Академічна доброчесність

Положення про академічну доброчесність

Кодекс академічної доброчесності Західноукраїнського національного університету

Етичний кодекс Західноукраїнського національного університету

Кодекс корпоративної культури Західноукраїнського національного університету

Положення про комісію з доброчесності та наукової етики Західноукраїнського національного університету

Положення про групу сприяння академічної доброчесності Західноукраїнського національного університету

Положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів у Західноукраїнському національному університеті

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Західноукраїнському національному університеті

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Західноукраїнському національному університеті

Порядок проведення перевірки на ознаки схожості за допомогою сервісу Unicheck