Відділ підвищення кваліфікації і навчання впродовж життя

Іващук Олег Тимофійович

Посада: начальник відділу підвищення кваліфікації і навчання впродовж життя, заступник директора ННІНОТ 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3,корпус
Кабінет: 3203
Телефон: (0352)51-75-35, вн. 13-301
Е-mail: o.t.ivashchuk@wunu.edu.ua 

Відділ підвищення кваліфікації і навчання впродовж життя

Відділ підвищення кваліфікації і навчання впродовж життя ННІНІОТ спрямовує свою діяльність на надання освітніх послуг у сфері неперервної освіти, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності і кваліфікації фахівців для вітчизняної економіки.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників нового покоління, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практичною діяльністю.

Програми навчального процесу відповідають рівню європейських стандартів освіти і забезпечують високу конкурентну спроможність випускників на ринку праці.

Метою діяльності відділу є організація та створення необхідних умов для здійснення безперервного післядипломного навчання з метою поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок та компетентностей керівних працівників і спеціалістів економіки України, а також для одержання другої спеціальності через перепідготовку кадрів відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог ринку праці.

Завданнями відділу є:

– постійна модернізація матеріально-технічної бази, підвищення кадрового потенціалу, удосконалення методичного та організаційного забезпечення навчального процесу у сфері післядипломної освіти та підвищення кваліфікації відповідно до європейських та національних стандартів системи післядипломної економічної освіти;

– впровадження та реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації кадрів для вітчизняної економіки відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти, ринкового господарства та демократизації українського суспільства;

– практична реалізація принципу випереджувального характеру підвищення кваліфікації кадрів для економічної системи України;

– сприяння інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптуватись до умов динамічних трансформацій суспільства та економічної кон’юнктури;

– задоволення потреби особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, орієнтації особи на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей;

– сприяння формуванню громадянської позиції особи, здатності до життя в умовах сучасної цивілізації та розвиненої ринкової економіки, демократичного розвитку суспільства.

ВИДИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ


Якщо у вас виникли запитання стосовно:

підвищення кваліфікації – телефонуйте  (0352)51-75-35, 13-301 Іващук Олег Тимофійович
організації навчального процесу – (0352)51-75-35, вн. 13-302 Гульовата Леся Казимирівна


Долучайтеся до нас у соціальних мережах:

         

Наші контакти

м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3,корпус №3 (каб. 3207)
Телефон: (0352)51-75-35, вн. 13-302

E-mail: nniiot@wunu.edu.ua


Персонал відділу підвищення кваліфікації і навчання впродовж життя

Римар Галина Адамівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Кабінет: 3304
Телефон: (0352)51-75-35, вн. 13-302
Е-mail: nniiot@wunu.edu.uaГульовата Олександра Казимирівна

 Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Кабінет: 3304
Телефон: (0352)51-75-35, вн. 13-302
Е-mail: nniiot@wunu.edu.ua


Нікулішина Галина Михайлівна

Посада: провідний спеціаліст 

Контакти:
Кабінет: 3203 А
Телефон: (0352)51-75-35, вн. 13-302
E-mail: h.nikulishena@wunu.edu.ua


Вовк Світлана Володимирівна

Посада: спеціаліст I категорії 

Контакти:
Кабінет: 3207
Телефон: (0352)51-75-35, вн. 13-302
E-mail: s.v.vovk@wunu.edu.ua