Профспілковий комітет працівників ЗУНУКомісії

Комісії профкому:

 

1. Комісія соціального захисту – голова комісії Чайковський Ярослав Іванович.

2. Комісія з охорони здоров’я – голова комісії Хорунжак Надія Михайлівна.

3. Культурно-масова комісія – голова комісії Августин Руслан Ростиславович.

4. Спортивно-масова комісія – голова комісії Маляр Едуард Імрейович.

5. Комісія з питань організаційної та інформаційної роботи – голова комісії Ніпіаліді Людмила Іванівна.

6. Комісія громадського контролю – голова комісії Мазур Володимир Степанович.

7. Житлово-побутова комісія – голова комісії Батько Юрій Мирославович.

8. Комісія з питань охорони праці – голова комісії Мартинюк Світлана Ярославівна.

9. Комісія з правових питань – голова комісії Труфанова Людмила Михайлівна.

З метою належного виконання функцій і повноважень, покладених на профспілковий комітет, створено спеціальні комісії з чітко визначеними напрямами дій:

 

1. Комісія громадського контролю організовує постійний нагляд за роботою закладів харчування на території ЗУНУ, зокрема, перевіряє дотримання правил збереження продуктів і норм громадського та дієтичного харчування. На засіданнях члени комісії розглядають питання щодо стану роботи закладів харчування в Університеті: оформлення вітрин; норми відпуску товарів і продуктів; контроль за правильністю використання ваговимірювальних приладів і касових апаратів; відпуск товарів і вартість розрахунку за продукти; контроль за правильністю ведення книги скарг і пропозицій; дотримання режиму роботи; результати перевірки роботи підприємств харчування. Комісія перевіряє також своєчасність усунення виявлених недоліків.

 

2. Спортивно-масова комісія постійно проводить Спартакіади ЗУНУ серед професорсько-викладацького та адміністративно-допоміжного складу (зокрема, відкрита першість Університету з шахів, волейболу, настільного тенісу, баскетболу, силових видів спорту). Команда Університету з ігрових видів спорту щорічно бере участь в обласній спартакіаді з ігрових видів спорту між працівниками закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації, присвяченої Дню працівників освіти. Команда Університету є переможцем та призером цих змагань. Для оздоровлення працівників Університету створені тренажерні зали.

 

3. Комісія з питань організаційної та інформаційної роботи готує план роботи профспілкового комітету, матеріали і документи до засідання профкому; контролює виконання планів роботи комісій профкому; проводить роботу з мотивації профспілкового членства; контролює реалізацію заходів щодо усунення недоліків у роботі профкому за результатами отриманих зауважень і пропозицій; здійснює діяльність, спрямовану на організацію оздоровлення працівників університету та їхніх дітей; співпрацює з адміністрацією щодо підготовки Новорічних і Різдвяних свят для дітей працівників університету; веде облік ювілярів ЗУНУ для оформлення святкових привітань.

 

4. Комісія з питань охорони праці: контролює виконання заходів щодо підготовки приміщень Університету до осінньо-зимового періоду; розробляє пропозиції щодо забезпечення підрозділів Університету засобами пожежогасіння та медикаментами; контролює своєчасне забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; бере участь в проведенні атестації робочих місць; здійснює систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил у приміщеннях та на робочих місцях; бере участь у щорічних комплексних обстеженнях стану охорони праці та протипожежної безпеки в Університеті; перевіряє дотримання в кожному підрозділі Університету умов праці працівників.

 

5. Культурно-масова комісія: бере участь у проведенні культурно-масових заходів, що відбуваються в Університеті, зокрема Новорічних ранків; організовує екскурсійні поїздки; систематично сприяє колективним відвідуванням культурно-освітніх закладів: Тернопільського обласного академічного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, палацу культури “Березіль”, філармонії, кінотеатру.

 

6. Житлово-побутова комісія: проводить обстеження житлових умов працівників (заявників) та складає відповідні акти; оформляє документи, необхідні для встановлення на квартирну чергу; бере участь в обстеженні виробничих і побутових умов праці працівників Університету; розробляє пропозиції щодо проведення ремонту навчальних приміщень, гуртожитків; бере участь у виробленні заходів з підготовки ЗУНУ до осінньо-зимового періоду; надає допомогу з організаційних питань створення товариств індивідуальних забудівників для працівників Університету.

 

7. Комісія соціального захисту оформляє документи на: призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам; надання одноразової допомоги на поховання; надання допомоги по вагітності та пологах; сприяє видачі путівок на санаторно-курортне лікування, у тому числі в дитячі оздоровчі табори для дітей працівників Університету у літній період.

 

8. Комісія з охорони здоров’я проводить моніторинг і популяризує здоровий спосіб життя, бере участь у наповненні та забезпеченні медикаментами аптечок структурних підрозділів Університету, веде список диспансерно хворих та працівників – осіб з інвалідністю, вивчає можливості корпоративного пакету медичного страхування.

 

9. Комісія з правових питань приймає участь у розробці колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку Університету; надає консультації співробітникам ЗУНУ щодо правого захисту їх соціально-економічних інтересів; контролює законність скорочення посад і звільнення працівників, виконання адміністрацією законодавства про працю, робочий час, вихідні дні, відпустки, перевіряє законність використання понадурочних робіт; надає методично-правову допомогу членам профкому, головам профбюро, профгрупоргам; організовує навчання профспілкового активу з правових питань.