Центр працевлаштування та зв'язків з випускникамиЦентр працевлаштування та зв'язків з випускниками

Для сприяння студентам і випускникам у працевлаштуванні у Тернопільському національному економічному університеті створений та функціонує  структурний підрозділ – Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками.
Сайт центру: http://cpzv.wunu.edu.ua

 
ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРУ
30 серпня 1995 р. засновано  відділ для роботи з випускниками (наказ ректора № 215 від 21 серпня 1995 р.). Мета: створення нової системи роботи з випускниками, допомога у працевлаштуванні, зміцнення матеріальної бази.
24 жовтня 1997 р. відділ перейменовано в Центр працевлаштування та роботи з випускниками (наказ ректора № 295 від 22 жовтня 1997 р.). Мета: створення нової системи працевлаштування випускників, налагодження зв`язків з випускниками попередніх років, зміцнення матеріально-технічної бази.

10 лютого 1999 р. Центр працевлаштування та роботи з випускниками реорганізовано у Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками (наказ ректора № 35 від 10 лютого 1999 р.). Мета: створення цілісної системи підтримки зв’язків з випускниками, надання послуг студентам з питань працевлаштування, забезпечення гнучкими формами зайнятості для покращення їх матеріального становища. 
КЕРІВНИКИ ЦЕНТРУ
1995-1998 рр. – Мартинюк Василь Федорович
1998-1999 рр. – Войцеховська Ольга Василівна
1999-2013 рр. – Брич Василь Ярославович
З 01 вересня 2013 р. – Кривий Зеновій Іванович

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ СЬОГОДНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 
Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками ТНЕУ належить до одного із перших підрозділів з сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, створених у вищих навчальних закладах України. Даний структурний підрозділ університету має 20-річний досвід роботи з пошуку, розробки та впровадження у практику новітніх підходів із сприяння працевлаштуванню студентів і співпраці з випускниками.
З 1996 р.  проведено 103  ювілейні зустрічі з випускниками.
З 1999 р. організовано 16 Ярмарок вакансій.

Головні завдання Центру: утвердження пріоритетів університету, сприяння студентам і випускникам у працевлаштуванні, підтримка партнерських відносин з роботодавцями, збереження наступності та обміну професійним досвідом, традиціями, дружніми і діловими стосунками між поколіннями випускників.
 
Основними напрямами діяльності Центру є:
– сприяння студентам і випускникам у зайнятості;
– участь у регіональних програмах зайнятості молоді;
– взаємодія з роботодавцями;
– налагодження зв’язків з випускниками;
– співпраця з структурними підрозділами ТНЕУ.

Основні послуги Центру:
– пошук вакансій з основної та вторинної (у вільний від навчання час) зайнятості;
– надання переліку потенційних роботодавців;
– проведення презентацій підприємств, установ та організацій («Дні компаній»);
– організація Ярмарок вакансій, «Тижнів кар`єри», «Днів професій»;
– участь у програмах стажувань провідних всеукраїнських і міжнародних компаній, Днях відкритих дверей підприємств, установ та організацій; 
     

–  профорієнтаційне і профкар’єрне консультування;
– проведення профорієнтаційних вечорів (зустрічі з відомими випускниками, фахівцями-практиками) і професійного тестування;
– індивідуальні та групові консультації щодо оптимальних шляхів пошуку роботи, написання резюме, безпосередньої підготовки до співбесіди, постановки професійних та особистих цілей;
– проведення тренінгів, лекцій, майстер-класів з питань пошуку роботи і ведення підприємницької діяльності;

   
– налагодження зв’язків з випускниками з метою сприяння працевлаштуванню студентів; 
– проведення щорічних ювілейних зустрічей з випускниками, які закінчили Alma mater 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 років тому;
–      залучення випускників до висвітлення спогадів про студентські роки у щорічному спецвипуску газети ТНЕУ «Університетська думка», присвяченому ювілейним зустрічам з випускниками;


   
– участь роботодавців у роботі Державних екзаменаційних комісіях, створених при ТНЕУ, із захисту дипломних робіт з метою відбору талановитої молоді на активні вакансії та у кадровий резерв;
– оголошення конкурсів з написання бізнес-планів;
– організація екскурсій на підприємства, в установи та організації;
     
– проведення круглих столів, семінарів, конференцій з питань зайнятості молоді;
– участь у благодійних акціях;
– дистанційні форми консультування та інформування (через електронну пошту, сторінки Центру на сайті ТНЕУ та у соціальних мережах);
– отримання інформаційно-роз’яснювальних листівок з питань пошуку роботи і побудови професійної кар`єри;
– інформування про тенденції розвитку ринку праці.


Принципи діяльності Центру: професіоналізму, відповідальністі, цілеспрямованості, індивідуального підходу, відвертості, збереження конфіденційності інформації, мобільності, креативності, прозорості.

Спільно з підрозділами сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (бюро кар’єри) України та зарубіжжя, громадськими та молодіжними організаціями, органами місцевого самоврядування, науковцями Центр працює над удосконаленням діючих та розробкою інноваційних напрямів з питань зайнятості молоді та побудови нею успішної професійної кар’єри.

КОНТАКТИ
Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками Тернопільського національного економічного університету
вул. Львівська, 11, офіс 1106, м. Тернопіль, Україна, 46009
Телефон: (0352) 47-58-64, внутрішній 11-180
E-mail: cpv@wunu.edu.ua.
Facebook: http://facebook.com/pages/Центр-працевлаштування-та-випускників-ТНЕУ/781888475169259 
Linkedin: http://linkedin.com/pub/центр-працевлаштування-і-випускників-тнеу/a7/b38/14a