Школа перемовин

Рахліс Вадим Леонідович

Посада: директор Школи перемовин, доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: вул.Львівська,11, м.Тернопіль
Кабінет:1205
Е-mail:  v.rakhlis@wunu.edu.ua

Школа перемовин

 

Школа перемовин як структурний підрозділ навчально-наукового інституту комунікацій ЗУНУ створена з метою надання освітніх послуг, зокрема: набуття слухачами навичок та вмінь ведення переговорів, безконфліктного та конструктивного спілкування; підвищення професійного рівня психологів, поліцейських, менеджерів та ін. фахівців, які працюють у сфері «людина-людина».

                   

Участь у проектах Школи відкриває можливості вдосконалення:

- практичних комунікативних знань, умінь і навичок;

- соціальних навичок спілкування;

- позитивного мислення в конфліктних ситуаціях;

- вміння домовлятися;

- дотримання принципів справедливості, толерантності та людської гідності у спілкуванні;

- розуміння мотивації співбесідника і прогнозування його поведінки.

 

Основні функції Школи перемовин:

- запровадження інноваційних освітніх програм у сфері комунікацій;

- ведення короткотермінових курсів, тренінгів, вебінарів, консультування з перемовин для працівників силових структур (СБУ, МВС, кримінально-виконавчої служби), психологічних служб, бізнес сфери тощо, спрямованих на розвиток стресостійкості, емоційного інтелекту та формування ключових компетенцій використання інтерактивних інструментів і нових підходів до успішного ведення політичних (дипломатичних), військових, торговельних, гуманітарних перемовин в екстремальних умовах;

- проведення навчальних турнірів, конгресів, конференцій, літніх шкіл тощо.

 

Наші контакти:

Адреса: вул.Львівська,11, м.Тернопіль
Кабінет:1205