Визначення ступенів ризику від провадження господарської  діяльності у сфері вищої освіти

Головна сторінка офіційного веб-сайту ЗВО;

Статут ЗВО (установчі документи) ;

Структура ЗВО

Ліцензія

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО

Відомості про освітні програми, які реалізовуються в ЗВО

Сертифікати про акредитацію

Документи закладу, якими регулюється освітній процес


Річний звіт про діяльність закладу освіти (щорічний звіт ректора/керівника) ;

Звіт про використання та надходження коштів


Результати моніторингу якості освіти

Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО;


Інформація про вакантні посади ЗВО  та проведення конкурсу;

Відомості про гуртожитки, вільні місця розмір плати за проживання

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила прийому до ЗВО

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії;

Відомості про Приймальну комісію ЗВО та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку;

Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід тощо;

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

Рейтингові списки вступників;

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування;

Списки зарахованих (накази про зарахування)діяльності у сфері вищої освіти.