Ректор ЗУНУ

Крисоватий Андрій Ігорович

Посада: ректор Західноукраїнського національного університету 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Графік прийому
Громадян: вівторок 14.00 – 16.00
Працівників: четвер 14.00 – 16.00

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, центральний корпус, м. Тернопіль
Телефон: (0352) 51-75-75 (Внутрішній телефон: 11-140)
E-mail: rektor@wunu.edu.ua

Крисоватий Андрій Ігорович народився 23 грудня 1965 року, с. Кошляки Підволочиського району Тернопільської області. З 1973 року навчався в Кошляківській середній школі.
 
У 1983 році вступив до Тернопільського фінансово-економічного інституту. У 1984 році, закінчивши перший курс ТФЕІ, був призваний до лав Збройних Сил. Службу проходив у Прикарпатському військовому окрузі. У травні 1986 року був звільнений в запас у військовому званні молодшого сержанта.
 
Андрій Крисоватий відновив навчання за спеціальністю «Ревізія і контроль» у Тернопільському фінансово-економічному інституті, який з відзнакою закінчив у 1989 році, отримавши кваліфікацію економіста. 
 
  Після закінчення закладу вищої освіти з серпня 1989 року працював у Тернопільському фінансово-економічному інституті викладачем-стажистом кафедри теорії обліку, ревізії і контролю, викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри міжнародних фінансово-кредитних відносин і податків, доцентом кафедри фінансів, завідувачем кафедри податків та фіскальної політики, проректором з навчально-організаційної роботи, проректором з науково-педагогічної роботи. З листопада 2012 року виконував обов’язки ректора Тернопільського національного економічного університету. З квітня 2013 року призначений на посаду ректора ТНЕУ. 
 
Кандидатську дисертацію «Непрямі податки в Україні: теорія і практика» захистив у 1995 році, дисертацію на присудження наукового ступеня доктора економічних наук «Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики» – у 2006 році. 
 
А. І. Крисоватий – стипендіат Кабінету Міністрів України 1996-2001 років. У квітні 2013 року Стопанською академією «Д.А. Ценов» (Свіштов, Болгарія) Андрію Ігоровичу присвоєно почесне звання «Doctor Honoris Causa». 
 
У професійній діяльності А. І. Крисоватий широко використовує зарубіжний досвід, працює над удосконаленням навчально-наукового процесу, бере участь у роботі наукових семінарів, регіональних та міжнародних конференцій.
 
А. І. Крисоватий сформував наукову школу в галузі фінансів. Андрій Ігорович очолює спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук Д.58.082.01. Під його керівництвом успішно захищено 25 кандидатських та 9 докторських дисертацій.
 
Андрій Ігорович – головний редактор фахового наукового видання «Світ фінансів», голова редакційної ради українського теоретико-методологічного соціогуманітарного часопису «Психологія і суспільство», член редакційних колегій: Наукового часопису, присвяченого потребам науки і практики, «Optimum. Studia Economiczne» Білостоцького університету (Республіка Польща); Міжуніверситетського журналу «Economics 21» Стопанської Академії ім. Д.А. Ценов (Болгарія); Міжнародного наукового журналу «Journal of Global Economy Review» Державного технологічного інституту Західної Македонії (Грецька Республіка); Науково-теоретичного та інформаційно-практичного фахового журналу Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» «Фінанси України» (Україна); Міжвідомчого науково-теоретичного журналу «Економічна теорія» (Україна); Фахового економічного видання «Вісник Західноукраїнського національного університету» (Україна); Фахового наукового видання Західноукраїнського національного університету «Журнал Європейської економіки» (Україна); Фахового збірника наукових праць Західноукраїнського національного університету «Економічний аналіз» (Україна).
 
Започаткував спільний з Науково-дослідним інститутом Міжнародної наукової асоціації світової економіки і політики (Берлін, Німеччина) збірник наукових праць серії «Європейська інтеграція. Основні питання теорії і політики».
 
А. І. Крисоватий стажувався у Inholland University of Applied Sciences (Амстердам, Нідерланди) – 2006 р.; Університеті прикладних наук (Відень, Австрія) – 2006 р.; Technische Universität Dresden (Дрезден, Німеччина) – 2007 р.; Політехнічному інституті Рінселер (Трой, США) – 2008 р.; Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України – 2011 р.; Університеті НОРД (м. Бодо, Королівство Норвегія) – 2014 р. 
 
Президією Академії економічних наук України 14 травня 2010 року А. І. Крисоватого  обрано Академіком Академії економічних наук України за спеціальністю «Фінанси». 
 
А.І. Крисоватий займається науковими дослідженнями проблем правового регламентування та організаційного забезпечення формування і реалізації податкової політики держави, є автором понад 155 наукових статей, 38 монографій, 58 навчальних посібників, підручників та методичних розробок, основними з яких є: «Податкові трансформації в ЄС та податкова політика в контексті євроінтеграції» (2014 р.), «Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем» (2014 р.), «Налоговые льготы. Теория и практика применения» (2014 р.), «Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України» (2014 р.), «Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник» (2014 р.), «Митна справа» (2014 р.) «Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку» (2015 р.), «Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах» (2016 р.), «Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension» (2016 р.), «Socio-Economic Guidelines of Fiscal Policy» (2016 р.), «Митний кодекс України: практичні аспекти» (2016 р.), «Financial Thought of Ukraine: Genesis and Evolution» (2016 р.), «Regionalisation in Central-Eastern European Countries: Bulgaria, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine» (2016 р.), «Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави» (2016 р.), «Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels» (2016 р.), «Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування» (2016 р.), «Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти та практика реалізації в Україні» (2017 р.), «Modern tendencies of fiscal policy in European economic space» (2017 р.), «Modern Ukrainian Financial Science: Teoretical Paradigm & Practical Concept of Public Finance» (2018 р.).
 
Андрій Ігорович є Президентом Громадської організації «Українсько-Американська Асоціація працівників вищої освіти», співкоординатором Українсько-Норвезького проекту «Професійна перепідготовка звільнених у запас кадрових військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових структур, членів їх сімей та сприяння їх працевлаштуванню», член виконкому Федерації волейболу України, заступник голови Тернопільського обласного відділення НОК України, Президент студентського спортивного клубу "Універ”. Професор А. І. Крисоватий – засновник Тернопільської бізнес-школи (у співпраці з Естонською школою бізнесу, м. Таллін, Естонія). 
 
Андрій Ігорович має чотири патенти України на корисні моделі. 
 
Працював у колективі фахівців із підготовки Бюджетного кодексу України (2007-2008 рр.), Податкового кодексу України (2010-2011 рр.), а також Митного кодексу України (2015-2016 рр.). 
 
А. І. Крисоватий нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р., 2008 р.); Почесною грамотою Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (2008 р.); грамотою Львівського інституту сухопутних військ (2009 р.).  Андрію Ігоровичу надано подяку Товариства українських студентів-католиків «Обнова» (2012 р.); подяку Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (2013 р.). 
 
У серпні 2013 року А. І. Крисоватий нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України «За значний особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм». Також нагороджений почесною грамотою Профспілки працівників освіти і науки України (2015р.), медаллю "Григорій Сковорода" (2015р.), грамотою Міністерства оборони України (2018р.). Присвоєно почесне звання Doctor Honoris Causa (2013). 
 
Відповідно до наказу №16 від 3 жовтня 2013 року Міжнародної громадської організації «Спілка генералів органів внутрішніх справ України» професора, доктора економічних наук Крисоватого Андрія Ігоровича нагороджено орденом «Знак пошани». 

 
Наказом Президента України П. Порошенка № 269/2015 від 15 травня 2015 року Андрієві Ігоровичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Він є головою Спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук, член Колегії Комітету фізичного виховання та спорту МОНУ, член Виконавчого комітету Федерації волейболу України, член Президії ВГО «Спортивна студентська спілка України», президент Волейбольного клубу «Галичанка ТНЕУ», член редакційних колегій українських та іноземних фахових наукових видань, член Колегії Міністерства освіти і науки України (2020), член Наукової ради Міністерства фінансів України (2020)

 
Професор А.І. Крисоватий формує імідж Західноукраїнського національного університету як відкритого університету нового типу, в якому популяризують найкращі традиції національної освіти, реалізовують оптимальні шляхи забезпечення академічної мобільності, якості й інноваційності в системі підготовки конкурентоспроможних фахівців, які диктують глобалізаційні процеси та інтеграція України у світове співтовариство.