Відомості про працевлаштування випускників ФЕУ

ВІДОМОСТІ за 2020-2022 рр.

Освітня програма «Аналітична економіка» за спеціальністю 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Економіка та управління підприємством» за спеціальністю 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Менеджмент» за спеціальністю «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Управління персоналом» за спеціальністю «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Менеджмент закладів охорони здоров’я» за спеціальністю «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» за спеціальністю  «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» першого (бакалаврського) чи другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма «Маркетинг» за спеціальністю  «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Освітня програма «Державна служба» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти


ВІДОМОСТІ за 2014-2019 рр.

Відомості про працевлаштування випускників ФЕУ за 2014-2019 рр.