Декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій

Дивак Микола Петрович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений діяч науки та техніки України

Контакти:
Адреса: вул. Чехова, 8, 46000, Тернопіль, Україна   
Телефон: +38 0352 524737*16-121
E-mail: mdy@wunu.edu.ua 


Наукові інтереси: Математичне моделювання статичних, динамічних систем та систем з розподіленими параметрами, структурна та параметрична ідентифікація систем, методи обчислень, розпаралелення обчислень для задач інтервального аналізу, інтервальний аналіз даних, застосування інтервальних методів у моніторингу навколишнього середовища і для моделювання розподілених систем.

Дивак М.П. є розробником теорії індуктивного моделювання статичних систем на основі інтервального підходу.

Під керівництвом Дивака М.П. захищено 17 кандидатів наук та один доктор наук за спеціальностями математичне моделювання та обчислювальні методи; математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

 

 

Досвід викладання

Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем, Основи програмної інженерії, Теорія систем, Оптимальне планування наукових експериментів експериментів, моделювання складних систем, Методи оптимізації.


Публікації

Понад 350 наукових праць, зокрема 4 монографії (дві іноземною мовою) та 1 навчальний посібник з грифом МОН України, понад 200 статей у фахових виданнях, понад 100 статей та матеріалів конференцій індексованих науко-метричною базою Scopus,9 патентів на винаходи.

 

Заступник декана факультету комп'ютерних інформаційних технологій

Якименко Ігор Зіновійович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, вул.Чехова, 8, корпус №6
Телефон. : (0352) 52-50-32,  вн. : 16-122
E-mail: jiz@wunu.edu.ua

Заступник декана факультету комп'ютерних інформаційних технологій

Коваль Василь Сергійович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, вул.Чехова, 8, корпус №6
Телефон. : (0352) 52-50-32,  вн. : 16-122
E-mail: vko@wunu.edu.ua

Заступник декана факультету комп'ютерних інформаційних технологій з виховної роботи

Гончар Людмила Іванівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, вул.Чехова, 8, корпус №6
Телефон. : (0352) 23-60-29,  вн. : 16-129
E-mail: l.honchar@wunu.edu.ua

Заступник декана факультету комп'ютерних інформаційних технологій з наукової роботи

 Манжула Володимир Іванович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, вул.Чехова, 8, корпус №6
Телефон. : (0352) 23-60-29,  вн. : 16-129
E-mail: v.manzhula@wunu.edu.ua

Про факультет

 

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій (ФКІТ) створений в 1994р. Першим деканом факультету був доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович. Нині факультет очолює доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович. До його складу входять кафедри: "Інформаційно-обчислювальних систем та управління"; "Комп’ютерної інженерії"; "Економічної кібернетики та інформатики"; "Комп’ютерних наук"; "Спеціалізованих комп'ютерних систем", "Кібербезпеки" та "Прикладної математики".

Основним напрямом діяльності ФКІТ є надання освітніх послуг найвищого ґатунку та підготовка фахівців для одного із передових напрямів: індустрії інформаційних технологій. Попит на фахівців у галузі інформаційних технологій щорічно зростає. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Валовий дохід компаній індустрії інформаційних технологій України щорічно зростає від 20 до 30% і на сьогодні досяг 4 млрд. дол. Невпинно зростає кількість компаній індустрії інформаційних технологій. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає залежно від регіону від 45 тис. грн. на місяць (Тернопіль). В Україні в індустрії розробки програмного забезпечення задіяно понад 140 тис. осіб. Навчання проводимо спільно з 12 ІТ-компаніями – партнерами, серед яких половина іноземних. Практика та стажування проходить закордоном. Уже з 3-тього курсу наші студенти стають працівниками ІТ- компаній. Запрошуємо абітурієнтів долучитися до дружньої сім’ї ІТ- фахівців і стати успішною особистістю.

З дня заснування факультету суттєво розширився спектр напрямів підготовки та спеціальностей, за яким ведеться підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій. На теренах Західної України це унікальний факультет, де проводиться підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями: економіка (економічна кібернетика ), системний аналіз, кібербезпека, інформаційні системи та технології, комп’ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія, автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології. При цьому, вступникам на спеціальності та напрями підготовки факультету гарантується неперервна схема підготовки: бакалавр – магістр – навчання в аспірантурі для отримання рівня доктора філософії (Ph.D). 

 

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій готує спеціалістів за спеціальностями(освітніми програмами) для освітнього рівня бакалавр:

 • 051 Економіка (Економічна кібернетика, Бізнес інформатика), сертифікати ЗНО:
 1. 1. Укр.мова та літ.,
 2. Математика,
 3. Географія або Іноземна мова;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення) сертифікати ЗНО:
 1. Укр.мова та літ.,
 2. Математика,
 3. Фізика або Іноземна мова
 • 122 Комп’ютерні науки(Комп’ютерні науки), сертифікати ЗНО:
 1. Укр.мова та літ.,
 2. Математика,
 3. Фізика або Іноземна мова;
 • 123 Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерна інженерія), сертифікати ЗНО:
 1. Укр.мова та літ.,
 2. Математика,
 3. Фізика або Іноземна мова;
 • 124 Системний аналіз (Системний аналіз), сертифікати ЗНО:
 1. Укр.мова та літ.,
 2. Математика,
 3. Фізика або Іноземна мова;
 • 125 Кібербезпека (Кібербезпека, сертифікати ЗНО:
 1. Укр.мова та літ.,
 2. Математика,
 3. Фізика або Іноземна мова;
 • 126 Інформаційні системи та технології (Інформаційні системи та технології), сертифікати ЗНО:
 1. Укр.мова та літ.,
 2. Математика,
 3. Фізика або Іноземна мова;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології), сертифікати ЗНО:
 1. Укр.мова та літ.,
 2. Математика,
 3. Фізика або Іноземна мова;

 

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій готує спеціалістів за освітніми програмами для освітнього рівня магістр:

 • 051 Економіка (Інформаційні технології в економіці);
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення);
 • 122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки, Управління проектами);
 • 123 Комп’ютерна інженерія  (Комп’ютерна інженерія);
 • 124 Системний аналіз (Системний аналіз);
 • 125 Кібербезпека (Кібербезпека);
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології).

Усі напрями підготовки та спеціальності факультету акредитовані за найвищим четвертим рівнем. В штаті факультету працює: 9 докторів наук, професорів, 59 кандидатів наук, доценти, 26 викладачів. Стаціонарно навчається близько 1100 студентів. Для абітурієнтів при факультеті функціонують зимові школи в галузі інформаційних технологій, робота, яких розпочинається щорічно з листопада. Набір у школи здійснюється з 26 жовтня. Учасники ІТ шкіл отримують гранти на безкоштовну поїздку для презентації проектів в Німеччині (Deggendorfinstitute oftechnology).

На факультеті існує практика семестрового навчання в університетах партнерах Чеської республіки, Польщі та Німеччини. При університеті функціонує військова кафедра, на якій, за бажанням, можна здобути військову спеціальність. Факультет проводить двоетапні Всеукраїнські олімпіади ТНЕУ з інформатики, які дозволяють користуватись пільгами при зарахуванні на навчання, тобто отримати до 20 балів до одного з сертифікатів ЗНО (згідно з правилами прийому затвердженими Міністерством освіти та науки України).

 

Міжнародна діяльність. Важливою рисою нинішнього ФКІТ є широкомасштабна міжнародна діяльність в науковій та освітній сфері. За підтримки вченої ради університету та ректорату, цьому напряму діяльності на ФКІТ надано пріоритет. Понад 30 викладачів факультету пройшли стажування у провідних університетах Європи, Північної Америки, Азії. На сьогоднішній день на рівні Університету підписані угоди, які створюють можливість широкомасштабної наукової та освітньої співпраці в галузі інформаційних технологій, із університетами: США, Греції, Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччини, Польщі, Китаю, Румунії Білорусі, Литви та інших держав. На основі підписаних угод науковцями ФКІТ спільно із науковцями зарубіжних країн виконано понад 10 міжнародних двосторонніх проектів та проектів за програмами INTAS, NATO, STCU, NSF і CRDF.

Студентська наука. Підвищення якості підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій в значній мірі досягається за рахунок розвитку студентської науки на факультеті. На кожній кафедрі функціонують наукові гуртки, студенти приймають участь у науково-дослідних проектах. Щорічно студенти ФКІТ публікують понад 30 праць у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя, у матеріалах міжнародних конференцій, роблять понад 100 доповідей на різних наукових форумах. При факультеті функціонує школа зі спортивного програмування.

Роки поспіль на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі інформатики та кібернетики з понад 200 робіт, роботи студентів ФКІТ посідають призові місця.

Вже доброю традицією на Факультеті комп’ютерних інформаційних технологій є проведення міжнародної наукової конференції «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», АСІТ (http://acit.wunu.edu.ua/), яка дозволяє науковцям апробувати результати свої робіт на міжнародному рівні та отримати публікацію у відповідному збірнику.

Матеріальне та інформаційне забезпечення навчального процесу. На ФКІТ проводиться щорічне оновлення частини комп’ютерних на науково-дослідних лабораторій. Усі студенти та викладачі факультету через безпровідні мережі на 100 відсотків забезпечені безкоштовним необмеженим доступом до Internet. Безкоштовне ліцензоване програмне забезпечення факультет отримує через співпрацю із провідними компаніями 

 

Контакти

http://fcit.wunu.edu.ua 

м.Тернопіль, вул. А. Чехова, 8, 46003 Тернопіль

навчальний корпус    №6.

тел. +38(0352) 52-46-43 - деканат,

тел: (0352) 52-47-37 – декан,

факс: (0352) 52-45-13 (24 години)

e-mail: dean@wunu.edu.ua.