Школа польського та європейського права

Cаванець Людмила Михайлівна

Посада: керівник Школи польського та європейського права, доцент кафедри міжнародного права та європейської інтеграції ЗУНУ, заступник голови Координаційної ради молодих юристів Тернопільської області при Головному управлінні юстиції у Тернопільській області
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса:  ЮФ ЗУНУ, вул.Микулинецька 46а
Кабінет: 320
Телефон: (0352)51-75-43
E-mail: l.savanets@wunu.edu.ua

Подковенко Тетяна Олександрівна

Посада: координатор Школи польського та європейського права, доцент кафедри теорії та історії держави і права ЗУНУ
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса:  ЮФ ЗУНУ, вул.Микулинецька 46а
Кабінет: 320
Телефон: 
E-mail: t.podkovenko@wunu.edu.ua 


Школа польського та європейського права

 

Школа польського та європейського права - структурний підрозділ Західноукраїнського національного університету, спільний польсько-український проект, основою діяльності якого є Договір про співробітництво між Західноукраїнським національним університетом та Ягеллонським університетом (м. Краків, Республіка Польща). Даною угодою передбачено функціонування Школи польського та європейського права, а також спільна участь університетів в організації спільних наукових конференцій та семінарів за участю викладачів та студентів обох навчальних закладів; підготовку спільних наукових публікацій; обмін викладачами, аспірантами та студентами обох вузів; реалізацію спільних дослідницьких проектів за участю викладачів, наукових співробітників і студентів обох навчальних закладів. Функціонування Школи польського та європейського права бере свій початок у 2001 році.

Метою діяльності Школи польського та європейського права є реалізація річної навчальної програми. Навчальний рік у Школі польського та європейського права розпочинається як правило у жовтні, впродовж вересня триває набір слухачів. Студентам, які бажають взяти участь у даній програмі пропонується заповнити спеціальну анкету. За допомогою анкетних даних визначається вільний час, під час якого студенти зможуть відвідувати заняття, передбачені програмою Школи польського та європейського права. Відповідно до обробленої анкетної інформації, формуються групи студентів та розклад занять. Слухачі Школи починають вивчати польську юридичну мову (термінологію). Заняття відбуваються у вільний від основного розкладу по університету час. Слід зазначити, що Школа польського та європейського права користується великою популярністю серед студентів. Кожного року заявки на участь в ній подає близько 150 осіб. Після закінчення мовного курсу, студенти-слухачі складають іспит, за результатами якого допускаються до наступного етапу – лекційних та практичних занять із різноманітних галузей польського та європейського права, який триває з лютого по травень щороку. По завершенню кожного лекційного курсу студенти проходять тестування. Як правило таких курсів є 8-12 за один навчальний рік. Щорічно програма Школи доповнюється новими актуальними предметами. Серед тематичних курсів варто виділити наступні: публічне європейське право, господарське європейське право, право конкуренції Європейського Союзу, конституційне право, цивільне право (право зобов’язань, речове право, деліктне право, право юридичних забезпечень, споживче право), цивільний процес, публічне та приватне господарське право (право господарських товариств), право інтелектуальної власності, банківське право, економічний аналіз права.

Заняття проводять викладачі факультету права і адміністрації Ягеллонського університету, практикуючі нотаріуси та адвокати, юристи Національного депозитарію цінних паперів та Фондової біржі, правозахисники Хельсинської фундації з прав людини (Варшава), а також спеціально запрошені викладачі та практики з Німеччини, Люксембургу, США.

Після закінчення тематичних лекційних курсів та проведення загального усного іспиту з усіх курсів, формується рейтинг успішності студентів – слухачів Школи польського та європейського права, в якому враховується результат за мовний залік, загальний бал, отриманий за результатами тестів та оцінка за іспит. На підставі визначеного індивідуального рейтингу кожного студента-слухача Школи, складається загальний рейтинг. Щорічно польською стороною виділяються стипендії, як правило це від 6 до 15 місячних стипендій, а також можливі річні стипендії. Студенти, які мають найвищий рейтинговий бал, отримують стипендію на річне навчання у Ягеллонського університеті або проходження місячного стажування у фірмах та організаціях Польщі: нотаріальних та адвокатських конторах, правозахисних організаціях, банках, страхових компаніях, комерційних фірмах, державних установах. Студентам надається право вибору місця проходження стажування. З метою максимізації користі від проходження стажування кожному з практикантів призначається керівник. Індивідуальні програми проходження практик розробляються Координаційним центром шкіл іноземного права за участю практикантів та їх керівників. Місячне стажування надає студентам можливість зміцнити свої теоретичні знання, розвинути практичні навички і отримати цінній досвід щоденної роботи за обраним фахом. За час функціонування Школи, учасниками стажувань були понад 200 студентів. Стажування проводилися в таких знаних установах, як: Volkswagen Bank Polska, Comarch, Bank Śląski; юридичних фірмах: Кубас, Кос і партнери, Трапл, Конарскі, Подрецкі, SPCG, Кучек i Марута; Національний депозитарій цінних паперів, Варшавська фондова біржа, Хельсинська фундація прав людини, Міська рада міста Кракова.

Кульмінацією Школи Польського та Європейського Права є проведення щорічної науково-практичної міжнародної конференції (семінару). Дана ініціатива створює базу, як для обміну науковим та професійним досвідом, так і для налагодження нових контактів, пізнання культурних цінностей наших сусідів. Тематика конференції визначається польською і українською сторонами щороку.

Напрями діяльності Школи польського та європейського права:

·     організація наукових та освітніх заходів правового характеру;

·     інтеграція навчального процесу, науки та практики;

·     підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних роботах;

·     організація наукової роботи у взаємозв’язку з навчальним процесом в межах діяльності центрів науково-дослідної творчості молоді тощо;

·     залучення провідних вчених та науковців до здійснення навчального процесу;

·     проведення занять із польської юридичної термінології;

·     проведення лекційних курсів із польського та європейського права;

·     організація іспитів з різних галузей польського та європейського права;

·     реалізація проведення наукових досліджень докторантами, аспірантами, студентами, іншими науково-педагогічними працівниками партнерських університетів.

·     здійснення студентами наукової роботи у наукових групах і проблемних семінарах;

·     організація наукових та навчальних стажувань для випускників Школи польського та європейського права.

Основні завдання Школи польського та європейського права:

1.   забезпечення виконання умов Договору про співробітництво між ЗУНУ та Ягеллонським університетом;

2.   провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, наукову, методичну і культурну діяльність;

3.   забезпечення умов для оволодіння системою знань про структуру і зміст польського та європейського права;

4.  формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, атмосфери доброзичливості і взаємодопомоги, поваги у стосунках між працівниками та слухачами Школи польського та європейського права;

5.   реалізація потреби особи в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку;

6.   організація і проведення спільно з польською стороною студентських наукових конференцій та семінарів;

7.   підготовка спільних наукових публікацій та проведення наукових досліджень в галузі  українського, польського та європейського права;

8.  обмін викладачами, аспірантами та студентами, які працюють в науковому та науково-дидактичному напрямі між обома закладами-партнерами;

9.   реалізація спільних дослідницьких проектів за участю викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів обох навчальних закладів.

 

У Школі польського та європейського права надаються послуги у сферах:

1.  вивчення польської юридичної термінології;

2.  ознайомлення із правовою системою Польщі та Європейського Союзу;

3.  участі у науково-дослідній роботі проблемних аспектів польського та європейського права;

4.  участі у спільних наукових конференція та семінарах, організованих партнерськими університетами;

5.  отримання диплому про закінчення Школи польського та європейського права;

6.  навчання у Ягеллонського університеті;

7.  проходження стажування у фірмах та організаціях Польщі: нотаріальних та адвокатських конторах, правозахисних організаціях, банках, страхових компаніях, комерційних фірмах, державних установах.

  

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

участі у програмі Школи польського та європейського права телефонуйте 

+380673540424 – Людмила Михайлівна Саванець

+380974820101 - Тетяна Олександрівна Подковенко

 

Наші контакти:

Адреса: ЮФ ЗУНУ, вул.Микулинецька 46а

Кабінет: 320

E-mail: eplawschool15@gmail.com.