Директор ННІМВ ім. Б.Д.Гаврилишина

Іващук Ірина Олегівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна, 46020
Кабінет: 1206
Телефон:+380(352)475-075
Факс:+380(352)436-041
E-mail: i.ivashchuk@wunu.edu.ua 

Заступник директора ННІМВ ім. Б.Д.Гаврилишина

Живко Максим Андрійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна, 46020
Кабінет: 1207
Телефон:+380(352)475-075
E-mail: m.zhyvko@wunu.edu.ua

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина


         

Внаслідок втілення європейських принципів реформування вищої освіти, підвищення її якості та інтернаціоналізації з 1 грудня 2013 року у складі університету на базі провідних факультетів, що реалізують міжнародні освітні програми, був створений Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина. Інституту присвоєно ім’я відомого вченого та економіста Богдана Дмитровича Гаврилишина. Сьогодні Навчально-науковий інститут міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина.

Стратегія розвитку інституту ґрунтується на таких засадах:

- проведення занять із студентами високопрофесійним професорсько-викладацьким складом та бізнесменами-практиками, в тому числі зарубіжними;

- стабільне забезпечення та підвищення високої якості надання освітніх послуг;

- підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних успішно конкурувати на світовому ринку праці в умовах його трансформації та викликів глобальної економіки;

- ефективне співробітництво із зарубіжними партнерами;

- запровадження підготовки фахівців за новими фаховими спрямуваннями;

- впровадження в навчальний процес викладання предметів іноземними мовами;

- підвищення рівня академічної мобільності та інтернаціоналізація навчання;

- реалізація спільних міжнародних наукових та навчальних проектів;

- забезпечення професорсько-викладацькому складу та студентам широких можливостей доступу до наукової інформації, найновішої світової літератури, електронних видань, цифрових баз даних;

- пошук зовнішніх джерел фінансування науково-дослідної діяльності;

- модернізація розвитку інфраструктури з метою забезпечення доступу до нових інформаційних технологій навчання та e-learning тощо.

 

Структура інституту включає:

 

факультет-програми:

українсько-нідерландська факультет-програма;

українсько-німецька факультет-програма.

 

кафедри:

міжнародної економіки;

міжнародного туризму і готельного бізнесу;

міжнародних економічних відносин;

міжнародних відносин та дипломатії;

іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій;

філософії та політології.

 

міжнародні навчальні програми:

англомовна програма з міжнародної економіки;

українсько-німецька факультет-програма;

українсько-нідерландська факультет-програма;

українсько-американська програма з комп’ютерних наук;

українсько-грецька програма «Магістр з бізнес-адміністрування»;

українсько-польська програма.

 

Центр «Інтеграційний хаб країн Африки та Азії»

відділ обслуговування студентів;

Journal of European Economy.

 

Інститут здійснює ступеневу підготовку фахівців за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на основі кредитно-модульної системи навчання, одночасно дає можливість підвищувати свої здобуті вміння, навики та професійні компетенції в навчально-науковому інституті інноваційних освітніх технологій нашого університету, пройти семестрове навчання у партнерському зарубіжному ВНЗ:

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР

Спеціальність: ЕКОНОМІКА

Освітні програми: міжнародна економіка

Міжнародна економіка (з викладанням українською мовою)

Міжнародна економіка (з поглибленим вивченням німецької мови за участю викладачів Технічного університету Дрездена [1-4 семестри]; викладанням окремих дисциплін німецькою мовою [3-4 семестри] і навчанням в Німеччині [6 семестр] викладанням німецькою мовою)

Міжнародна економіка (з викладанням англійською мовою)

Міжнародна економіка (з викладанням французькою мовою)

 

Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітня програма: міжнародні економічні відносини

міжнародні економічні відносини (з викладанням англійською мовою)

 

Спеціальність – МЕНЕДЖМЕНТ

Освітня програма: міжнародний менеджмент

міжнародний менеджмент (з викладанням англійською мовою)

 

Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Освітні програми: міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (з викладанням англійською мовою)

 

Спеціальність – ТУРИЗМ

Освітня програма: туризм

 

Спеціальність – ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Освітня програма: готельно-ресторанна справа

 

Спеціальність – ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітня програма: міжнародні та регіональні політичні комунікації

 

Спеціальність – ФІЛОЛОГІЯ

Освітня програма: бізнес-комунікації та переклад

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – МАГІСТР

Спеціальність – МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-наукова програма: міжнародний менеджмент

міжнародний менеджмент (з викладанням англійською мовою)

 

Спеціальність – ЕКОНОМІКА

Освітні програми: міжнародна економіка

міжнародна економіка (з викладанням англійською мовою)

 

Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітня програма: міжнародні економічні відносини

міжнародні економічні відносини (з викладанням англійською мовою)

 

Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Освітні програми: міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (з викладанням англійською мовою)

 

Спеціальність – ТУРИЗМ

Освітня програма: міжнародний туризм

 

Спеціальність – ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Освітня програма: організація туристичного обслуговування

 

В інституті навчальні дисципліни викладаються такими мовами:

українською, англійською, німецькою, французькою, польською.