Загальний відділ

Сеник Алла Михайлівна


Посада: начальник загального відділу

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, третій поверх)
Телефон: (0352) 51-75-78, внутрішній 11132
Е-mail: gd@wunu.edu.ua  


Загальний відділ

Історія Загального відділу (канцелярії) сягає далекого 1970 року. В процесі розвитку від Тернопільського філіалу Київського інституту народного господарства до Західноукраїнського національного університету відбулося багато змін, реорганізацій, оптимізацій, розширювалися підрозділи, збільшувався об’єм роботи і навантаження працівників відділу, осучаснювалася техніка, запроваджено електронний документообіг, змінювались люди. Проте стабільною в діяльності загального відділу була, є і залишається дотепер відповідальна, чесна, старанна, самовіддана робота кожного працівника.

З моменту створення і упродовж чотирьох десятиліть – до червня 2010 року завідувачем відділу була Паращук Ізидора Романівна. У період 2010 – 2013 рр. керівництво відділом здійснювала Гуменюк Оксана Дмитрівна. З 2013 по 2020 рр. відділом керувала Таранова Галина Володимирівна, а з листопада 2020 по квітень 2021рр. – Міхалович Наталія Геннадіївна.

З 15.04.2021 року завідувачкою Загального відділу Західноукраїнського національного університету призначено кандидата педагогічних наук Аллу Михайлівну Сеник.

За роки функціонування спеціалістами загального відділу були Кузьменко Світлана Андріївна, Обаранчук Дарія Василівна, Плюсквік Галина Богданівна, Сторож Рома Петрівна, Кальчук Наталія Олександрівна, Шубала Галина Ярославівна.

Сьогодні,  на чолі з керівником, у відділі працюють Косюк Мирослава В`ячеславівна та Палій Руслана Олегівна, які організовують тиражування і розсилку наказів, вказівок ректора та проректорів університету, приймають від структурних підрозділів на зберігання з подальшою передачею до архіву документи, забезпечують оперативний розшук інформування за документами, оформляють, реєструють службові відрядження, забезпечують деканати, кафедри та інші підрозділи службовими бланками і здійснюють контроль за їх правильним використанням, а також виконують інші важливі доручення.

Свою діяльність загальний відділ здійснює відповідно до вимог чинного законодавства – Конституції України, законів, підзаконних нормативно-правових актів, керується Положенням про вищий навчальний заклад, наказами та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, керівництва університету та інструкцією з діловодства.

Кваліфіковане діловодство та правильна організація документального забезпечення, що включають приймання, розгляд, реєстрацію, індексацію, оформлення документів, контроль за їх виконанням, порядок класифікації, формування справ, їх збереження і підготовку для передачі до архіву є надзвичайно важливою складовою, що забезпечує чіткість роботи в усіх структурних підрозділах вищого навчального закладу.

Саме тому основними завданнями загального відділу є:

·        Організаційно-правове здійснення діловодства в університеті.

·        Документальне забезпечення обліку і реєстрації кореспонденції.

·        Забезпечення контролю за виконанням розпорядчих документів вищестоящих органів, керівництва університету і заяв громадян.

Організація прийому, обробки, використання, зберігання і своєчасне передавання документальних матеріалів до архіву.

Наші контакти:

Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, третій поверх)
Телефон: (0352) 51-75-78, внутрішній 11132
Е-mail: gd@wunu.edu.ua 

Персонал загального відділу

Палій Руслана Олегівна

Посада: інженер 1-ої категорії

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, третій поверх)
Телефон: (0352) 51-75-78, внутрішній 11132
Е-mail: gd@wunu.edu.ua 

Косюк Мирослава В'ячеславівна

 Посада: інженер I категорії

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, третій поверх)
Телефон: (0352) 51-75-78, внутрішній 11132
Е-mail: gd@wunu.edu.ua