Видавничо-поліграфічний центр «Університетська думка»

Теорія економіки державного сектора

Навчальний посібник зорієнтований на освітньо - професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю "Менеджмент організацій" професійного спрямування "Менеджмент державний установ і організацій". У посібнику розглядаються теоретико - методологічні основи державного сектора, особливості формування попиту і пропозиції на суспільні блага; висвітлюються ключові питання економіки добробуту, публічних фінансів і фіскального федералізму; ілюструються концепції суспільного вибору в умовах демократичних процедур ухвалення колективних рішень. До складу посібника входять також питання для самоконтролю, практичні та тестові запитання, список рекомендованої літератури.
Для студентів, слухачів магістратури, аспірантів, науковців, фахівців органів державної влади.

Автор: ВидавництвоТеорія економіки державного сектора

Навчальний посібник зорієнтований на освітньо - професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю "Менеджмент організацій" професійного спрямування "Менеджмент державний установ і організацій". У посібнику розглядаються теоретико - методологічні основи державного сектора, особливості формування попиту і пропозиції на суспільні блага; висвітлюються ключові питання економіки добробуту, публічних фінансів і фіскального федералізму; ілюструються концепції суспільного вибору в умовах демократичних процедур ухвалення колективних рішень. До складу посібника входять також питання для самоконтролю, практичні та тестові запитання, список рекомендованої літератури.
Для студентів, слухачів магістратури, аспірантів, науковців, фахівців органів державної влади.

Автор: Видавництво