» » 28 серпня 1967 року Тернопільське відділення КІНГ реорганізовано у Тернопільський факультет Київського інституту народного господарства

28 серпня 1967 року Тернопільське відділення КІНГ реорганізовано у Тернопільський факультет Київського інституту народного господарства

Дата: 28-08-2023, 17:50 | Автор: Директор музею історії ЗУНУ - Віталій Михайлиця

 Сучасникам, які бачать Західноукраїнський національний університет таким, яким він є зараз: потужним зво європейського зразка, важко уявити, що це все розпочиналося із невеликого приміщення та маленького колективу викладачів і студентів. Тому ще більшу повагу і захоплення викликає праця, яку вклали його творці на зорі становлення нашого університету. Власне про один з перших періодів існування ЗУНУ ми поговоримо сьогодні.

Проіснувавши трохи більше року у статусі відділення і на самому старті показавши хороші показники, наш університет у 1967 році вступив у новий період свого розвитку. Наказом міністра вищої і середньої спеціальної освіти № від 28 серпня з метою поліпшення якості підготовки спеціалістів і створення сприятливих умов для розвитку навчально-методичної та науково-дослідної роботи ТВ КІНГ з вересня цього ж року було реорганізовано у Тернопільський факультет Київського інституту народного господарства. Його деканом призначено доцента Леоніда Каніщенка.

На базі Тернопільського факультету КІНГ було відкрито три форми навчання: денну, вечірню і заочну, а кількість студентів зросла з 75 до 515, які навчалися за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік» (спеціалізації «Облік у сільському господарстві» та «Облік у промисловості»). Навчальний процес забезпечували 19 викладачів, з них 7 – з ученими ступенями.

З початком 1967–1968 н. р. розширилася матеріально-технічна база факультету. Йому було передано спортивну залу сусідньої з навчальним корпусом середньої школи № 9. З березня 1968 р. у головному корпусі (нині – корпус № 2) розпочали надбудову четвертого поверху та об’єднання проміжним корпусом з колишньою будівлею СШ № 9 (нині – корпус № 3), де також добудували один поверх. У результаті цієї реконструкції Тернопільський факультет КІНГ налічував 3 лекційні зали, 36 аудиторій, гуртожиток та необхідні адміністративні й інші приміщення.

У грудні 1969 р. здано в експлуатацію типовий студентський гуртожиток (нині №1). У 1970 р. розпочалося будівництво ще одного гуртожитку (нині №2, зданий в експлуатацію у 1973 році) та єдиного в місті серед зво спортивного комплексу.

Справжнім проривом у створенні більш сприятливих умов для розвитку навчально-методичної та науково-дослідної роботи на факультеті стало створення у 1967 році кафедр: загальнонаукових дисциплін (завідувач Л. О. Каніщенко), вищої математики і статистики (Я. М. Кізима), фінансово-економічних дисциплін (Є. С. Пастушенко), іноземних мов (В. М. Гладкий).

Упродовж 1967–1971 рр. кількість кафедр збільшується у результаті заснування нових, роз’єднання та перепрофілювання наявних. Так з’явилися кафедри фізичного виховання, медичної підготовки і цивільної оборони (згодом розділено на кафедри фізичного виховання та медичної підготовки і цивільної оборони), економічних і технологічних дисциплін, бухгалтерського обліку і фінансів, вищої математики, статистики і обліково-обчислювальних машин (згодом розділено на кафедри статистики та обчислювальних машин), економічних і технологічних дисциплін, економічної історії і економічної географії, бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності, фінансових дисциплін,  фізичного виховання та медичної підготовки і цивільної оборони.

Збільшення кількості кафедр дало змогу значно активізувати наукову роботу. Викладачі почали активніше публікувати свої статті у наукових виданнях, виступати на наукових конференціях, збільшилася кількість тих, хто працював над дисертаціями. Серед перших захистили кандидатські дисертації В. Шкварець, В. Патерикін, Р. Тиркало, С. Габор, М. Кватира, В. Піча. Продовжували працювати над докторськими дисертаціями доценти Є. Пастушенко, Я. Кізима, М. Григорович та ін.

Щорічно проводилися звітні професорсько-викладацькі та студентські наукові конференції. У 1969 р. виникла ідея видати за підсумками звітної наукової конференції збірник статей викладацького колективу. Стараннями декана факультету Л. Каніщенка та доцента М. Григоровича, збірник вийшов у Тернополі того ж року.

Загалом за 1969–1970 н. р. викладачі факультету опублікували 97 наукових статей у республіканських та всесоюзних фахових виданнях.

Поряд із викладацькою пожвавилася й наукова робота студентів, було створено Студентське наукове товариство (СНТ).

З 1 вересня 1969 р. для поглиблення знань студентів при ТФ КІНГ організовано факультет громадських професій (ФГП), який складався з двох відділень: підготовки молодого лектора і журналістики.

У 1970 р. відбулася знакова подія – Тернопільський факультет святкував перший випуск підготовлених ним фахівців. Семеро з них — отримали дипломи з відзнакою. А вже наступного року наш заклад освіти вирушив у самостійне плавання…

Таким чином напружена праця викладачів та персоналу факультету дала свій перший вагомий результат. І хоча ще потрібно було багато зробити, але молодий колектив на чолі з амбітним керівником Леонідом Каніщенком з впевненість дивилися у майбутнє.