Бруханський Руслан Феоктистович

Посада: голова профспілкового комітету працівників ЗУНУ, голова комісії соціального страхування ЗУНУ, член атестаційної комісії ЗУНУ, член узгоджувальної комісії ЗУНУ, член Президії Ради Тернопільської ООППОН України, Голова комісії Вищої школи Тернопільської ООППОН України, Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу.


Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений працівник освіти України
Спеціальне звання: радник податкової служби І рангу


Контакти:
E-mail: r.brukhanskyi@wunu.edu.ua
Телефон: +38(0352) 47-50-79, 11-450


Народився 2 травня 1974 р. у м. Тернополі. В 1991 р. закінчив ЗОШ № 20 м. Тернополя, 1995 р. – Тернопільську академію народного господарства. У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук. У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук.

 

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (з 2003 р.). Радник податкової служби І рангу (з 2004 р.). Заступник голови Державної податкової адміністрації в Тернопільській області (2004-2005 рр.). Голова Регіонального комітету з впровадження проектів і програм в Тернопільській області (2005 р.). Сертифікований менеджер (International Project Management Association) (з 2004 р.). Член-кореспондент Інженерної академії України (з 2007 р.). Голова професійної спілки працівників ЗУНУ (з 2009 р.). Голова комісії соціального страхування ЗУНУ (з 2009 р.). Член Ради Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (з 2010 р.). Член узгоджувальної комісії ЗУНУ (з 2010 р.). Голова комісії Вищої школи Тернопільської ООППОН України (з 2011 р.). Член науково-методичної комісії ЗУНУ з спеціальності «Облік і оподаткування» (2013-2018 рр.). Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified agricultural professional accountant) (з 2014 р.). Член атестаційної комісії ЗУНУ (з 2014 р.). Координатор Програми сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ у Тернопільській області (з 2015 р.). Член Президії Ради Тернопільської ООППОН України (з 2015 р.). Академік Академії економічних наук України (з 2016 р.). Професор (з 2017 р.). Голова групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ЗУНУ (з 2018 р.). Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України (2016, 2017, 2018). Академічний експерт QS Global Academic Survey (2018). Голова професійної спілки працівників ЗУНУ (з 2020 р.)

 

Головний редактор Міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації» (з 2016 р.). Член редакційної колегії Українського журналу прикладної економіки (з 2016 р.). Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічний аналіз» (з 2016 р.). Рецензент міжнародного наукового журналу «Journal of Management and Training for Industries», Японія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «The genesis of genius», Швейцарія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Business Strategies», Greenwich University, Пакистан (з 2017 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Quantitative Methods», Пакистан (з 2017 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Strategy & Development», Mostaganem University, Алжир (з 2018 р.).

 

Упродовж професійної діяльності відзначений 39 дипломами, сертифікатами, подяками і грамотами міжнародного, національного і регіонального рівнів.

 

Нагороджений медаллю «За гідність і патріотизм» (2015 р.), орденом «За розбудову України» (2016 р.), нагрудним знаком «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України» (2016 р.). Указом Президента України № 338/2016 присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».


Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 9 монографій, 20 підручників і навчальних посібників, 174 публікацій у журналах і збірниках наукових праць, 93 навчально-методичних праць. Отримано 3 патенти на винаходи.

 

Персонал профспілкового комітету

Ніпіаліді Людмила Іванівна

Посада: заступник голови профкому, голова комісії з питань організаційної та інформаційної роботи

Контакти:
Телефон: 11-451, 47-50-79
E-mail: l.nipialidi@wunu.edu.ua

Мусял Мирослава Миронівна

Посада: бухгалтер профкому

Контакти:
Телефон: 11-135
E-mail: mir_musyal@ukr.net

Мазур Володимир Степанович

Посада: голова комісії громадського контролю, заступник голови житлово-побутової комісії

Контакти:
Телефон: 11-113
E-mail: v.mazur@wunu.edu.ua

Мартинюк Світлана Ярославівна

Посада: голова комісії з питань охорони праці

Контакти:
Телефон: 10-151; 47-50-61
E-mail: marsvetyar@gmail.com

Довгаль Любов Олександрівна

Посада: заступник голови комісії з охорони здоров’я;заступник голови комісії з питань охорони праці

Контакти:
Телефон: 12-002
E-mail: l.dovgal@wunu.edu.ua

Маляр Едуард Імрейович

Посада: голова спортивно-масової комісії

Контакти:
Телефон: 10-261
E-mail: e.maliar@wunu.edu.ua


Хорунжак Надія Михайлівна

Посада: голова комісії з охорони здоров'я, заступник голови комісії соціального страхування

Контакти:
Телефон: 10-301
E-mail: n.khorunzhak@wunu.edu.ua

Труфанова Людмила Михайлівна

 Посада:голова комісії з правових питань

Контакти:
Телефон: 11-194, 47-50-64
E-mail: l.trufanova@wunu.edu.ua

Чайковський Ярослав Іванович

Посада: голова житлово-побутової комісії; заступник голови культурно-масової комісії

Контакти:
Телефон: 10-055
E-mail: slavik66@wunu.edu.ua

Августин Руслан Ростиславович

Посада: голова культурно-масової комісії; заступник голови комісії з питань організаційної та інформаційної роботи

Контакти:
Телефон: 13-314
E-mail: r.avhustyn@wunu.edu.ua

Батько Юрій Мирославович

Посада: заступник голови комісії громадського контролю;заступник голови спортивно-масової комісії

Контакти:
Телефон: 16-127
E-mail: bum@wunu.edu.ua

Слома Валентина Миколаївна

Посада: заступник голови комісії з правових питань

Контакти:
Телефон: 15-205
E-mail: v.sloma@wunu.edu.ua