Профспілковий комітет працівників ЗУНУЗаконодавча база

Конституція України

 
Закон України «Про освіту»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
 
Закон України «Про вищу освіту»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 
Кодекс законів про працю України
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
 
Закон України «Про відпустки»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр
 
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
 
Закон України «Про охорону праці»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
 
Закон України «Про колективні договори і угоди»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
 
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19
 
Закон України «Про оплату праці»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр
 
Податковий кодекс України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів у Західноукраїнському національному університеті 


Статут Профспілки працівників освіти та науки