Завідувач кафедри банківського бізнесу

 Дзюблюк Олександр Валерійович
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Контакти:
Кабінет: 11302
Телефон:  (внутр. 10-003).
 

Кафедра банківського бізнесу

Кафедра банківської справи була створена згідно рішення Вченої Ради Тернопільського національного економічного університету 4 липня 2001 року на основі кафедри грошового обігу і кредиту. Проте увесь період становлення кафедри – це тривалий історичний процес, що охоплює декілька десятиліть. Спершу на основі кафедри фінансових дисциплін у 1973 році була створена кафедра грошового обігу і кредиту, до складу якої увійшли такі провідні спеціалісти банківського профілю як М.Н.Предко, Р.І.Тиркало, В.Г.Нікітаєв та ін. Першим завідувачем кафедри став молодий вчений В.О.Гнатів, якого в 1975 р. запросили на роботу в центральний апарат Будбанку СРСР.

У 1975 р. кафедру очолив доц. М.Н.Предко, який організовував її роботу до 1980 р. Ще на початку 80-х років у зв’язку із реорганізацією фінансово-кредитної системи зросла потреба у спеціалістах з банківської справи у всіх областях Західної України, адже на той час підготовка фахівців такого профілю у вищих навчальних закладах здійснювалась здебільшого у рамках спеціальності «Фінанси і кредит» та зазвичай без банківської спеціалізації. Відтак Тернопільський фінансово-економічний інститут у 1976 році здійснив перший набір студентів на І курс за напрямами підготовки «Кредит» та «Облік в банках» у складі 100 чоловік, які навчались на двох факультетах – фінансово-економічному та обліково-економічному. А вже у 1978 р. студенти-банкіри І та ІІ курсів були переведені на новостворений кредитно-економічний факультет, на якому викладачі кафедри досягнули вагомих результатів у підготовці фахівців банківської справи саме завдяки практичному досвіду, набутому в кредитних установах. Відтоді кафедра грошового обігу і кредиту фактично стала випусковою для студентів банківського профілю. Саме тут починали свою діяльність відомі на сьогодні вчені-економісти С.І.Юрій, Т.П.Остапишин, О.М.Шаров, Н.Д.Білостоцька та інші.

У 1979 р. кафедра запровадила створення навчального банку, в якому з 1981 р. проводились заняття за максимально наближеним змістом до практики діяльності банківських установ.

80-ті рр. ХХ ст відображають етап подальшого розвитку кафедри як колективу висококваліфікованих науковців і фахових банкірів. У 1980-1991 рр. завідувачем кафедри був проф. Р.І.Тиркало. Саме тоді, у 1984 р., на базі навчального банку організовано перший Фінансово-розрахунковий центр Тернопільського району, де почали проводитись не лише семінарські заняття, але й виробнича практика студентів.

Функціонування навчального банку відбувається й по сьогодні, імітація роботи банківської установи відбувається із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення АБС Б2.

Складний період 1990-х років відображає розвиток кафедри через формування її високопрофесійного викладацького складу. Першим на кафедрі доктором економічних наук, професором став М.І.Сивульський, який у 1991 р. очолив кафедру. Та після проголошення незалежності України виникла необхідність у формуванні та становленні національної банківської системи. Тому провідні фахівці кафедри – проф. М.І.Сивульський і проф. О.М.Шаров – були запрошені на роботу в центральний апарат Національного банку України на посаду заступників голови правління.

У 1992-1997 рр. кафедру очолює проф. Б.С.Івасів, яким було докладено вагомих зусиль щодо оновлення професорсько-викладацького складу кафедри та посилення її кадрового потенціалу. Викладацький склад кафедри з цього періоду здебільшого складають найкращі ії випускники.

У 1997 р. завідувачем кафедри був обраний проф. Б.Л.Луців, що організовував її діяльність до 2001 року.

У 2001 році кафедра грошового обігу і кредиту була розділена на дві випускові кафедри – кафедру банківської справи та кафедру банківських інвестицій і обліку. Відповідно завідувачами цих кафедр стали д.е.н., професор О.В. Дзюблюк та д.е.н., професор Б.Л. Луців.

У цей період був сформований високопрофесійний, злагоджений колектив науковців, кваліфікованих спеціалістів з банківської справи, які спроможні на найвищому рівні забезпечити організацію навчального процесу.

З вересня 2019 року кафедри банківської справи та банківських інвестицій і обліку реорганізовані та утворена єдина випускова кафедра банківського бізнесу під керівництвом д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка, яка продовжує функціонувати в складі факультету фінансів та обліку ЗУНУ.

http://bs.tneu.edu.ua/


Професорсько-викладацький колектив

Луців Богдан Любомирович

Посада: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 11306
E-mail: lbl@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055


Довгань Жанна Миколаївна

 Посада:   професор
Науковий ступінь:  доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Е-mail:  zh.dovhan@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055
Кабінет: 11306

Адамик Богдан Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
Кабінет: 11306
E-mail: abp@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055


Ониськів Любов Мирославівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Кабінет: 11306
Е-mail: kaf_bs@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055
Забчук Галина Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 11306
Е-mail: kaf_bs@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055


Сороківська Зоряна Казимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 11306
Е-mail: kaf_bs@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055


Левченко Роксолана Володимирівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання:  доцент
 
Контакти:
Кабінет: 11306
Е-mail: kaf_bs@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055


Іващук Ольга Олегівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 11306
Е-mail: kaf_bs@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055Галіцейська Юлія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 11306
Е-mail: kaf_bs@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055


Чайковський Ярослав Іванович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 11306
Е-mail: kaf_bs@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055

Сенів Богдан Григорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 11306
E-mail: b.seniv@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055
Кащук Ольга Михайлівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Кабінет: 11306
Е-mail: kaf_bs@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055

 


Куцик Софія Сергіївна

Посада: старший лаборант

Контакти:
Кабінет: 11306
Е-mail: kaf_bs@wunu.edu.ua
Телефон: 10-055