Кафедра прикладної математики

Мартинюк Олеся Миронівна

Посада: завідувач кафедри прикладної математики
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: Майдан Перемоги, 3, корпус №2 
Кабінет: 2217

Телефон: вн. 12-319
Е-mail: o.martyniuk@wunu.edu.ua


Кафедра прикладної математики

 

Колектив кафедри прикладної математики ЗУНУ  здійснює підготовку математичного циклу студентам усіх освітніх програм  для отримання більш глибоких і повних знань про кількісні та якісні сторони економічного механізму тих чи інших процесів і явищ.

 

Упродовж навчання студенти вивчають такі дисципліни: вища математика; прикладна математика; ТІМС; економетрика; оптимізаційні методи та моделі; моделювання у публічних фінансах; логіка; математична статистика та фінансова математика; теорія ігор; статистика.

Основними напрямками роботи є: оптимізаційні методи та моделі, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи та моделі податкового прогнозування, оцінка та моделювання фінансових ризиків, математичні методи та моделі у соціальній роботі, фінансова математика, методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, математичне моделювання трудових процесів. У навчальному процесі та прикладних наукових дослідженнях інтенсивно використовуються для розв’язування оптимізаційних і економетричних задач комп’ютерна техніка та програмні продукти (EXCEL, STADIA, MATLAB-6, GEOGEBRA, Statistika).

На кафедрі проводить наукові дослідження, що об’єднані в тематики: «Сучасні методи розв’язування диференціальних рівнянь» та «Розробка математичних моделей та інструментальних засобів глобального моделювання економічних процесів розвитку та управління економічними системами». На кафедрі працює студентський науковий гурток.

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

організації навчального процесу телефонуйте вн. 12-319 Мачула Леся Омелянівна

співпраці з науковцями кафедри  вн. 12-319 Мачула Леся Омелянівна.

Долучайтеся до нас у соціальних мережах:

         

Наші контакти

Майдан Перемоги, 3, корпус №2, каб. 2217. м. Тернопіль, 46009

Телефон: вн. 12-319

Е-mail: emm@wunu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Шинкарик Микола Іванович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон: вн. 12-319
Е-mail: shmi@wunu.edu.ua

Дзюбановська Наталія Володимирівна

Посада: професор
Науковий ступінь:  доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінет: 2216
Телефон:вн. 12-319
Е-mail: n.dziubanovska@wunu.edu.uaЄрьоменко Валерій Олександрович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон: вн. 12-319
Е-mail: v.yeromenko@wunu.edu.ua
Домбровський Ігор Васильович

Посада: викладач
Науковий ступінь:  
Вчене звання: 

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон: вн. 12-319
Е-mail: i.dombrovskyi@wunu.edu.ua Лесик Оксана Федорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон:вн. 12-319
Е-mail: o.lesyk@wunu.edu.ua Алілуйко Андрій Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон: вн. 12-319
Е-mail: a.aliluiko@wunu.edu.uaНеміш Василь Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон: вн. 12-319
Е-mail: v.nemish@wunu.edu.uaПласконь Світлана Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон:вн. 12-319
Е-mail: s.plaskon@wunu.edu.ua 
Руська Руслана Василівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон: вн. 12-319
Е-mail: r.ruska@wunu.edu.uaЦіщик Роман Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон: вн. 12-319
E-mail: r.tsishchyk@wunu.edu.uaМаслій Вадим Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон: вн. 12-319
Е-mail: v.maslii@wunu.edu.uaБерезька Катерина Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон: вн. 12-319
Е-mail: k.berezka@wunu.edu.ua
Новосад Іван Ярославович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Кабінет: 2217
Телефон: вн. 12-319
Е-mail: i.novosad@wunu.edu.uaМачула Леся Омелянівна

Посада: інженер-програміст

Контакти:
Адреса: Майдан Перемоги, 3, корпус №2 
Кабінет: 2217

Телефон:вн. 12-319
Е-mail: emm@wunu.edu.ua