» » Відбудуться І Міжнародні наукові читання імені Богдана Гаврилишина

Відбудуться І Міжнародні наукові читання імені Богдана Гаврилишина

Дата: 26-11-2021, 12:15 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 Шановні колеги!

10 грудня 2021 року, у навчально-науковому інституті міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету відбудуться І Міжнародні наукові читання імені Богдана Гаврилишина із використанням електронних засобів зв’язку.

Тематику промови доповідачі обирають самостійно. При написанні роботи рекомендується використовувати науковий доробок Богдана Гаврилишина та Декларацію відповідальності людини, яку він створив за посиланням: https://bhfamily.org/deklaratsiya-obovyazkiv-lyudyny/

До 8 грудня 2021 року потрібно надіслати заявку (за поданою нижче формою) і тези доповіді на електронну адресу: competition.mvd@ukr.net.

Назва: Заявка_Василенко.doc, Тези_Василенко.doc.

 

Вимоги до оформлення

  1. Тези доповідей приймаються до друку українською й англійською мовами.
  2. Обсяг тез: 2-3 повні сторінки (разом із використаними джерелами) формату А4, текстовий редактор Microsoft Word (розширення doc, docx). Міжрядковий інтервал одинарний, абзацний відступ 1,0 см. Усі береги 2 см. Шрифт Times New Roman, розмір кегля 14 пт. Сторінки не нумеруються.
  3. У першому рядку праворуч вказуються: ім’я та прізвище автора напівжирними літерами; нижче – науковий ступінь та вчене звання автора (курсивом); нижче – назва установи (без скорочень), місто й країна (курсивом). Далі через 1 інтервал – назва тез великими літерами напівжирним шрифтом по центру, через 1 інтервал за шириною аркуша – текст (без переносів).

Після інформації про автора студенти (магістранти) вказують ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, назву установи, місто, країну, наукового керівника (див. приклад оформлення тез доповідей).

  1. Графічні матеріали повинні бути згруповані й вмонтовані до тексту за допомогою редакторів Microsoft Office. Без сканування.
  2. Рисунки і таблиці повинні бути підписані та пронумеровані арабськими цифрами. Малюнки: Рис. 1. Назва – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, розмір кегля 12 пт. Таблиці: Таблиця 1 – вирівнювання за правим краєм сторінки, шрифт Times New Roman, розмір кегля 12 пт. Назва таблиці –центр сторінки, шрифт Times New Roman, розмір кегля 12 пт.
  3. Посилання за текстом у квадратних дужках. Наприкінці тексту вказується список використаних джерел (відповідно до ДСТУ 8302:2015) під заголовком «Список використаних джерел», що друкується по центру напівжирним курсивом.

Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за зміст поданих матеріалів, достовірність наведених фактів, посилань, правопис власних імен тощо. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають заявленим вимогам.

 

За детальною інформацією звертайтеся до в. о. завідувача кафедри міжнародних відносин  та дипломатії ЗУНУ Оксани Тулай,.

Телефон: +380 (50) 524-50-73

е-mail: o.tulai@wunu.edu.ua

 

 

 

Приклад оформлення тез доповідей

 

Сергій Петренко,

магістрант, освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

 

Науковий керівник:

Андрій Шевченко,

канд. іст. наук, доцент

Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

 

СУЧАСНІ ТРЕНДИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Текст [1, с. 278].

 

Список використаних джерел

  1. Milani Carlos R. S., Klein Magno. South-South cooperation and foreign policy: Challenges and dilemmas in the perception of Brazilian diplomats. International relations. 2021. Vo. 35. P. 277-298.

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА

для участі у I  Міжнародних наукових читаннях
імені Богдана Гаврилишина

Прізвище____________________________________________________

Ім’я, по батькові____________________________________________________

Науковий ступінь___________________________________________________

Вчене звання______________________________________________________

Посада та місце роботи, навчання
(повна назва організації) _____________________________________________

Телефони для контактів______________________________________________

 

E-mail______________________________________________________

Тема доповіді_____________________________________________________

Виступ з доповіддю (так/ні)__________________________________________