Інформація та документи, передбачені Законами України “Про освіту” та “Про фахову передвищу освіту”

1. Установчі документи закладу освіти.
4. Структура та органи управління закладу освіти.
11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання.
26. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. 
27. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.