ДЗВОНИ
НАМ


» » 30 березня 2005 року ми стали Університетом

30 березня 2005 року ми стали Університетом

Дата: 30-03-2019, 16:11 | Автор: Директор музею історії ТНЕУ

 30 березня 2005 р. Кабінет Міністрів України задовольнив клопотання вченої ради нашого навчального закладу, облдержадміністрації та Міністерства освіти і науки України, створивши на базі Тернопільської академії народного господарства Тернопільський державний економічний університет.

23 червня 2005 р. відбулися вибори першого ректора ТДЕУ, оскільки із ліквідацією ТАНГ і створенням на її базі університету були припинені повноваження ректора. За результатами таємного голосування переміг попередній ректор, професор Сергій Ілліч Юрій.

Зі створенням Тернопільського державного економічного університету відбулися деякі зміни у його структурі. Зокрема, замість колишніх інститутів створено факультети: аграрної економіки і менеджменту, банківського бізнесу, економіки і менеджменту інвестицій, економіки і управління, комп’ютерних інформаційних технологій, міжнародного бізнесу і менеджменту, обліку та аудиту, Українсько-Нідерландський факультет економіки та менеджменту, фінансів, юридичний. Згідно зі Статутом університету, факультет створюється за рішенням вченої ради за умови, якщо до його складу входить не менш ніж три кафедри і в ньому навчаються щонайменше 200 студентів денної форми навчання. Питання факультетського життя вирішували вчені ради,які діяли на всіх факультетах. Працювали студентські органи самоврядування, профком, студентські ради в гуртожитках.

У квітні 2005 р. відбулася реорганізація Центру довузівської підготовки, інституту післядипломної освіти і Центру підготовки магістрів у Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки. У його складі створено відділи довузівської підготовки; післядипломної освіти та підвищення кваліфікації; магістерської підготовки. Очолив Центр завідувач кафедри економіко-математичних методів і моделей О. Т. Іващук.

Ефективна діяльність університету забезпечує належний кадровий потенціал. Оновлення та якісне поліпшення складу науково-педагогічних і наукових працівників — це один із найголовніших чинників успішного виконання проектів різних рівнів. Професорсько-викладацький персонал ТДЕУ налічував 1260 осіб, серед них: 73 доктори наук, професори, понад 450 кандидатів наук, доцентів, яких об’єднано у 58 кафедр. Середній вік викладача становив 44–49 років. Серед працівників навчального закладу: 6 заслужених працівників народної освіти України, 2 заслужених юристи України, 1 заслужений працівник сільського господарства, 6 заслужених діячів науки і техніки, 5 відмінників освіти України, 46 викладачів — дійсні члени галузевих академій наук, 23 — члени-кореспонденти галузевих академій наук, 3 заслужені винахідники України, 1 заслужений працівник освіти України, 1 заслужений працівник фізкультури України, 1 заслужений журналіст України.

В історії розвитку освіти у незалежній Україні цей етап увиразнюється початком інтеграції системи вищої освіти у світовий освітній простір. Велику увагу керівництво країни звертало на модернізацію освітив Україні. Україна долучилася до Болонського процесу, зобов’язавшись внести відповідні зміни у національну систему освіти та приєднатися до роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору вищої освіти до 2010 р. Для входження у європейський освітній простір ТДЕУ активно підтримав експеримент з реалізації принципів Болонської декларації.

Інтеграція у міжнародний освітньо-науковий простір вимагала й управлінських рішень щодо міжнародних програм, за якими навчалися студенти. Так, на факультеті міжнародного бізнесу та менеджменту запроваджено Українсько-Німецьку програму двох дипломів, Українсько-Грецько-Іспанську програму з міжнародного туризму, Англомовну програму з міжнародної економіки та туризму, Українсько-Американську програму з комп’ютерних наук, а факультет фінансів — Українсько-Польську програму з фінансів і страхування.

А вже у вересні 2006 року Тернопільському державному економічному університету надано статус «національного».

Незважаючи на доволі невеликий період перебування нашого закладу вищої освіти під вивіскою «ТДЕУ», він став важливим етапом його становлення як провідного економічного освітнього центру України та інтеграції у світовий освітній простір.