Завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ ЗУНУ

Білецька Ірина Мирославівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail: i.biletska@wunu.edu.ua


Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ ЗУНУ

Робота колективу кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ спрямована на перетворення її на підрозділ європейського рівня, спроможний забезпечити високий рівень науки, якісну підготовку компетентних, відданих своїй справі, патріотично налаштованих фахівців, здатних зробити вагомий внесок у розбудову незалежної, демократичної держави, примножити добру славу Аlma mater Західноукраїнського національного університету на теренах Івано-Франківщини.

Історія заснування кафедри розпочинається зі створення у 1998 р. в Івано-Франківському інституті менеджменту кафедри підприємництва, менеджменту та маркетингу. Навчання студентів за спеціальностями, що на той час не мали аналогів в Івано-Франківській області («Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Міжнародна економіка»), забезпечувалося кращими викладачами як ЗУНУ (тоді ще ТАНГ), так і викладачами-практиками – фахівцями і керівниками підприємств і установ Івано-Франківська, які розкривали перед студентами прикладні аспекти їх майбутньої професії. За роки свого існування кафедра пройшла тривалий шлях розвитку і трансформацій. У 2013 р. шляхом об’єднання кафедри міжнародної економіки і кафедри менеджменту і маркетингу було створено кафедру міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту. З 2016 р. кафедру очолює Білецька Ірина Мирославівна, доктор економічних наук, академік АЕНУ зі спеціальності «Міжнародна економіка», член-кореспондент АЕНУ зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД».

Головним завданням кафедри було і залишається формування висококваліфікованого фахівця – економіста і менеджера - здатного самостійно мислити, приймати ефективні рішення, відповідального перед собою, колективом і суспільством в цілому.

Нині кафедра кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту здійснює підготовку кадрів для економічної та організаційно-управлінської діяльності і є випусковою за спеціальностями:

051 «Економіка»;

073 «Менеджмент».

Кафедра забезпечує викладання близько 120 дисциплін циклів природничо-наукової і загальноекономічної та професійно-практичної підготовки. Колектив кафедри бере активну участь в міжнародних та європейських освітніх програмах (Erasmus +; Global Communities, USAID; PL-BY-UA тощо). Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти Західноукраїнського національного університету неодноразово приймали участь в всеукраїнських та міжнародних наукових симпозіумах, круглих столах, семінарах, конкурсах, конференціях молодих вчених, аспірантів та студентів.

Враховуючи реалії часу, а саме перетворення Західноукраїнського національного університету на класичний заклад вищої освіти, стратегічними пріоритетами розвитку кафедри є:

  • утримання та посилення іміджу Західноукраїнського національного університету як регіонального лідера в підготовці фахівців з вищою освітою;
  • забезпечення високої якості освітнього процесу для надання студентам знань, умінь та навичок на рівні світових стандартів у відповідності до потреб суспільства через модернізацію навчальних планів, інтернаціоналізацію програм та змісту навчання згідно вимог Болонського процесу тощо;
  • налагодження постійного оновлення навчальних курсів, розробка сучасних освітніх програм, в основу яких слід покласти інноваційні авторські курси, реалізація студентоцентричного підходу у навчанні;
  • розширення прикладних компетенцій, варіативності освітніх програм, зорієнтованих на міждисциплінарні зв’язки, реалізація дуальної освіти;
  • упровадження в навчальний процес інтерактивних форм і методів навчання, новітніх інформаційних технологій;
  • розвиток інфраструктури для підтримки інноваційної діяльності (експериментальних лабораторій, проблемних груп тощо) та забезпечення ефективної реалізації партнерства науки і бізнесу;
  • вироблення у студентів здатності до свідомого функціонування в мінливому інформаційному суспільстві за принципом Life Long Learning в умовах зростаючої комунікативності глобального середовища;
  • сприння формуванню та реалізації ефективної комплексної системи стимулювання керівного складу, науково-педагогічних та наукових працівників до міжнародної академічної активності;
  • здійснення постійного моніторингу зовнішнього середовища та кон’юнктури ринку, за результатами якого проводити системний аналіз діяльності, враховуючи переваги й унікальні можливості кафедри на ринку освітніх послуг;
  • продовження практики регулярного проведення заходів з популяризації кафедри, інституту та університету (Дні відкритих дверей, зустрічі у школах та ін.) та вдосконалення профорієнтаційної роботи (оновити матеріали агресивної реклами на телебаченні та у мережі Інтернет, в соціальних мережах, вуличній рекламі, забезпечити сучасні вербальні ідентифікатори для розробки слогану, легенди бренду, написання промо- та інформаційних матеріалів).

Контакти: 

Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32

Сайт: http://ifim.wunu.edu.ua/index.php/kafedry/kme/informatsiia-pro-kafedru-me 


Професорсько-викладацький колектив

Баран Ростислав Ярославович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail:  r.baran@wunu.edu.ua
Кабінет: 408
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Сабецька Тетяна Ігорівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: t.sabetska@wunu.edu.ua
Кабінет: 408
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Стефанишин Лілія Стефанівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: l.stefanyshyn@wunu.edu.ua
Кабінет: 408
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Білоус Любомир Йосипович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  l.bilous@wunu.edu.ua
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32Король Володимир Степанович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  v.korol@wunu.edu.ua
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32Пробоїв Ольга Анатоліївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  o.proboyiv@wunu.edu.uaРоманчукевич Мар’яна Йосипівна

Посада: доцент  
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 418
E-mail:  m.romanchukevych@wunu.edu.uaСвірський Володимир Степанович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  v.svirskyy@wunu.edu.uaДерді Емма Тіберіївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail:   e.derdi@wunu.edu.ua
Кабінет: 408
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Горан Тетяна Анатоліївна

 Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail: t.goran@wunu.edu.ua


Григорів Світлана Федорівна

Посада: старший лаборант кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: магістр

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  s.hryhoriv@wunu.edu.ua