Видавничо-поліграфічний центр «Університетська думка»

Маркетинг знань: Методологічний та організаційний аспекти

У монографії досліджені таоретичні та практичні проблеми й особливості маркетингу знань на ринку, його економічну природу, розкрито науково-метологічні засади адаптації маркетингових організаційних форм та їх функціонування в сучасних умовах. На основі системного аналізу зарубіжного досвіду і вітчизняної практики сформовано підходи щодо інституційного забезпечення трансформаційних процесів маркетингу знань та їх подальший розвиток.
Розрахована на науковців, аспірантів, викладачів і студентів економічних вузів, практиків, що обіймають керівні посади, а також фахівців в галузі корпоративного і стратегічного управління.

Автор: Видавництво

 Маркетинг знань: Методологічний та організаційний аспекти

У монографії досліджені таоретичні та практичні проблеми й особливості маркетингу знань на ринку, його економічну природу, розкрито науково-метологічні засади адаптації маркетингових організаційних форм та їх функціонування в сучасних умовах. На основі системного аналізу зарубіжного досвіду і вітчизняної практики сформовано підходи щодо інституційного забезпечення трансформаційних процесів маркетингу знань та їх подальший розвиток.
Розрахована на науковців, аспірантів, викладачів і студентів економічних вузів, практиків, що обіймають керівні посади, а також фахівців в галузі корпоративного і стратегічного управління.

Автор: Видавництво