Декан факультету економіки та управління

Островерхов Віктор Михайлович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Почесне звання: заслужений працівник  освіти України

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3,
(ІІІ корпус, а. 3103) Тернопіль, 46020
Телефон (факс): +38 (0352) 47-50-74*13-274
E-mail:feu@wunu.edu.ua
 
Коло наукових інтересів: ринок праці, соціально-трудові відносини, економіка праці, зайнятість населення, менеджмент персоналу.
 
У 1997 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами".
З 1999 по 2002 рік навчався в аспірантурі при кафедрі управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ЗУНУ за спеціальністю "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика".
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України" на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів).
З 2004 по 2010 рік - заступник декана факультету економіки та управління по заочній формі навчання.
З 2006 року - доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки ЗУНУ.
З 2010 по 2013 рік - в.о. директора Івано-Франківського інституту менеджменту ЗУНУ.
З 2010 по 2013 рік - в.о. завідувача кафедри фундаментальних дисциплін Івано-Франківськогоінституту менеджменту ЗУНУ.
Основні навчальні курси, які викладає Островерхов Віктор Михайлович: "Економіка-праці та соціально-трудові відносини", "Управління персоналом", "Організація праці менеджера".
К.е.н., доцент В. М. Островерхов є автором та співавтором більше 50 наукових та науково-методичних праць, в тому числі - навчального посібника "Розміщення продуктивних сил України і регіональна економіка" та навчально-методичного посібника "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Брав участь в розробці Програми зайнятості населення Тернопільської області на 2002 рік.

Заступник декана факультету економіки та управління

Коцур Андрій Cеменович

Посада: заступник декана факультету економіки та управління
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
 

Контакти:

Адреса: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, корпус №3
Телефон: + 38 (0352) 47-50-74*13-228
E-mail: a.kotsur@wunu.edu.ua


Заступник декана факультету економіки та управління з наукової роботи

Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна
 
Посада: заступник декана факультету економіки та управління з наукової роботи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, корпус №3
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*13-314
E-mail:

Заступник декана факультету економіки та управління з міжнародної та інноваційноі діяльності

Турчин Люба Ярославівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 

E-mail: 0963104024L@gmail.com
Кабінет: 3101
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-108

Факультет економіки та управління

  Історія факультету економіки та управління має глибоке коріння, яке сягає у витоки літопису Західноукраїнського національного університету.
  У 1971 році в ТФЕІ діяли три факультети: обліково-економічний, фінансовий та вечірньо-заочного навчання. Із студентів другого курсу фінансового та обліково-економічного факультетів були сформовані групи, які почали навчання на новоствореному планово-економічному факультеті. Цей факультет і став материнською платою для факультету економіки та управління.
       
  
Сьогодні на факультеті навчальний процес організовано таким чином, щоб викладач і студент були зацікавлені у високих результатах спільної діяльності, адже від якості знань залежить майбутнє нового покоління.
Кожен абітурієнт, який вступає до факультету, забезпечується місцем у гуртожитку, який визнано кращим серед усіх студентських гуртожитків Тернопільської області.
 До послуг студентів – навчально-лабораторний корпус, сучасні комп’ютерні класи, бібліотека, кімната студентського самоврядування, Центр фізичної культури і спорту, Будинок культури, санаторій-профілакторій, їдальня, кафе, дискоклуб. 
   Сьогодні в складі факультету функціонує чотири кафедри:
 
 

Кафедра економіки та економічної теорії

Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу

Кафедра маркетингу

Кафедра підприємництва і торгівлі

 
Професорсько-викладацький колектив факультету налічує 80 осіб, серед них – 16 докторів, 12 професорів, 64 кандидати наук та 57 доцентів.
 Кращі студенти факультету мають змогу навчатися в аспірантурі та докторантурі.


 
  
Факультет співпрацює з роботодавцями щодо забезпечення баз практики та стажування, зокрема відповідні угоди укладені з понад 130-ма організаціями, установами та підприємствами. Основними партнерами факультету у співпраці є: Тернопільська обласна державна адміністрація; Тернопільська міська рада; Фонд державного майна України; Відділення Антимонопольного комітету України; ТОВ «Микулинецький бровар»; ТОД НАСК «Оранта»; ПАТ «Тернопіль радіозавод «Оріон»; ПАТ «Птахофабрика Тернопільська»; ПП «Захід Агро Трейд»; ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА», та інші.
     
Випускники престижного факультету економіки та управління у майбутньому можуть працювати та займати керівні посади в: акціонерних товариствах, банківських установах; підприємствах малого та середнього бізнесу, будівельних організаціях, спільних підприємствах, консалтингових компаніях, посередницьких структурах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, центрах стандартизації, метрології та сертифікації, територіальних відділеннях антимонопольного комітету України, територіальних центрах соціального обслуговування, та інших.
Факультет економіки та управління надає студентам можливість навчатися за кордоном. Оскільки професорсько-викладацький колектив тісно співпрацює з вищими навчальними закладами: Канади, Німеччини, Польщі, Франції, Італії, США тощо. Студенти мають змогу навчатися за програмою двох дипломів, яка є ефективним інструментом подолання дилеми вибору альтернативних варіантів – освіта в Європі чи в Україні. На факультеті спільно з Вроцлавським економічним факультетом реалізовано міжнародні проекти лінгвістичного спрямування: «Літня школа – Україна» та «Зимова школа –Україна», участь в яких беруть студенти факультету. Під час літніх канікул студенти факультету мають можливість практикувати свої мовні навички в англомовному середовищі, дізнаючись про життя в Сполучених Штатах Америки за допомогою програми WORK and TRAVEL.
 Додатково студенти мають змогу проходити військову підготовку у Центрі підготовки офіцерів запасу та після закінчення отримати первинне військове звання «молодшого лейтенанта» запасу.
   
З вересня 2010 року на факультеті економіки та управління засновано студентську газету ViPersonal, що дивує усіх своєю новизною, цікавістю та багатогранністю.
Також на факультеті економіки та управління, студентський актив організовує тематичні вечори (перегляди фільмів, проведення різноманітних ігор, трансляція футбольних матчів, організація активного відпочинку).
Факультет проводить цікаві квести, організовує та готує студентів до фестивалю-конкурсу «Студентська Ліра», де вони займають, виключно, призові місця.
  

  
 Студенти факультету економіки та управління мають усі можливості для заняття спортом. Залучення студентів до фізкультурно-масової діяльності сприяє їх гармонійному розвитку, зміцненню фізичного і духовного здоров’я та підготовці до майбутньої професії.
На факультеті економіки та управління проводиться науково-дослідна та науково-практична діяльність шляхом залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи, яка спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів факультету.
Упродовж своєї діяльності факультет економіки та управління відкрив дорогу в світ знань багатьом молодим людям, став освітнім й науковим осередком, що готує конкурентоздатних фахівців економіки майбутнього.
 
 ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ:
- розвинені партнерські відносини з бізнес-структурами та органами місцевого самоврядування;
-  гарантоване працевлаштування;
-  інтенсивне вивчення іноземних мов;
-  студентське самоврядування;
-  широкі можливості для заняття спортом;
-  захоплююче студентське життя;
-  сучасний університетський кампус;
-  інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;
- впровадження інноваційних технологій та методів навчання (онлайн лекції, майстер-класи, тренінги, ділові ігри) в освітній процес;
-  закордонне стажування слухачів магістратури;
-  орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
-  можливість отримання студентами двох дипломів;
-  забезпечення внутрішньої та зовнішньої мобільності студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників;
-  узгодження змісту вітчизняних навчальних програм із зарубіжними навчальними закладами;
-  активне впровадження дистанційних освітніх технологій;
-  залучення до навчального процесу іноземних лекторів (запрошення волонтерів Корпусу Миру, стипендіатів Програми ім. Фулбрайта, лекторів ДААД, викладачів університетів-партнерів).
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ –


ЦЕ ФАКУЛЬТЕТ ТВОРЧИХ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ!
  Контактна інформація:
вул. майдан Перемоги,
3, (ІІІ корпус, а. 3103),
Тернопіль, 46020
Тел., факс: (+38 0352) 47-50-74
E-mail: feu@wunu.edu.ua
Сайт: http://feu.tneu.edu.ua