Декан Юридичного факультету

Сергій Володимирович Банах


Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент


Контакти:

Електронна пошта: s.banakh@wunu.edu.ua

Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-201

Кабінет: 407


Коло наукових інтересів: кваліфікація службових злочинів
У 1997 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 1997 року по 2013 рік працював в органах прокуратури Тернопільської області, пройшовши шлях від слідчого районної прокуратури до першого заступника прокурора області. Нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України».

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право; муніципальне право.

Заступник декана юридичного факультету

Слома Валентина Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:

Телефон (0352) 25-15-85

E-мейл: slomavm@gmail.com

Кабінет: 5309

Адреса: вул. Микулинецька, 46а, корпус № 5, м. Тернопіль, 46400

Заступник декана юридичного факультету

Мазепа Світлана Олегівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail:intpolsveta@gmail.com,
s.mazepa@wunu.edu.ua
Телефон: (0352) 25-15-85
Кабінет: 5311
Адреса: вул. Микулинецька, 46а, корпус № 5, м. Тернопіль, 46400

Юридичний факультет

 

Історія факультету розпочинається із 1993 року, коли в межах спеціальності «Економіка підприємств» було відкрито спеціалізацію «Правове регулювання економіки» і створено юридичний факультет, що готував молодших спеціалістів - юристів на денній та заочно-дистанційній формах навчання. Очолив факультет доцент Я.М. Пігач.
25 лютого 1998 році Вчена рада ТАНГ ухвалила рішення про утворення окремого юридичного інституту. У травні 1998 року директором інституту став заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент 3.С. Гладун.
У 1998/99 н. р. в інституті працювали кафедри історії держави і права (завідувач - доцент Є.В. Паньків), теорії держави і права (завідувач - доцент М.В. Кравчук), конституційного та адміністративного права (завідувач - заслужений юрист України, доцент 3.С. Гладун), цивільного і трудового права (завідувач - доцент М.В. Іванчук), кримінального права (завідувач - завідувач - професор В.К. Грищук), правосуддя і прокурорського нагляду (завідувач - професор П.В. Шумський), міжнародного і господарського права (завідувач - доцент Я.М. Пігач).
28 січня 2004 року в. о. директора інституту призначено кандидата юридичних наук, доцента С.С. Осадчук.
З січня 2006 року по квітень 2007 року факультету очолював кандидат юридичних наук, доцент Я.М. Пігач.
З квітня 2007 року по квітень 2015 року деканом факультету був кандидат юридичних наук, доцент В.І. Возьний.
З квітня 2015 року факультет очолює кандидат юридичних наук С.В. Банах.

Юридичний факультет динамічно розвивається і своєчасно реагує на потреби ринку праці.
У зв'язку з цим на факультеті відкрито:
1. Докторантуру за галуззю знань "Право" (спеціальність 081 право).

Наукове керівництво здійснюють провідні фахівці ЮФ (доктори та кандидати юридичних наук).

Спеціалізована вчена рада Д 58.082.04 затверджена при Тернопільському національному економічному університеті наказом МОН України № 975 від 11 липня 2019 р. Спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»;

12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».


2. Спеціальність"Міжнародне право" (бакалаврат, магістратура).

Випускники зможуть займати наступні посади:дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях; працівник консульських установ України; юрист, юрисконсульт у державних центральних та місцевих органах влади та самоврядування; адвокат, юрисконсульт, нотаріус; аналітик міжнародної сфери; референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ; експерт-консультант із юридичних аспектів суспільно-політичних питань; радник.


3. Спеціальність"Правоохоронна діяльність"(бакалаврат, магістратура).


Випускники спеціальності можуть працювати в органах:прокуратури; Національної поліції; служби безпеки; Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; охорони державного кордону; доходів і зборів; виконання покарань; державного фінансового контролю; Національному антикорупційному бюро України; інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

4. Освітня програма"Економічна безпека та фінансові розслідування"(бакалаврат, магістратура).

Випускники спеціальності можуть працювати в органах:Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби, Державної служби фінансового моніторингу

Міжнародна співпраця

Факультет є активним учасником Школи польського та європейського права. Юридичний факультет ЗУНУ співпрацює з Ягелонським Університетом (Польща), Університетом ім. Кардинала Стефана Вишинського (Польща), Суспільною Академією Наук (Польща), Вищою Школою Економіки та Інновацій (Польща), Академією Місцевого Самоврядування (Польща), Прешовський університет (Словаччина), Батумський університет імені Шота Руставелі (Грузія), Ризький державний університет (Латвія), Оснабрюцький університет (Німеччина), Жешувська вища школа права та управління (Польща).

Викладачі факультету приймають участь у програмах ICEA (Міжнародної культурно-освітньої Асоціації).

Співпраця з практиками

При факультеті функціонує юридична клініка, у якій студенти підвищують свій професійний рівень, здобувають практичні навички роботи юриста, надаючи безкоштовні юридичні консультації громадянам.

Юридичним факультетом налагоджено співпрацю з органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, прокуратури, суду, юстиції, фінансовими установами шляхом проведення спільних круглих столів, залучення фахівців-практиків до читання лекцій, а також як бази практики для студентів четвертого та п’ятого курсів.

Навчальна та наукова робота студентів

Основним елементом функціонування освітньої системи України та світу є реалізація навчального та наукового потенціалу студентства. З метою всебічного розвитку молодої еліти нашої держави на юридичному факультеті функціонують ряд наукових гуртків та проблемних груп, юридична клініка, студентське наукове товариство, активно долучаючись до роботи яких студенти нашого факультету мають можливість чітко сформувати коло наукових інтересів та обрати напрям своєї подальшої діяльності як практикуючого юриста.

Перспектива знайомства з висококласними юристами, професіоналами з багаторічним стажем роботи у сфері практичної юриспруденції, а відтак і можливість перейняти частину неоціненного досвіду відкривається для будь-якого студента юридичного факультету ЗУНУ, оскільки переважна більшість наших викладачів є і практикуючими правниками. Окрім цього, доброю традицією стало запрошувати у стіни рідного факультету народних депутатів, суддів різних рівнів судової системи, працівників прокуратури, інших правоохоронних органів, відомих адвокатів.

Високий рівень розвитку студентської науки підтверджується великою кількістю учасників міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, переможців та призерів конкурсів наукових робіт, круглих столів, брейн-рингів та інших заходів наукового спрямування. Студенти факультету щорічно стають стипендіатами іменних стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

У 2015 році на базі юридичного факультету запроваджено проведення щорічного брейн-рингу на кубок Ректора ТНЕУ «Цікавий світ правознавства» серед учнів шкіл Тернопільщини, що дає можливість ще будучи в молодшому віці глибше ознайомитись з основами юридичної науки.
У 2017 році започатковано проведення Першого Західноукраїнського інтелектуального турніру.
Для глибшого пізнання судової системи, процесуальних вимог та норм матеріального права кожного семестру проводиться конкурс моделювання судових засідань, участь у якому беруть студенти І-V курсів. Даний проект дає змогу кожному бажаючому спробувати себе в ролі судді, адвоката, прокурора, чи будь-якого учасника процесу та формує у студента почуття справедливості при вирішенні складних життєвих ситуацій.
Для випускника юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету відкриті всі життєві дороги та перспективи. Недарма гасло нашого факультету: «Тут здійснюються мрії...»!

Контакти:

м. Тернопіль

вул. Микулинецька, 46а

law@wunu.edu.ua

(0352) 26-06-36

Сайт факультету: http://uf.tneu.edu.ua