Кафедра транспорту і логістики

Попович Павло Васильович

 Посада: завідувач кафедри транспорту і логістики 
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:   
Адреса: Майдан Перемоги, 3, корпус №2
Кабінет: 2301а
Телефон: (0352)51-75-66, вн. 12-301
E-mail: p.popovych@wunu.edu.ua


Кафедра транспорту і логістики

 

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за спеціальностями і освітніми програмами

- 274 Автомобільний транспорт

Освітні програми: автомобільний транспорт (рівні вищої освіти бакалавр, магістр)

- 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітні програми: транспортні технології (на автомобільному транспорті) (рівні вищої освіти бакалавр, магістр); управління на транспорті та логістика (рівень вищої освіти бакалавр)

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

Професійна підготовка випускника базується на поєднанні знань та практичних навичок з урахуванням сучасних тенденцій розвитку автомобільного транспорту, цифрових технологій галузі, враховуючи інновації у конструкціях транспортних засобів, технологіях їхнього діагностування, обслуговування і ремонту, а також організацію експлуатації транспортних засобів, діяльність транспортних підприємств та об’єктів інфраструктури автомобільного транспорту.

Фахівець з автомобільного транспорту володіє знаннями з теорії автомобільного транспорту і автотранспортної інфраструктури, організації і управління на транспорті, технологічного обладнання підприємств автотранспорту, технічної експлуатації транспортних засобів, технічного оснащення і інноваційних технологій в сфері автомобільного транспорту, транспортного законодавства і економіки, уміє їх застосувати у своїй успішній професійній діяльності.

Випускники з автомобільного транспорту можуть працювати у сфері експлуатації та ремонту автотранспортних засобів, на всіх рівнях управління на транспортних підприємствах, у сервісних центрах, лізингових компаніях, а також в органах державного управління у сфері автомобільного транспорту. Випускники освітньої програми відповідають вимогам професійної кваліфікації і мають всі необхідні знання для власної підприємницької діяльності у галузі автомобільного транспорту.

 

На освітній програмі упродовж навчання окрім дисциплін загальної підготовки студенти вивчають дисципліни професійного спрямування:Технічна діагностика автомобілів; технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів; автомобільні двигуни; електромобілі; діагностика мехатронних систем автомобілів; електрообладнання автомобілів; цифрові технології управління роботоздатністю транспортних засобів; складське господарство; інноваційні методи і технології експлуатації та сервісу автомобілів; сертифікація та страхування на автотранспорті; управління персоналом АТП; технічна експлуатація автомобілів; автомобільні перевезення; логістика

 

Після завершення навчання випускники можуть обіймати посади: Керівник станції технічного обслуговування; фахівець з організації діяльності автотранспортних підприємств; інженер з експлуатації та ремонту транспортних засобів; спеціаліст з діагностики та ремонту автомобілів; фахівець по технічній експлуатації та обслуговуванню транспортних засобів; спеціаліст з технічного контролю на транспорті; фахівець з сертифікації та страхування на транспорті; інспектор по безпеці на транспорті; експерт з ДТП

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Випускники освітньої програми володіють комплексними знаннями у сфері транспорту і логістики, розв’язують складні задачі проектування і організації транспортних ланцюгів та логістичних систем з спрямуванням на організацію і управління внутрішніми і міжнародними логістичними послугами володіючи необхідним спектром цифрових технологій.

Наші студенти уміють застосовувати знання на практиці управління ланцюгами поставок, управління проектами та управління командою. Фахівці з транспортних технологій уміють приймати оптимальні комплексні рішення в сфері логістики, транспортних послуг, а також оцінювати і приймати рішення щодо інтегральних складних завдань з розвитку транспортних послуг на основі розподілу послуг між видами транспорту і транспортними ланцюгами з використанням мультимодальних перевезень на основі використання одержаних знань і умінь. Випускники підготовлені до керівництва логістичними, дистрибюторськими, транспортно - експедиторськими компаніями та відділами матеріально-технічного забезпечення виробничо – збутових компаній, роздрібних мереж, також в органах державного управління та місцевого самоврядування, на митницях, ін.

Наші випускники володіють сучасними програмними продуктами у сфері транспортних систем та технологій, професійно працюють з транспортною документацією і вимогами, що відповідають стандартам міжнародної федерації експедиторських асоціацій FIATA, тому знаходять високооплачувану роботу у транснаціональних логістичних компаніях за кордоном

 

На освітній програмі упродовж навчання окрім дисциплін загальної підготовки студенти вивчають дисципліни професійного спрямування

Логістика; міжнародні перевезення; транспортно-експедиторська діяльність; транспортна географія; вантажні перевезення; пасажирські перевезення; організація дорожнього руху; інтелектуальні транспортні системи; економіка транспорту; транспортна телематика; експертиза ДТП; ергономічне забезпечення транспортних процесів; проектування транспортно-складських комплексів; транспортне планування міст; управління персоналом на транспорті; сучасні транспортні технології;

Спеціалізовані кабінети забезпечують виконання лабораторно-практичних та науково-дослідних робіт із застосуванням сучасного програмного забезпечення, технологічного обладнання та інноваційних цифрових технологій: Ant - Logistics – хмарна система управління транспортом; jSolutions – система управління автотранспортом; пакет програм PTV (Student) для транспортного планування та моделювання, які організовані у відповідності із сучасним станом виконання робіт у сфері транспорту та логістики.

 

Після завершення навчання випускники можуть обіймати посади: Директор транспортного підприємства; начальник транспортного відділу; менеджер транспорту; логіст; менеджер з перевезень; інженер транспорту; фахівець з безпеки руху; інженер-проектувальник з планування міст; диспетчер служби руху; митний брокер; інспектор; інженер-проектувальник; інженер з впровадження нової техніки і технологій доставки.

 

Кафедра активно співпрацює з установами і підприємствами: Міністерство інфраструктури України; ТОВ «Іден-транс»; ТОВ «МВ Стеллар»; представництво Dornier Consulting International GmbH; WINGSTAR TRANSPORTATION LLC; ТОВ "Микулинецький бровар", де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду й брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися

 

Реалізація міжнародної співпраці із зарубіжними партнерами

Че́ський техні́чний університе́т в Празі; Державний університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща); Економічний університет м. Познань (Польща); University of Portsmouth (Велика Британія); Nishinippon Institute of Technology (Японія); Mykolas Romeris University; Vilnius (Литва); Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile (Польща); Batumi Shota Rustaveli State University (Грузія); University of National and World Economy (Болгарія); Greenwich University (Пакистан); University of Mostaganem (Алжир)

 

  

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу – телефонуйте 097- 137 44 61, доц. Шевчук Оксана Степанівна, o.s.shevchuk@wunu.edu.ua 

організації навчального процесу – телефонуйте 050- 585 50 55, проф. Попович Павло Васильович, p.popovych@wunu.edu.ua

поселення у гуртожиток – Белова Ірина Михайлівна +38 (0352) 51-75-66; 097 665 49 38

оформлення довідок, заяв і т.д. –   Шок Катерина Петрівна +38 (0352) 51-75-66; 068 69 80 183

співпраці з науковцями кафедри – телефонуйте 050- 585 50 55, проф. Попович Павло Васильович, p.popovych@wunu.edu.ua 


Долучайтеся до нас у соціальних мережах:

          

 

Наші контакти:

Майдан Перемоги, 3, корпус№2, каб. 2214, Тернопіль, 46009

Телефон: (0352)51-75-66, вн. 12-301

E-mail: kaf_tl@wunu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Шевчук Оксана Степанівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:   
Кабінет: 2301а
Телефон: (0352)51-75-66, вн. 12-301
E-mail: o.s.shevchuk@wunu.edu.ua 
Прогній Павло Богданович

Посада: старший викладач
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

Контакти:

Кабінет: 2301
Телефон: (0352)51-75-66, вн. 12-301
E-mail: p.prohnii@wunu.edu.ua 

Дзядикевич Юрій Володимирович

Посада: професор
Наукова ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон:(0352)51-75-66, вн. 12-301
E-mail: yu.dziadykevych@wunu.edu.ua

Розум Руслан Іванович

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:

Кабінет: 2301
Телефон: (0352)51-75-66, вн. 12-301
E-mail: r.rozum@wunu.edu.ua
Буряк Микола Васильович

Посада: доцент 
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: (0352)51-75-66, вн. 12-301
E-mail: m.buriak@wunu.edu.uaЗахарчук Олена Павлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:      

Кабінет: 2301
Телефон: (0352)51-75-66, вн. 12-301
E-mail: o.zaharchuk@wunu.edu.ua
Котенко Вікторія Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат наук Phd
Вчене звання: доцент
 
Контакти:      

Кабінет: 2301
Телефон: (0352)51-75-66, вн. 12-301
E-mail: Фалович Наталія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:      

Кабінет: 2301
Телефон: (0352)51-75-66, вн. 12-301
E-mail: n.bakulina@wunu.edu.ua
Чорна Ольга Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

Кабінет: 2301
Телефон: (0352)51-75-66, вн. 12-301
E-mail: o.romanyshyn@wunu.edu.uaЦідило Зоряна Миколаївна

 Посада: інженер I категорії
 
Контакти: 
Адреса: Майдан Перемоги, 3, корпус№2, Тернопіль, 46009
Кабінет: 2301
Телефон: 51-75-66 вн. 12-301
E-mail: kaf_tl@wunu.edu.ua