» » Конкурс студентських наукових есе «Роздуми майбутнього фінансиста», присвячений пам’яті видатного українського ученого-економіста Сергія Ілліча Юрія

Конкурс студентських наукових есе «Роздуми майбутнього фінансиста», присвячений пам’яті видатного українського ученого-економіста Сергія Ілліча Юрія

Дата: 4-10-2023, 10:25 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 У межах комплексу наукових заходів, присвячених пам’яті видатного українського ученого-економіста Сергія Ілліча Юрія, кафедра фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ оголошує конкурс студентських наукових есе «Роздуми майбутнього фінансиста».

Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, який має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми.

При написанні есе доцільно використовувати роботи д.е.н., професора С.І. Юрія з метою висвітлення його наукових поглядів та обґрунтування власної думки автора есе щодо актуальних питань фінансової науки і практики, а також свого майбутнього фаху.

Вимоги щодо оформлення: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля – 20 мм із усіх сторін. Праворуч у верхньому куті необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, назву закладу освіти, шифр і номер групи; через рядок зазначається заголовок есе великими літерами (напівжирним шрифтом, розміщення по центру); далі через рядок подається текст, розміщений по ширині сторінки; після основного тексту вказується перелік використаної літератури, оформлений у відповідності до встановлених вимог. Обсяг есе не повинен перевищувати 2 сторінок.

Термін подачі есе – 14 листопада 2023 року.

Матеріали надсилати на електронну пошту: Viktoriabulavynets@gmail.com

 

При підбитті підсумків журі визначить трьох переможців.

У процесі оцінювання робіт застосовуватиметься 50-ти бальна шкала: 10 балів – грамотність викладеного матеріалу; 20 балів – логічність та послідовність викладених думок; 20 балів - оригінальність викладених думок, креативність і неординарний погляд автора.

Переможці конкурсу презентуватимуть свої роботи на заходах, присвячених пам’яті С.І. Юрія, будуть нагороджені грамотами та отримають сертифікати учасника. Есе переможців буде опубліковано у збірниках наукових праць та представлено на сайті кафедри.