Прийом до аспірантури 2021

Дата: 2-06-2021, 12:53 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 Західноукраїнсьий національний  університет оголошує прийом до аспірантури  у  2021 році на денну, вечірню, заочну форми навчання за такими науковими спеціальностями:

01 -      Освіта

              011 -  Освітні, педагогічні науки

02  -    Культура і мистецтво

               029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 –  Гуманітарні науки

              032 – Історія та археологія

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

052 - Політологія053 - Психологія

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08   -  Право

              081 -  Право

12 – Інформаційні технології

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки

123 – Комп’ютерна інженерія

124  - Системний аналіз

125-  Кібербезпека

15 – Автоматизація та приладобудування

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23 – Соціальна робота

232 – Соціальне забезпечення

28 – Публічне управління та адміністрування

281 – Публічне управління та адміністрування

29 - Міжнародні відносини

292 – Міжнародні економічні відносини

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм закладу  вищої освіти.

Навчання в аспірантурі –  4 роки.освіти

Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок коштів  державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок  коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору в межах ліцензійного набору.

Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.

Є можливість поселення в гуртожиток.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна, вечірня, заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка;

2. Автобіографія;

3. Копія  трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету(для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про визнання);

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);

9. Копія картки платника податків;

Паспорт і диплом про закінчення закладу вищої освіти  вступник подає особисто.

Прийом документів:            з 01  липня по 31 серпня  2021 року;

Вступні іспити:                    з 01  по 11 вересня  2021  року.

Зарахування:                        до  01 жовтня  2021  року.

Адреса університету:         46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail: aspzunu@wunu.edu.ua