Факультет фінансів та обліку

Кізима Андрій Ярославович

Посада: декан факультету фінансів та обліку
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
Почесне звання: заслужений працівник освіти України

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11а м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11203
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-095

Факультет фінансів та обліку

 

Факультет фінансів та обліку ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» наступних освітніх програм:

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок:

-     Банківська справа

-     Митна та податкова справа

-     Фінанси

-     Фінансовий менеджмент

спеціальності 071 Облік і оподаткування:

-     Облік і оподаткування

спеціальності 232 Соціальне забезпечення:

-    Соціальне забезпечення

спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології):

-     Фінансова грамотність

 

за освітнім ступенем «Магістр» наступних освітніх програм:

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок:

-     Банківська справа

-     Митна справа

-     Фінанси

-     Фінансовий менеджмент

-     Фіскальне адміністрування

-     Публічні фінанси (освітньо-наукова програма)

спеціальності 071 Облік і оподаткування:

-       Аудит та державний фінансовий контроль

-       Облік і оподаткування підприємництва

-       Облік і контроль в державному секторі економіки

-       Міжнародний облік (освітньо-наукова програма)

спеціальності 232 Соціальне забезпечення:

-       Соціальне забезпечення

спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології):

-       Фінансова грамотність

 

Після завершення навчання на факультеті фінансів та обліку  випускники можуть обіймати такі посади: керівника фірми; фінансиста та економіста; фінансового менеджера та фінансового директора; фінансового аналітика і консультанта; фахівця з біржових операцій; фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів; брокера; дилера; маклера; андерайтера; актуарія; менеджера з продажу страхових продуктів; фахівця зі страхового маркетингу; соціального інспектора; інспектора з призначення та виплати пенсій; інспектора-ревізора; фахівця державної служби зайнятості; спеціаліста з прийому та виплати державних соціальних допомог (субсидій, компенсацій); менеджера у сфері соціального забезпечення; керуючого (директора, керівника) комерційного банку; головного економіста (касира, ревізора) банку; менеджера (управителя) із грошового та  фінансового посередництва  (фінансового лізингу, надання кредитів; аналітика з інвестицій та кредитування); бухгалтера; податкового інспектора, аудитора; митного інспектора; митного брокера; податкового консультанта; фахівця із державних закупівель; менеджера із обслуговування клієнтів; провідного спеціаліста в ОТГ; начальника фінансових відділів; аспіранти та викладачі  у закладах вищої освіти, спеціаліста науково-дослідних та експертно-аналітичних установ.

 

Факультет фінансів та обліку активно співпрацює з такими установами й організаціями: система органів державного управління (Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державна  податкова служба України, Державна митна служба України, Національний банк України, Державна казначейська служба України, Офіс фінансового контролю України, Рахункова палата України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг); об’єднані територіальні громади; національні та міжнародні компанії, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; фінансові, страхові трастові та трейдингові компанії; банки; кредитні спілки; ломбарди; інвестиційні фонди і компанії; бізнес-структури (бухгалтера, бізнес-аналітики, внутрішні аудитори); незалежні експертні організації (аудиторські фірми, інститут економічної експертизи); митно-брокерські контори;  підприємницькі структури (промисловості, торгівлі, будівництва, готельно-туристичного бізнесу, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, транспорту, сфери інформаційно-консалтингових послуг).

Науково-дослідна діяльність факультету  фінансів та обліку. На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. З метою організації навчально-просвітницької, науково-дослідної та інформаційно-аналітичної діяльності викладачів, студентів, аспірантів, докторантів у сфері фінансів сталого розвитку у контексті сучасних міжнародних тенденцій з 2019 року на факультеті фінансів та обліку функціонує Міжнародна студія фінансів сталого розвитку.Факультет фінансів та обліку є ініціатором проведення на постійній основі Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій», яка відбувається на базі Вищої школи економіки, менеджменту та державного управління у Братиславі.

 

На факультеті активно функціонують студентські наукові гуртки:  «Фінансова просвіта/ Financial Education», «Фіскальний аналітик» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Соціальний супервізор» та «Банківський аналітик» (координує кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу), «Стандарт» та Центр практичної бухгалтерії (координує кафедра обліку і оподаткування),  Студентське наукове товариство кафедри фінансового контролю та аудиту, «Школа професійної майстерності Михайла Лучка» (координує кафедра фінансового контролю та аудиту).
Під керівництвом кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу успішно функціонує студентська страхова компанія «Імперія безпеки».
З метою підвищення якості підготовки фахівців створено навчальну лабораторію «Віртуальний банк» з використанням програмного забезпечення «АБС-В2»

 

Факультет фінансів та обліку реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: Вищою школою економіки менеджменту та державного управління у Братиславі (Словаччина); Технічним університетом в Кошице (Словаччина); Економічним університетом в Братиславі (Словаччина); Ягеллонським університетом у Кракові (Республіка Польща); Люблінським католицьким університетом ім. Івана Павла ІІ (Польща); Краківським економічним університетом (Польща); Економічною академією м. Познань (Польща); Свіштовською господарською академією (Болгарія); Щецинським університетом, м. Щецин (Польща); Лодзьким Університетом (Польща); Познанським економічним університетом (Польща).

 

Студентські ініціативи. Важливою умовою якісного функціонування факультету фінансів та обліку є студентське самоврядування, яке діє з метою створення сприятливих умов для виконання студентами своїх обов’язків та забезпечення захисту їх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистостей студентів, формує у них навики майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті скерована на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності. Студентські будні на ФФО це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти факультету фінансів та обліку  завжди беруть активну участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що проводяться як в університеті, так і за його межами.

 

Якщо у вас виникли питання стосовно:

вступу – телефонуйте за номерами: (097)664-59-21 Шевчук Антон Михайлович, (097)720-20-06 Квасниця Оксана Василівна, (097)455-99-92 Сидор Ірина Петрівна

організації навчального процесу - (097)720-20-06 Квасниця Оксана Василівна
поселення у гуртожиток - 067) 490-54-20 Обертас Всеволод Ігорович

оформлення довідок, заяв – (067)912-45-41 Коваленко Тетяна Василівна, (097) 713-96-01 Болтик Валентина Аркадіївна

співпраці з науковцями факультету  – (097)942-07-13 Горин Володимир Петрович

 

Долучайтеся до нас у соціальних мережах:

         

Наші контакти:

46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, корпус 11 (каб. 11204)
Телефон: (0352) 51-75-33, вн. 10048, моб. (097) 720-20-06

Е-mаіl: f_finance@wunu.edu.ua


Заступники декана ФФО

Квасниця Оксана Василівна  

Посада: заступник декана факультету фінансів та обліку
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11а, м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204а
Телефон: (0352) 51-75-33 вн. 10-048


Савчук Світлана Василівна

Посада: заступник декана факультету фінансів та обліку з питань інформаційної політики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  доцент

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11а м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204а
Телефон:  (0352)51-75-33 вн. 10-048
E-mail:  s.savchuk@wunu.edu.uaСтудентський декан ФФО

Лавринюк Микола Леонідович

 Студентський декан факультету фінансів та обліку

Контакти:
Телефон: +38(050)269-83-30


Спеціалісти деканату ФФО

Болтик Валентина Аркадіївна

 Посада:спеціаліст деканату

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11а м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204
Телефон:  (0352)51-75-33 вн. 10-047
E-mail:  f_finance@wunu.edu.ua
Коваленко Тетяна Василівна

 Посада: старший лаборант

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11а м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11204
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-047
E-mail:  f_finance@wunu.edu.ua