Факультет економіки та управління

Коцур Андрій Cеменович

Посада: виконувач обовʼязків декана факультету економіки та управління
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус) Тернопіль, 46020
Кабінет: 3103
Телефон: (0352) 51-75-36 вн.13-274


Факультет економіки та управління

 

Колектив факультету економіки та управління ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

–   Менеджмент

–   Менеджмент закладів охорони здоров'я

–   Менеджмент в інвестиційно-будівельній діяльності та житлово-комунальному господарстві

–   Управління персоналом (спеціальність 073 Менеджмент)

–   Управління персоналом (спеціальність 015 Професійна освіта, спеціалізація 015.39 «Цифрові технології»)

–   Економіка та управління бізнесом

–   Економіка та управління підприємством

–   Аналітична економіка

–   Маркетинг

–   Підприємництво торгівля та біржова діяльність

-   Публічне управління та адміністрування

Після завершення навчання на факультеті економіки та управління випускники можуть обіймати такі посади: керівник (управитель, директор) підприємницьких структур різних форм власності, державних та комунальних установах і організаціях; менеджер об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; керівник (начальник, завідувач) структурних підрозділів організації (заводу, відділу, цеху, дільниці, департаменту); президент компанії, голова наглядової Ради; менеджер банківської установи; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; керівник проектів та програм розвитку ; консультант з питань управління підприємством; менеджер (управитель) з постачання, зі збуту, зі зв’язків з громадськістю, екоменеджер, енергоменеджер, менеджер з логістики, з транспортно-експедиторської діяльності, кадрової служби, з питань комерційної діяльності, в системі охорони здоров’я, з вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління, з дослідження ринку, із соціальної та корпоративної відповідальності; начальник кадрового департаменту; помічник керівника, заступник директора; спеціаліст по стратегічному плануванню; законодавець, державний службовець, керівник, (управитель) в місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах, органах місцевого самоврядування, в т.ч. в об’єднаних територіальних громадах; радник, консультант, секретар місцевих рад; спеціаліст виконавчих органів місцевих рад; референт з основної діяльності; креативний директор, директор з економіки, директор з маркетингу; керівник малого підприємства в промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, на транспорті та зв'язку, в комерційному, побутовому обслуговуванні тощо; професіонал в сферах державної служби, аудиту, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності; економіст з матеріально-технічного забезпечення, аналізу господарської діяльності, міжнародної торгівлі, планування, фінансової роботи,  збуту, ціноутворення; аналітик (банківська діяльність) з інвестицій, з кредитування, фінансовий аналітик; економічний радник, консультант з економічних питань; керівник відділів перевезень комерційних організацій; крос-логіст; менеджер транспортних, транспортно-експедиційних та транспортно-складських підприємств; посадовці в управліннях транспорту органів державної влади, на митниці; фахівець  з функціонального дизайну та управління транспортом; архітектор інтелектуальних систем управління на транспорті; менеджер інтермодальних транспортних вузлів; диспетчер інформаційних систем та технологій на транспорті; фахівець з безпеки транспортної мережі; керівник відділу продажів; бренд-менеджер, продакт-менеджер, менеджер з маркетингу та реклами; маркетолог-аналітик, інтернет-маркетолог; таргетолог, копірайтер; SEO-менеджер, SMM-менеджер, PR-менеджер.

 

Факультет економіки та управління активно співпрацює з такими установами й організаціями: Тернопільська міська рада, Збаразька міська рада, Тернопільська ОДА, Департамент охорони здоров’я Хмельницької ОДА, Тернопільська РДА, Кременецька РДА, Байковецька, Золотопотоцька, Скалатська, Гощинська, Острозька об’єднані територіальні громади); Національна служба посередництва і примирення, ОВ «ОСП Корпорація Ватра»; Тернопільський радіозавод «Оріон», ПП «МАГНЕТІК ВАН», ТОВ Тернопільбуд, ПрАТ «Тернопільський кар’єр», ТОВ «СЕ БОРДЕНЕТЦЕ-Україна», ПрАТ «Тернопільський молокозавод», ПрАТ «Тернопільміськгаз», ТОВ «Микулинецький бровар», Кондитерська фабика «ТерА», КП «Тернопільводоканал», ТОВ «Спецбуд», ТОВ «Тернобудмеханізація», Державна екологічна інспекція у Тернопільській області, КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»,  КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», КНП «Кременецька районна комунальна лікарня», КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР, медичний центр ТОВ «Оксфорд Медікал Тернопіль», Установа «Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області; ТОВ «Пивоварня «Опілля»»; ТзОВ «АЛЬТ-СТАРТ»; ПАТ «Тернопільміськгаз», Агенція розумних інтернет-рішень «Wise Solutions», Маркетинг-центр «Далі», агентство комунікацій «Рекламіст», ТОВ «МОСТ-УКРАЇНА», ТОВ «Юнісофтлаб», ПП «МАГНЕТІКВАН», ТОВ «ТІСО», ПП «Борпро», ТзДВ «Булат», ТОВ «Тернопільський машинобудівний завод», ПАТ «Птахофабрика Тернопільська», ТзОВ «Самбірська птахофабрика», ТОВ «АНТ», СМП «ТАЙП»,  ТзОВ «Еліт Снеіл» та ін., де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися.

 

Міжнародна діяльність факультету економіки та управління. Перманентні зміни, притаманні суспільному прогресу набувають масштабності в усіх його вимірах: культурному, що посилює увагу до мультикультурності, креативності та гуманізмі; науковому – націленому на формування єдиного наукового простору, офшорингу процесів знань і поступової регіональної інтелектуальної спеціалізації; освітньому – з притаманними аспектами інтернаціоналізації діяльності закладів вищої освіти, направленому на набуття студентами «м’яких» компетентностей і формування «капіталу знань». Важливим напрямом діяльності факультету економіки та управління є інтернаціоналізація діяльності для забезпечення якості надання освітніх послуг, розвитку міжнародної співпраці, конкурентоспроможності наукових досліджень і фахівців-випускників на ринку праці. Упродовж 2018-2021 рр. факультет реалізував у партнерстві з Вроцлавським економічним університетом (Польща), Університетом Паннонії (Угорщина), Еллінським відкритим університетом (Греція) міжнародний проєкт «International mobility – opportunity and problem. Proper preparation for studying at a foreign university» (project number – 2018-1-PL01-KA203-050756) в межах Програми Еразмус+ (Стратегічне партнерство).

Практикою науково-практичного життя факультету стала організація Міжнародних шкіл з менеджменту та публічного управління, які факультет організовуює щорічно спільно з Вроцлавським економічним університетом, починаючи з 2011 року. Метою цих шкіл є вивчення досвіду та механізму ефективного управління в організаціях різних сфер діяльності, реалізації державного управління та місцевого самоврядування в Польщі та інших країнах Європейського Союзу, розвиток неформальної освіти, удосконалення фахових компетентностей, набуття додаткових «м’яких» навичок з багатоканальних комунікацій польською мовою.

На факультеті економіки та управління результативно функціонує «Школа лідерів ефективного управління», яка працює з метою розвитку в студентів та аспірантів фахових управлінських компетентностей, формування якостей лідерів, здатності до самовизначення, саморозвитку та самореалізації в суспільстві, стимулювання творчої праці студентів, активізації молоді.

При кафедрі маркетингу функціонує лабораторія нейромаркетингу та реклами, яка використовується в тому числі і для організації наукової роботи студентів. Зокрема, проведенні експериментів застосовується нейрообладнання (EEG, Eye tracker), графічний планшет, фотобокс, цифрова та 360-камера, стабілізатор, штативи і монопод, набори блогера, проектор і екран, мобільні петлички, брендована фотозона 2*4м, професійний диктофон, каркасна зона для проведення інтерв’ю зі змінними фонами, професійне освітлення, проектор та екран для проектора, фліпчарт та допоміжні матеріали (кольорові маркери, папір формату А3) та ін., а також програмне забезпечення NeuroLab CoolTool.

Усталеною на факультеті економіки та управління є практика залучення науковців зарубіжних університетів-партнерів ЗУНУ з Польщі та Литви (Анета Зелінська, Пйотр Пачускі, Ірена Лелюгене) до проведення гостьових лекцій, участі в майстер-класах, тренінгах.

 

Викладачі факультету економіки та управління здійснюють активну наукову діяльність. На кафедрах факультету виконуються наукові дослідження на замовлення державних установ, приватних підприємств та органів місцевого самоврядування. До наукових досліджень залучаються студенти факультету, які потім продовжують своє навчання в аспірантурі та докторантурі Західноукраїнського національного університету.

 

У вересні 2010 року на факультеті економіки та управління засновано студентську газету ViPersonal. Студентський актив організовує тематичні вечори (перегляди фільмів, проведення різноманітних ігор, трансляція футбольних матчів, організація активного відпочинку). Факультет проводить цікаві квести, організовує та готує студентів до фестивалю-конкурсу «Студентська Ліра», де вони займають, виключно, призові місця.

 

  

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу - +38 068 515 13 15, Коцур Андрій Семенович

поселення в гуртожиток – +38 068 515 13 15, Коцур Андрій Семенович, +38 096 457 70 98 Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна 

організації навчального процесу – +38 067 775 82 51, Грабовецька Лілія Василівна;  +38 097 130 78 46, Верцімага Галина Миколаївна, +38 096 457 70 98 Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна 

оформлення довідок і заяв – +38 067 775 82 51, Грабовецька Лілія Василівна; +38 097 130 78 46, Верцімага Галина Миколаївна,

співпраці з науковцями – + 380677270127 Волошин Роман Володимирович, +38 096 457 70 98 Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна ;

міжнародної співпраці та мобільності студентів - +380966788691 Монастирський Григорій Леонардович

Долучайтесь до нас в соціальних мережах:

         


Наші контакти

Адреса: м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3,корпус №3 (к. 3103)

Телефон, факс: (+38 0352) 51-75-36, 13-275

E-mail:  feu@wunu.edu.ua

Заступники декана ФЕУ

Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна

 Посада: заступник декана ФЕУ, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, корпус №3
Кабінет: 3208
Телефон: (0352)51-75-36, 13-228
E-mail: o.ovsianiuk-berdadina@wunu.edu.ua


Волошин Роман Володимирович

 Посада: заступник декана ФЕУз наукової роботи, доцент кафедри підприємництва і торгівлі
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
Контакти: 
Адреса: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, корпус №3
Кабінет: 3101
Телефон: (0352)51-75-36 вн. 13-274
E-mail: r.voloshyn@wunu.edu.ua


Монастирський Григорій Леонардович

Посада: заступник декана ФЕУ з міжнародної співпраці, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 

Адреса: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, корпус №3
Кабінет: 3209

Телефон: (0352)51-75-36. вн. 13-228
E-mail:h.monastyrskyi@wunu.edu.ua


Студентський декан ФЕУ

Марко Діана Русланівна

 Студентський декан факультету економіки та управління


Контакти:
Телефон:+38(091)936-50-27


Спеціалісти деканату ФЕУ

Грабовецька Лілія Василівна

Посада: спеціаліст деканату

Контакти:

Адреса: м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3, корпус №3
Кабінет: 3101
Телефон: (0352)51-75-36, вн.13-275
E-mail: feu@wunu.edu.ua 


Верцімага Галина Миколаївна

Посада: спеціаліст деканату

Контакти:

Адреса: м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3, корпус №3
Кабінет: 3101
Телефон: (0352)51-75-36, вн.13-275
E-mail: feu@wunu.edu.ua