Локальні документи ЧФКЕП ЗУНУ

1.Освітньо-професійна програма.

2.Відгуки та рецензія.

3.Навчальні плани.

4.Каталог вибіркових.

5.План заходів на 2022/2023н.р

6.Положення про відокремлений структурний підрозділ

7.Положення про проведення практик.

8.Положення про освітньо-професійну програму.

9.Положення про наукові гуртки.

10.Порядок формування вибіркової частини.

11.Положення про індивідуальну форму навчання.

12.Положення  про формувальну/інформальну освіту.

13.Полодення про студентське самоврядування.

14.Положення про педагогічну раду.

15.Порядок про перезарахування результатів навчання.

16.Порядок оскарження результатів навчання.

17.Декларація про дотримання академічної доброчесності.

18.Кадрове забезпечення ОПП.

19.Атестація педагогічних працівників.

20.Порядок реалізації права на академічну мобільність

21.Положення про систему оцінювання фахової передвищої освіти

22.Порядок оскарження результатів підсумкового контролю

23.Положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів

24.Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

25.Положення про порядок створення атестаційної комісії

26.Угоди про співпрацю

27.Положення про рейтингове оцінювання педагогічних працівників

28.Положення про індивідуальний план здобувача фахової передвищої освіти