БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ 2020

Звіт про використання та надходження коштів


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Пояснювальна зписка за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків на 01 січня 2021 року
Завантажити Переглянути онлайн


Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2021 року
Завантажити Переглянути онлайн


Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2021 року
Завантажити Переглянути онлайн


БАЛАНС на 01 січня 2021 року
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про власний капітал за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 року
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 року
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 року
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 року
Завантажити Переглянути онлайн


Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма N 7д.1) на 01 січня 2021 року
Завантажити Переглянути онлайн