Профспілковий комітет працівників ЗУНУІсторія Профкому

Професійна спілка працівників Західноукраїнського національного університету створена у 1966 році з метою представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів трудового колективу університету.

 

Профспілкова організація працівників Західноукраїнського національного університету діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та на основі Статуту профспілки працівників освіти і науки України і Положення «Про первинну профспілкову організацію працівників Тернопільського національного економічного університету».

 

Первинна профспілкова організація працівників ЗУНУ незалежна у своїй діяльності від органів державної влади і місцевого самоврядування, роботодавців, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна; будує відносини з ними на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.

 

Профспілкову організацію Західноукраїнського національного університету у різні історичні періоди очолювали:

Пастушенко Євген Степанович


– 1966-1967 рр. –


профспілкову організацію Тернопільського відділення фінансово-економічного факультету, а пізніше Тернопільської філії Київського інституту народного господарства; Вакула Микола Романович


– у 1967-1969 рр. –


профспілкову організацію Тернопільської філії Київського інституту народного господарства; Трилінський Іван Іванович


– у 1970-1973 рр. –


профспілкову організацію Тернопільської філії Київського інституту народного господарства, а згодом Тернопільського фінансово-економічного інституту. Яремчук Іван Герасимович


– у 1974-1976 рр. –


профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;


 Фартушняк Анатолій Кіндратович


– у 1976-1977 рр. –


профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;


 Боднар Теодор Іванович


– у 1979-1980 рр. –


профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;


 Кватира Микола Микитович


– у 1980-1981 рр. –


профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;


 Заячківський Адам Григорович


– у 1981-1987 рр. –


профспілкову організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту;


 Качан Євген Петрович


– у 1987-1990 рр. –


профспілкову організацію Тернопільського інституту народного господарства;


 Федорович Роман Володимирович


– у 1990-1993 рр. –


профспілкову організацію Тернопільського інституту народного господарства;


 Шинкарик Микола Іванович


– у 1993-2009 рр. –


профспілкову організацію Тернопільського інституту народного господарства (1993-1994), Тернопільської академії народного господарства (1994-2005), Тернопільського державного економічного університету (2005-2006), Тернопільського національного економічного університету (2006-2009);


 Бруханський Руслан Феоктистович


з 2009 року по даний час –


(2009-2020рр.) первинну профспілкову організацію працівників Тернопільського національного економічного університету.; (2020р. по тепрешній час) первинну профспілкову організацію працівників Західноукраїнського національного університету.