Відділ по роботі з іноземними студентами

Шевчук Олег Антонович

 Посада: начальник відділу по роботі з іноземними студентами
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон:+38 (0352) 47 58 77
Внутрішній телефон:  11-270
E-mail: ol.shevchuk@wunu.edu.ua
Кабінет: 1404
Адреса: м.Тернопіль, вул.Львівська 11

Відділ по роботі з іноземними студентами

Відділ по роботі з іноземними студентами створений з метою  ефективної організації залучення іноземних громадян на навчання, підвищення якості організації та підготовки фахівців для зарубіжних країн, вдосконалення освітнього процесу, ведення нормативної та навчальної документації.

      

Головними напрямками діяльності відділу є:

―  Вивчення закордонного ринку освітніх послуг з метою розвитку системи підготовки фахівців для зарубіжних країн.

―  Сприяння в укладанні угод щодо набору іноземних громадян на навчання в ЗУНУ між рекрутинговими компаніями та університетом.

― Проведення профорієнтаційної роботи з іноземними абітурієнтами за допомогою електронних ресурсів, а також організація роз’яснювальних семінарів для потенційних абітурієнтів у країнах їхнього проживання.

―  Оформлення, реєстрація та видача запрошень на навчання та співробітництво з Українським державним центром міжнародної освіти МОН України щодо надання іноземним громадянам підтримки для в’їзду в Україну з метою навчання в ЗУНУ, а також їх перебування в Україні впродовж терміну навчання.

― Здійснення консультаційно-інформативної роботи щодо оформлення в’їзної документації, співпраця з Державною прикордонною службою України у питаннях проходження державного кордону іноземними абітурієнтами. 

―  Організація зустрічей в аеропорту, поселення в гуртожитки ЗУНУ та оформлення документів до вступу в університет.

―  Здійснення попереднього аналізу документів для подальшого розгляду відбірковою комісією для іноземних громадян.

―  Координація діяльності з органами УДМС України в Тернопільській області в питаннях оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, продовження терміну перебування на території України та реєстрації місця проживання,  з органами УМВС України в Тернопільській області щодо розв’язання конфліктних ситуацій, пов’язаних з навчанням та проживанням іноземних громадян на території України. 

―  Здійснення контактів з посольствами та консульствами України за кордоном.

―  Співпраця із структурними підрозділами університету, які задіяні в процесі надання освітніх послуг іноземним громадянам.

―  Формування контингенту іноземних студентів за основними освітніми галузями та здійснення  контролю за дотриманням студентами-іноземцями фінансової та академічної дисципліни.     

―  Організація легалізації та апостилювання випускних документів державного зразка в Міністерстві освіти і науки України та легалізації в Міністерстві закордонних справ України, оформлення особових справ іноземних студентів.

―  Формування єдиного демократичного інтернаціонального студентського середовища.

―  Ознайомлення з культурою та звичаями українців, сприяння в організації і проведенні виховних, культурно-спортивних заходів за участю іноземних студентів.

―   Підтримання зв’язків із випускниками-іноземцями різних років.

―   Участь у розробці рекламної продукції з метою залучення іноземних громадян на навчання в ЗУНУ.

 

Чинниками, що сприяють вибору іноземними громадянами навчального закладу є здебільшого висока якість освіти та престижність диплому. Ріст кількості іноземних студентів можна розцінити як своєрідний показник стабільності в Університеті, високого світового рейтингу отриманих іноземцями фахових знань. За кількістю іноземних студентів Університет стабільно посідає одне з провідних  місць серед вищих закладів освіти міста Тернополя. Викладання для іноземців здійснюється трьома мовами: українською, англійською та французькою.

На підготовчому відділенні студенти вивчають українську мову. Окрім мовної підготовки, слухачі підготовчого відділення мають можливість покращити свою базову освіту з математики, географії. Після успішного складання випускних іспитів слухачі підготовчого відділення отримують державні сертифікати та можуть бути зараховані на перший курс обраного ними факультету ЗУНУ, як і будь-якого іншого навчального закладу України. Випускники Університету, які зараз живуть і працюють за кордоном, демонструють високий рівень отриманої ними у Тернополі фахової підготовки, що, у свою чергу, сприяє зростанню кількості іноземних студентів.

Положення про відділ по роботі з іноземними студентами

Положення про відділ по роботі з іноземними студентами

Персонал відділу по роботі з іноземними студентами

Веретельник Лариса Віталіївна

  Посада: провідний спеціаліст відділу по роботі з іноземними студентами

Контакти:
Телефон/факс:+38 (0352) 47 58 73
Внутрішній телефон: 11-147
E-mail: interstudy@wunu.edu.ua
Кабінет: 1408
Skype: study.intneu
Адреса: м.Тернопіль, вул.Львівська 11а

Янкова Тетяна Миколаївна

 Посада: провідний спеціаліст відділу по роботі з іноземними студентами, завідувач підготовчого відділеня для іноземців та осіб без громадянства

Контакти:
Телефон:+38 (0352) 47 58 77
Внутрішній телефон: 11-147
E-mail: interstudy@wunu.edu.ua
Кабінет: 1408
Адреса: м.Тернопіль, вул.Львівська 11

Герун Людмила Володимирівна

 Посада: спеціаліст відділу по роботі з іноземними студентами

Контакти:
Телефон:+38 (0352) 47 58 77
Внутрішній телефон: 11-147
E-mail: interstudy@wunu.edu.ua
Кабінет: 1408
Адреса: м.Тернопіль, вул.Львівська 11