ДЗВОНИ
НАМ


Видавничо-поліграфічний центр «Університетська думка»

Организація грошово - кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки

У монографії розглядаються основні теоретичні аспекти суті й природи грошово - кредитних відносин суспільства в умовах перехідного періоду та роль банківської системи як основного інституційного механізму, що забезпечує практичну організацію даної форми взаємин між учасниками відтворювального процесу.Аналізуються базові елементи взаємодії між суб`єктами ринку  у грошово - кредитній сфері - на макро - та мікроекономічному рівнях - в плані реалізації монетарної політики центральним банком, забезпечення регулятивного впливу на кредитну активність комерційних банків, а також реалізації останніми позичкових операцій як необхідної умови  ефективного провадження господарської діяльності у всіх секторах економіки. Відображено ряд практичних рекомендацій щодо вдосконалення указаних аспектів функціонування банківської системи у сфері організації грошово - кредитнох відносин.
Книга розрахована на викладачів і студентів економічних вузів, наукових працівників, фахівців банківських установ, а також усіх, хто цікавиться проблемами грошей, кредиту і банківської справи в умовах трансформації економічної системи на ринкових засадах.

Автор: ВидавництвоОрганизація грошово - кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки

У монографії розглядаються основні теоретичні аспекти суті й природи грошово - кредитних відносин суспільства в умовах перехідного періоду та роль банківської системи як основного інституційного механізму, що забезпечує практичну організацію даної форми взаємин між учасниками відтворювального процесу.Аналізуються базові елементи взаємодії між суб`єктами ринку  у грошово - кредитній сфері - на макро - та мікроекономічному рівнях - в плані реалізації монетарної політики центральним банком, забезпечення регулятивного впливу на кредитну активність комерційних банків, а також реалізації останніми позичкових операцій як необхідної умови  ефективного провадження господарської діяльності у всіх секторах економіки. Відображено ряд практичних рекомендацій щодо вдосконалення указаних аспектів функціонування банківської системи у сфері організації грошово - кредитнох відносин.
Книга розрахована на викладачів і студентів економічних вузів, наукових працівників, фахівців банківських установ, а також усіх, хто цікавиться проблемами грошей, кредиту і банківської справи в умовах трансформації економічної системи на ринкових засадах.

Автор: Видавництво