Кафедра обліку і оподаткування

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Посада: в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений діяч науки і техніки України; почесний професор ЗУНУ; академік Академії економічних наук України


Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11202а
Телефон: (0352) 51-75-33 вн. 11-421


Кафедра обліку і оподаткування

 

Колектив кафедри  обліку і оподаткування ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами підготовки:

-   Облік і оподаткування (бакалавр, 1 курс);

-   Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання (бакалавр, 2-3 курс);

-   Облік і оподаткування підприємництва (магістр);

-   Облік і контроль в державному секторі економіки (магістр, термін навчання – 1рік 4 місяці); 

-   Міжнародний облік (магістр, освітньо-наукова програма, термін навчання – 1 рік 9 місяців).

-   Облік і оподаткування (доктор філософії,  термін навчання – 4 роки).

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: 

Автоматизація облікових процесів; Автоматизація облікових процесів; Автоматизація формування та подання звітності; Аналіз ризикоорієнтованих операцій; Бухгалтерський облік в управлінні підприємством; Бухгалтерський облік і оподаткування; Внутрішній контроль та аналіз діяльності міжнародних компаній; Діагностика та аналіз бюджетів в державному секторі економіки; Ділові комунікації (англ. мовою); Електронні сервіси та документообіг; Звітність за міжнародними стандартами (англ. мовою); Звітність за міжнародними стандартами; Звітність у державному секторі економіки; Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні; Інформаційні технології управлінського обліку; Консолідація фінансової звітності (англ. мовою); Консолідація фінансової звітності; Контроль в державному секторі економіки; Методологія наукових досліджень (англ. мовою); Наукові теорії бухгалтерського обліку (англ. мовою); Наукові теорії бухгалтерського обліку; Науково-дослідна робота; Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності та обліку; Облік в державному секторі економіки; Облік в цифровій економіці; Облік виконання бюджетів; Облік і аналіз в управлінні суб’єктами державного сектору економіки; Облік і звітність за міжнародними стандартами; Облік і звітність за міжнародними стандартами; Облік і звітність у фондах соціального та пенсійного страхування; Облік і оподаткування в зарубіжних країнах; Облік і оподаткування господарських процесів підприємства; Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній (англ. мовою); Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній; Облік і оподаткування діяльності підприємств сфери послуг; Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (англ. мовою); Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства; Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності; Облікова система країн європейського союзу (англ. мовою); Облікова система країн європейського союзу; Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємства; Організація аудиту та фінансового контролю (англ. мовою); Організація обліку та податкове планування (англ. мовою); Організація обліку та податкове планування; Організація обліку та податкове планування; Організація обліку та податкове планування; Публічні закупівлі; Соціальна відповідальність бізнесу; Стандартизація обліку в державному секторі економіки; Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності; Управлінський облік; Управлінські інформаційні технології в обліку і оподаткуванні суб’єктів державного сектору економіки; Фінансова звітність за міжнародними стандартами; Фінансова звітність і аналітичний інструментарій прийняття управлінських рішень (англ. мовою); Фінансовий облік.

 

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: головного бухгалтера; головного економіста; головного ревізора; фінансового директора; начальника контрольно-ревізійного відділу; начальника фінансового відділу; начальника централізованої бухгалтерії; керівника малого підприємства; менеджера з бухгалтерського обліку; аудитора; бухгалтера-експерта; бухгалтера-ревізора; консультанта з податків і зборів; експерта з регулювання соціально-трудових відносин; експерта з соціальної відповідальності; економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіста з податків і зборів; консультанта з економічних питань; інші керівні посади в управлінні підприємствами, структурними підрозділами.

Кафедра активно співпрацює з різноманітними підприємствами, установами й організаціями, а саме, контролюючими органами – ГУ Державної Казначейської Служби України в Тернопільській області та ГУ Державної податкової служби в Тернопільській області; установами та організаціями державної форм власності, такими як: Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, ДП «Тернопільміськгаз», а також приватними підприємствами, компаніями, фірмами, серед яких варто виділити: Компанію Viknar’off™  (ТОВ «Тервікнопласт»), ТОВ «СЕ Борднетце Україна», ТОВ «Stellar», БМУ «Промбуд», ТОВ «Тернопільбуд», ТОВ «Степ», ТОВ «Інтеграл», ТОВ «ТернопільМАЗсервіс» ЛТД, ПрАТ «Тернопіль-готель». Завдяки цьому студенти мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися. Особливо корисною і плідною є співпраця кафедри з компаніями сфери консультаційних, бухгалтерських та аудиторських послуг, зокрема Міжнародною компанією KPMG Ukraine (ТОВ «КПМГ-Україна», м. Київ), Компанією YouControl (ТОВ «Ю-Контрол», м. Київ), Міжнародною аудиторською компанією «Грант Торнтон» (м. Київ), ТОВ Аудиторською фірмою «Консул» (м. Тернопіль), ТОВ «Тер Аудит» (м. Тернопіль), ТОВ «Волошин» (м. Тернопіль), ТОВ «Софт Світ» (м. Тернопіль).

 

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю з зарубіжними партнерами: Сопотська вища школа (м. Сопот, Польща); Університет Гренобль Альпи, (м. Гренобль, Франція); Вища Школа інформатики та економіки (м. Ольштин, Республіка Польща); Технічний Університет Кошице (м. Кошице, Словаччина);  Привілейований Інститут Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

  

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу – телефонуйте (0352) 47-50-77, моб. 0673524646 – Сисюк Світлана Василівна.

організації навчального процесу – телефонуйте (0352) 47-50-77, моб. 0679972495 – Фаріон Володимир Ярославович.

поселенню у гуртожиток – телефонуйте (0352) 47-50-77

оформлення довідок, заяв і т. д. – телефонуйте (0352) 47-50-77

співпраці з науковцями кафедри – телефонуйте (0352) 47-50-77, моб. 0673516614 – Починок Наталія Володимирівна.

 

Долучайтеся до нас у соціальних мережах:

         

Контакти:

Адреса: вул. Львівська, 11, каб. 11202а, м. Тернопіль, 46020

Телефон: (0352)51-75-33, вн. 10-031
E-mail: koo@wunu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Дерій Василь Антонович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання:
професор 

Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: v.derii@wunu.edu.ua Крупка Ярослав Дмитрович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031Муравський Володимир Васильович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:   
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: v.muravskyi@wunu.edu.ua
Панасюк Валентина Миколаївна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: v.panasiuk@wunu.edu.uaСеманюк Віта Зеновіївна

Посада: професор, начальник науково-дослідної частини
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: v.semaniuk@wunu.edu.ua


Хорунжак Надія Михайлівна

Посада:  професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33, вн. 10-031
E-mail: n.khorunzhak@wunu.edu.uaЖуравель Григорій Павлович

Посада: професор 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання:  Дійсний член Академії економічних наук України, заслужений працівник народної освіти України, почесний професор ЗУНУ
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: zhur@wunu.edu.uaБенько Ірина Дмитрівна

Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук.
Вчене звання:  доцент

Контакти:

Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: i.benko@wunu.edu.uaГалещук Світлана Михайлівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail:
s.galeschuk@wunu.edu.ua


Грицишин Анна Володимирівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: h.grytsyshyn@wunu.edu.uaДенчук Павло Никифорович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: p.denchuk@wunu.edu.ua
Жукевич Світлана Миколаївна

Посада:  доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: s.zhukevych@wunu.edu.uaЗарудна Наталія Ярославівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: n.zarudna@wunu.edu.ua
Мельник Наталія Геннадіївна

Посада:  доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: melnyk.nataliya@wunu.edu.uaМельничук Інна Василівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти: 
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: i.melnychuk@wunu.edu.uaМужевич Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:   
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031Назарова Ірина Ярославівна

 Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: i.nazarova@wunu.edu.uaОмецінська Ірина Ярославівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

Кабінет: 11206
Телефон: 51-75-33 вн. 11-421
E-mail: i.ometsinska@wunu.edu.ua

Питель Святослав Васильович

Посада: доцент, директор ННІНОТ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: s.pytel@wunu.edu.uaПочинок Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: n.pochynok@wunu.edu.uaРимар Галина Адамівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:   
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: h.rymar@wunu.edu.uaРоманів Ростислав Володимирович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: r.romaniv@wunu.edu.uaСисюк Світлана Василівна

Посада:  доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:

Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: s.sosiuk@wunu.edu.uaФаріон Володимир Ярославович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: v.farion@wunu.edu.uaШевчук Олег Антонович

 Посада: доцент, директор навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 

Кабінет: 11206, 1404
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031, 11-270
E-mail: ol.shevchuk@wunu.edu.uaГуменна-Дерій Марія Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:  
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031Яцишин Світлана Романівна

Посада:  доцент  
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання:  доцент

Контакти:  
Кабінет: 11206
Телефон: (0352)51-75-33 вн. 10-031
E-mail: svitya@wunu.edu.uaПетрущак Соломія Мирославівна

Посада:  лаборант

Контакти: 
Адреса: вул. Львівська, 11 м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11206

Телефон: 51-75-33 вн. 10-031
E-mail: koo@wunu.edu.uaКрайник Тетяна Андріївна

 Посада:  лаборант

Контакти: 
Адреса: вул. Львівська, 11 м. Тернопіль, 46020
Кабінет: 11206

Телефон: 51-75-33 вн. 10-031
E-mail: koo@wunu.edu.ua