Аспірантура і докторантура

Завідуюча аспірантурою і докторантурою

Перехрест Лідія Костянтинівна

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail l.perekhrest@wunu.edu.ua
Кабінет:

Нормативні документи

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Положення про педагогічну практику аспірантів

Постанова КМУ 261 від 23.03.2016 (зі змінами)

Наказ МОН України від 230.09.2019 р. №1220

Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додаток до “Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми")

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про організацію освітнього процесу (доктор філософії)

Положення про формування вибіркової частини навчальних планів у ЗУНУ

Додаток до положення про формування вибіркової частини навчальних планів

Порядок проведення опитування

Персонал

Процик Наталія Василівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail: n.protsyk@wunu.edu.ua
Кабінет:

Дерех Ірина Богданівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail: i.derekh@wunu.edu.ua
Кабінет: