Конкурс студентських есе

Дата: 26-11-2021, 16:00 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 Запрошуємо студентів закладів вищої освіти взяти участь у конкурсі есе «Чому потрібно брати на себе відповідальність?»

З метою вивчення життєвого шляху та творчості Богдана Гаврилишина у процесі написання робіт доцільно використовувати його науковий доробок Декларацію відповідальності людини (https://bhfamily.org/deklaratsiya-obovyazkiv-lyudyny/)

Конкурсні есе приймаються до 8 грудня 2021 року.

 

Вимоги до оформлення

Обсяг есе не повинен перевищувати 2 сторінок (разом із використаними джерелами) формату А4, текстовий редактор Microsoft Word (розширення doc, docx). Міжрядковий інтервал одинарний, абзацний відступ 1,0 см. Усі береги 2 см. Шрифт Times New Roman, розмір кегля 14 пт. Сторінки не нумеруються.

 

У першому рядку праворуч вказуються: ім’я та прізвище автора напівжирними літерами; нижче – назва освітньої програми (курсивом); нижче – заклад вищої освіти (без скорочень), місто та країна (курсивом). Далі через 1 інтервал – назва есе великими літерами напівжирним шрифтом по центру, через 1 інтервал за шириною аркуша – текст (без переносів). Після основного тексту – список використаних джерел, оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015 під заголовком «Список використаних джерел», що друкується по центру напівжирним курсивом.

 

У процесі оцінювання робіт застосовуватиметься 100-ти бальна шкала:

20 балів – грамотність викладеного матеріалу;

40 балів – логічність та послідовність викладених думок;

40 балів – оригінальність викладених думок, креативність і неординарний погляд автора.

 

Конкурсні роботи надсилати на електронну адресу: competition.mvd@ukr.net (з поміткою «На конкурс студентських есе 2021»). Журі визначать переможців, які будуть нагороджені грамотами та пам’ятними подарунками.

10 грудня 2021 року лідери будуть презентувати свої роботи під час І Міжнародних наукових читаннях імені Богдана Гаврилишина.

За детальною інформацією звертайтеся до в. о. завідувача кафедри міжнародних відносин  та дипломатії ЗУНУ Оксани Тулай,.

Телефон: +380 (50) 524-50-73

е-mail: o.tulai@wunu.edu.ua