» » Відбулася інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки»

Відбулася інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки»

Дата: 18-05-2020, 10:40 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 15 травня 2020 року на базі платформи ZOOM відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки».

 

Ініціатором та організатором конференції виступив професорсько-викладацький колектив кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу факультету економіки та управління ТНЕУ.

 

Відкрив конференцію та привітав учасників і гостей завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ, д.е.н., професор Шкільняк Михайло Михайлович.

 

З вітальним словом виступив ректор ТНЕУ д.е.н., професор Андрій Ігорович Крисоватий, а також присутніх на конференції вітали: керівник апарату Тернопільської обласної державної адміністрації Сікіринський Віталій Володимирович, заступник начальника Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях Макаревич Галина Василівна.

 

Безпосередню участь у конференції взяли понад 90 осіб, серед них – іноземні та іногородні науковці, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, професорсько-викладацький колектив ТНЕУ, а також слухачі магістратури та студенти. За результатами науково-практичної конференції видано збірник у 2 томах, який включає понад 270 тез доповідей.

 

Під час пленарних засідань із доповідями виступили: Шкільняк Михайло Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Толкованов В’ячеслав Вікторович, заступник керівника парламентського офісу реформ при Верховній Раді України, д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Сікіринський Віталій Володимирович, керівник апарату Тернопільської обласної державної адміністрації; Дейнека Юрій Петорович, начальник управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради; Даріуш Павліщи, доктор, війт гміни Громадка (Республіка Польща); Гецько Василь Володимирович, заступник Генерального директора ТОВ «ОСП Корпорація Ватра»; Анетта Зелінська, доктор габ., професор Вроцлавського економічного університету, почесний доктор ТНЕУ.

 

Після завершення виступів, відбулося чотири секційні засідання відповідно до окреслених напрямів конференції.

 

Так, робота секції №1«Актуальні проблеми менеджменту в контексті розвитку інноваційної моделі економіки» (Модератор: Петро Микитюк, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ) розпочалася доповіддю Петра Микитюка, д.е.н., проф., проф. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ. Також на секційному засіданні виступали: Кузнецова Інна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Одеського національного економічного університету; Даріуш Павліщи, доктор, війт гміни Громадка (Республіка Польща); Попович Тамара, к.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Скочиляс Світлана, к.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ;
Микитюк Юлія, аспірант кафедри менеджменту,публічного управління та персоналу ТНЕУ та інші, що викликали інтерес учасників.

 

Всього у роботі секції №1 безпосередню участь взяла 31 особа. Обговорювали актуальні проблеми менеджменту в контексті розвитку інноваційної моделі економіки.

 

У роботі секції №2 «Управлінське та ресурсне забезпечення секторальних та адміністративно-територіальної реформ»  (Модератор: Алла Мельник, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ) безпосередню участь взяли 27 осіб.

 

Виступили: Алла Мельник, д.е.н., проф., проф. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Тетяна Желюк д.е.н., проф., проф. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Руслан Августин д.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Алла Васіна д.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Марина Волосюк, к.е.н., доц., доц. кафедри економічної політики та безпеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

 

Жвавий інтерес учасників викликали проблеми: вибору моделі розвитку для України; гальмування реформ; тіньової економіки; збалансованого розвитку; новітніх технологій у розвитку територій; децентралізації; корпоративної соціальної відповідальності в місцевому розвитку.

 

На секції №3 «Сучасні технології управління людськими ресурсами  на макро-, мезо- та мікрорівнях» (Модератор: Шушпанов Дмитро, д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Тернопільського національного економічного університету) були присутні 32 особи.

 

Із доповідями виступили семеро учасників: Євген Качан, к.е.н., проф., проф. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Дмитро Шушпанов, д.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Наталія Котис, к.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Лідія Круп’як, к.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ; Оксана Ситницька, заступник Острозького міського голови, аспірантка кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ;  Валерія Безкровна, студентка Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

 

Підняті проблеми впровадження нових технологій в управління трудовим потенціалом, диспропорцій на сучасному ринку праці, дистанційного менеджменту, мотивації дистанційних працівників, оплати праці державних службовців, управління людськими ресурсами на рівні громад, оцінки ефективності управління банківських працівників. 

 

У роботі секції №4 «Імплементація інновацій менеджменту та публічного управління в практику формування компетентностей студентів в процесі навчання». (Модератор: Григорій Монастирський, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ) взяли участь 17 учасників.

 

У своїй доповіді д.е.н., проф. Григорій Монастирський наголосив на важливості комплексного підходу щодо формування компетентностей та результатів навчання здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Менеджмент» та «Публічне управління й адміністрування».

 

Питання компетентісного підходу при формуванні стандартів вищої освіти України за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» розглянула в своєму виступі д.н.держ.упр., проф. кафедри публічного управління та адміністрування Херсонського державного аграрного університету Олена Вольська.

 

Досвідом впровадження освітніх інновацій в Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України поділився к.н.держ.упр., начальник відділу організації освітнього процесу цього зво Тарас Кіцак.

 

Професор Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща), доктор габілітована Анетта Зелінська зосередила свою увагу на питаннях міжнародної мобільності слухачів вищої освіти, зокрема розповіла про результати організації Міжнародних шкіл з менеджменту та публічного управління.

 

К.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ Ольга Дяків акцентувала увагу учасників секції на питаннях управління знаннями в організації.

 

Під час заключного пленарного засідання модератори секцій проінформували про перебіг секційних засідань. Після цього було обговорено і прийнято рекомендації Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки» та підведено підсумки роботи.

 

Завершилася інтеренет-конференція віртуальною екскурсією Тернопільською областю та містом Тернополем.

 

Участь у конференції розширила бачення науковців та практиків щодо тенденцій та проблем розвитку сучасного менеджменту, дозволила діагностувати стан впровадження інноваційних технологій менеджменту та публічного управління в практику діяльності органів влади, підприємств та організацій України, виробити практичні рекомендації щодо активізації цієї роботи і підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.