».

Для зміцнення зв’язків між зарубіжними партнерами та факультетом, з метою встановлення нових міжнародних контактів у 1989 р. було створено відділ міжнародних зв’язків. Начальником відділу призначили канд. екон. наук., доцента В. П. Дяченка. У цей час були укладені угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами Польщі, Болгарії, Великобританії, Нідерландів. Факультет встановив ділові контакти з ВНЗ Швейцарії, США, Німеччини, Канади, Франції, Фінляндії, Білорусі. Іноземні професори і науковці неодноразово запрошувалися до Тернополя для читання лекцій студентам. Реалії того часу виокремили проблему забезпечення студентів факультету роздатковим матеріалом із нових дисциплін, які читали закордонні викладачі. З метою оперативного виготовлення таких матеріалів 13 листопада 1991 р. було утворено лабораторію оперативного друку.

З 18 серпня 1992 р. факультет зовнішньоекономічної діяльності має нову назву – факультет міжнародного бізнесу та менеджменту.

У вересні 1993 р. при факультеті створено спеціалізовану бібліотеку іноземної літератури. Вагомий внесок у поповнення бібліотечного фонду зробили закордонні науковці, які читали лекції нашим студентам. Підручники надходили з Болгарії, Франції, Німеччини, США.

Наступним етапом історії факультету стало заснування у 1993 р. Українсько-голландської вищої школи економіки та менеджменту як структурного підрозділу факультету з метою організації підготовки фахівців за двома спеціальностями: «Економіка та управління виробництвом» та «Управління міжнародним бізнесом». 24 травня 1995 р. на базі цієї школи було створено Українсько-Нідерландський економічний факультет економіки та менеджменту. Деканом призначено доцента В. П. Дяченка. Перший випуск відбувся у 1998 р. Усі випускники отримали сертифікати Утрехтської вищої школи економіки та менеджменту. У 1999 р. факультет очолила  доцент кафедри менеджменту Людмила Володимирівна Гаврилюк-Єнсен (з жовтня 2005 р. Українсько-Нідерландський факультет економіки та менеджменту отримав статус окремого структурного підрозділу).

З проголошенням незалежності України значно розширилися можливості залучення іноземних спеціалістів для роботи на тривалий період (семестр, рік і більше). Так, з 1994 р. на факультеті на постійній основі працювали викладачі з американського Корпусу миру, які викладали найважливіші дисципліни англійською мовою.

У 1994 р. факультет трансформовано в Інститут міжнародного бізнесу та менеджменту (ІМБМ) Тернопільської академії народного господарства. Директор інституту А. М. Тибінь створював належні умови, щоб студентство інституту мало змогу успішно навчатися, займатися наукової діяльністю, відпочивати.

У травні 1999 р. при Інституті було створено Українсько-німецький центр економіки та менеджменту. Згодом засновано в структурі ІМБМ Українсько-Німецький факультет міжнародної економіки і менеджменту. У 1999–2008 рр. деканами факультету були канд. екон. наук, доцент В. П. Дяченко, канд. екон. наук, доцент кафедри МЕФКВМ Л. В. Фарина, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту В. Трілленберг (доцент DAAD).

Інтеграція України в світовий економічний простір висувала нові вимоги до підготовки спеціалістів у сфері економіки. Для підготовки фахівців з європеєзнавства у 2000 р. створено Центр європейських і міжнародних студій (ЦЄМС), який очолила канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту В. Є. Куриляк. У 2002 р. для організації навчального процесу та розміщення працівників ЦЄМС виділено корпус на бульварі Шевченка, 9. У ньому також розмістилася редколегія новоствореного «Журналу європейської економіки».

З метою зростання іміджу ТАНГ в Україні та за кордоном і конкурентоспроможності випускників на вітчизняному ринку та зарубіжних ринках робочої сили в інституті з 2003 р. почали функціонувати англомовні програми навчання за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Успішно розвивається співпраця з ВНЗ багатьох країн, зокрема з університетами Великобританії і Греції. З метою створення організаційних умов розширення діяльності з включення ТАНГ у європейський освітній простір у 2004 р. був створений Українсько-Британсько-Грецький факультет міжнародної економіки і туризму.

Для роботи на міжнародних фінансових ринках в Інституті міжнародного бізнесу і менеджменту була відкрита магістерська програма «Міжнародне інвестування» в межах спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2005 р.). Викладання дисциплін професійного спрямування забезпечувалося викладачами єдиної в Україні новоствореної кафедри фінансового інжинірингу, яку очолювала д-р екон. наук, професор О. М. Сохацька.

У зв’язку з утворенням ТДЕУ у 2005 р. на базі ТАНГ інститут міжнародного бізнесу та менеджменту було трансформовано у факультет міжнародного бізнесу і менеджменту. Восени цього ж року відповідні факультети реорганізовано у Українсько-Німецьку програму двох дипломів, Українсько-Греко-Іспанську програму з міжнародного туризму та Англомовну програму з міжнародної економіки та туризму при ФМБМ. Науковим керівником програм був призначений д-р екон. наук, професор Є. В. Савельєв.

Підготовка фахівців для зарубіжних країн розпочалася у 2004 р. У ЗУНУ навчаються студенти із країн Африки, Азії, Південної та Північної Америки.

У 2006 р. контингент студентів факультету міжнародного бізнесу і менеджменту становив 671 особу.

У 2010 р. відбулися великі зміни в структурі університету, а саме 30 серпня 2010 р. на базі провідних факультетів, що реалізували міжнародні освітні програми, було створено Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин (ННІМЕВ). До інституту увійшли: факультет міжнародного бізнесу і менеджменту; Україно-Німецький економічний факультет; Україно-Нідерландський факультет економіки та менеджменту, Англомовна програма з міжнародної економіки і туризму; відділ міжнародних програм; відділ перекладачів; відділ обліку і верифікації іноземних громадян. Зі структури факультету фінансів було виведено Українсько-польську програму з фінансів та страхування; із структури факультету комп’ютерних інформаційних технологій виведено Українсько-американську програму з комп’ютерних наук; зі структури факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки виведено Українсько-Грецьку програму «Магістр з бізнес адміністрування» та підготовче відділення для іноземних громадян і включено їх до складу ННІМЕВ.

У червні 2013 року прийнято рішення про присвоєння Навчально-науковому інституту міжнародних економічних відносин імені Богдана Дмитровича Гаврилишина – видатного громадського діяча, члена Римського клубу, фундатора економічного форуму в Давосі, уродженця Тернопільщини.

          Протягом 2014-2018 рр. директором інституту був Ігор Михайлович Таранов. Особливо багато уваги він приділяв удосконаленню організаційної структури інституту, роботі з інтернаціональним студентством, налагодженню контактів з іноземними партнерами, пошуком грантових програм.

З вересня 2018 року навчально-науковий інститут міжнародних відносин (сучасну назву він отримав у 2020 році) очолює доктор економічних наук, професор Ірина Олегівна Іващук.

Сьогодні – це один з найбільших та найавторитетніших підрозділів в університеті. Нагромаджений досвід, професіоналізм викладачів та співробітників інституту, динаміка розвитку, конкурентоспроможність випускників як у нашій країні, так і за кордоном дали змогу інституту стати потужним центром підготовки кваліфікованих фахівців у сфері міжнародної економіки, міжнародних відносин, права та інформації, міжнародного бізнесу і туризму, міжнародного менеджменту та маркетингу.

Позаду – славна історія, попереду – нові здобутки!