Завідувач кафедри цивільного права і процесу

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: lkrutnyk@wunu.edu.ua, lukasevych-krutnyk@gmail.com
Кабінет: 319
Телефон: 25-29-45, 15-224
Кафедра цивільного права та процесу

З метою вивчення галузей приватного права та законодавства і для належного забезпечення інтересів приватної особи та їх захисту, у відповідності із постановою Вченої ради Тернопільської академії народного господарства (протокол №4 від 25 лютого 1998 року) було створено юридичний інститут на базі одноіменного факультету, до якого віднесли кафедру цивільного та трудового права. Завідуючим було призначено кандидата юридичних наук доцента Іванчука Мирослава Васильовича (наказ № 71 від 19 березня 1998 року).
Згідно з навчальним планом на кафедру цивільного і трудового права було покладено забезпечення викладання наступних дисциплін: “Цивільне та сімейне право”, “Трудове право”, “Цивільний процес”, “Адвокатура України”, “Нотаріат в Україні”, “Право соціального забезпечення”, “Екологічне право”, “Житлове право”, “Аграрне право”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”.
Викладання дисциплін здійснювали висококваліфіковані спеціалісти, юристи-практики: кандидат юридичних наук, доцент Іванчук Мирослав Васильович, Заслужені юристи України: Тиханська Тетяна Василівна, Дуда Поліна Миколаївна; адвокат Дерех Надія Володимирівна; молоді викладачі: Дуда Олександр Ігорович, Григоровська Любов Василівна, Слома Валентина Миколаївна, Василевич Ольга Олексіївна.
З 1січня 2006 р. (наказ № 94 від 19 жовтня 2005 року) у зв’язку із реорганізацією Юридичного факультету ТДЕУ, кафедру цивільного і трудового права було перейменовано на кафедру цивільного права і процесу. Кафедра стала випусковою кафедрою за цивільно-правовою спеціальністю.
Кафедра забезпечувала викладання таких базових юридичних дисциплін: “Цивільне право”, “Трудове право”, “Аграрне право”, “Екологічне право”, “Сімейне право”, “Цивільний процес”, “Житлове право”, “Право соціального забезпечення”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”; а також спеціальних курсів: “Медичне право”, “Складання цивільно-правових документів”, “Цивільно-правове регулювання банківської діяльності”, “Спадкове право”.
Забезпечували викладення зазначених дисциплін: Іванчук Мирослав Васильович (завідувач кафедрою), Калаур Іван Романович, Николайчук Любов Михайлівна; шість старших викладачів: Дерех Надія Володимирівна, Процик Василь Мирославович, Слома Валентина Миколаївна, Стадник Богдана Михайлівна, Тиханська Тетяна Василівна, Чегодар Оксана Михайлівна; викладач-стажист Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна. Викладацький склад кафедри бере активну участь у щорічних конференціях, які проходять на Юридичному факультеті ТДЕУ на тему: “Формування правової держави в Україні: проблеми й перспективи” та у Всеукраїнських наукових конференціях.
Згодом, відповідно до наказу №27-к від 22 січня 2007 року кафедру цивільного права і процесу очолив кандидат юридичних наук Калаур Іван Романович.
Відповідно до наказу №461-к від 26 листопада 2009 року кафедру цивільного права і процесу очолила кандидат юридичних наук Слома Валентина Миколаївна, а у 2015 році і по вересень 2019 року очільником кафедри був доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України – Калаур Іван Романович.
Із вересня 2019 року очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна.
На сьогоднішній день до колективу кафедри входять : 3 доктора юридичних наук – Калаур І. Р., Теремецький В.І., Лукасевич-Крутник І.С. 9 кандидатів наук : Слома В. М., Бутрин – Бока Н. С., Гнатів О. Б., Зигрій О.В., Лукашов Р.С., Майка Н.В., Труфанова Ю.В., Коруц У.З., Цвігун І.М., викладачі – Боднарчук І. В., Паращук Л. Г., Фрончко В.В.
Щорічно працівники кафедри нагороджуються грамотами та подяками з нагоди професійного свята Дня юриста. Крім того, є учасниками Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, авторами наукових та навчально-методичних праць.
Викладачі сумлінно готують майбутніх юристів у стінах факультету, передаючи їм власний досвід та знання. Незважаючи на навчальний процес, завжди знаходять час на дозвільну роботу із студентами, являються кураторами академічних груп.

http://cpp.tneu.edu.ua/


Професорсько-викладацький колектив

Калаур Іван Романович

Посада : професор 
Науковий ступінь : доктор юридичних наук
Вчене звання : професор

Контакти:
Е-mail: ivan@wunu.edu.ua 
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Теремецький Владислав Іванович

Посада: професор кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:
Телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Слома Валентина Миколаївна

Посада: доцент, заступник декана юридичного факультету 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail: v.sloma@wunu.edu.ua
Зовнішній телефон: 252945, 15-205
Кабінет: 320


Бутрин - Бока Наталія Степанівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:n.butryn@wunu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Гнатів Оксана Богданівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Коруц Уляна Зіновіївна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу (за сумісництвом), начальник відділу міжнародних зв’язків
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: 


Контакти:
Телефон: 25-29-45, 15-205
E-mail:  u.koruts@wunu.edu.ua
Кабінет: 318


Майка Наталія Володимирівна

 Посада: старший викладач
Науковий ступінь : кандидат юридичних наук
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail:
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Фрончко Володимир Вікторович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь : 
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail:
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Боднарчук Ігор Володимиович

Посада: викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Цвігун Ірина Мирославівна

Посада: викладач
Науковий ступінь : кандидат юридичних наук
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail:
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Труфанова Юлія Владиславівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail: trufanovayuliia@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Зигрій Ольга Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail: olhazyhrii@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Паращук Лілія Георгіївна

Посада:старший лаборант кафедри цивільного права і процесу
 
Контакти:
Е-mail:l.parashchuk@wunu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318