Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Погріщук Борис Васильович

Посада: директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 37
Кабінет: 308
Телефон: (0432) 55-49-55 вн. 27-102#
E-mail: b.pogrishchuk@wunu.edu.ua


Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ

  

Колектив Вінницького навчально-наукового інституту економіки Західноукраїнського національного університету (ВННІЕ ЗУНУ) здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

-         Економіка;

-         Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

-         Фінанси, банківська справа та страхування;

-         Митна справа;

-         Облік і оподаткування;

-         Менеджмент закладів охорони здоров’я;

-         Економіка та управління підприємством;

-         Право;

-         Правоохоронна діяльність;

-          Публічне управління та адміністрування.

 

Після завершення навчання у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ЗУНУ випускники можуть обіймати такі посади: керівник (управитель, директор) підприємницьких структур різних форм власності, державних та комунальних установ і організацій; менеджер об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; президент компанії, голова наглядової Ради; менеджер банківської установи; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; керівник проектів та програм розвитку; консультант з питань управління підприємством; менеджер (управитель) з постачання, зі збуту, зі зв’язків з громадськістю, менеджер закладів охорони здоров'я, медичний директор, менеджер кадрової служби, з питань комерційної діяльності; консультант з питань комерційної діяльності та управління, з дослідження ринку, із соціальної та корпоративної відповідальності; начальник кадрового департаменту; помічник керівника, заступник директора; спеціаліст по стратегічному плануванню; законодавець, державний службовець, керівник, (управитель) в місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах, органах місцевого самоврядування, в т.ч. в об’єднаних територіальних громадах; радник, консультант, секретар місцевих рад; спеціаліст виконавчих органів місцевих рад; референт з основної діяльності; креативний директор; директор з економіки; керівник малого підприємства в промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, туризмі, готельно-ресторанному господарстві, на транспорті та зв'язку, в комерційному, побутовому обслуговуванні тощо; професіонал в сферах державної служби, аудиту, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності; головний бухгалтер, обліковець, аудитор, податківець; фінансист, митник, банкір; економіст з матеріально-технічного забезпечення, аналізу господарської діяльності, міжнародної торгівлі, планування, фінансової роботи, збуту, ціноутворення; аналітик (банківська діяльність) з інвестицій, з кредитування, фінансовий аналітик; економічний радник, консультант з економічних питань; керівник відділів перевезень комерційних організацій; посадовець в управліннях органів державної влади, на митниці; керівник відділу продажів; бренд-менеджер, продакт-менеджер, менеджер з маркетингу та реклами; маркетолог-аналітик, інтернет-маркетолог; копірайтер; SEO-менеджер, SMM-менеджер, PR-менеджер; керівник (начальник, завідувач) структурних підрозділів організації (заводу, відділу, цеху, дільниці, департаменту). Випускники ВННІЕ ЗУНУ успішно працюють: у системі органів державного управління (Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Національний банк України, Державна казначейська служба України, Державна аудиторська служба України, Рахункова палата України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг); у об’єднаних територіальних громадах; національних та міжнародних компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; фінансових, страхових, трастових та трейдингових компаніях; банках; кредитних спілках; ломбардах; інвестиційних фондах і компаніях; бізнес-структурах (бухгалтера, бізнес-аналітики, внутрішні аудитори); незалежних експертних організаціях (аудиторські фірми, інститут економічної експертизи); митно-брокерських конторах; підприємницьких структурах (промисловості, торгівлі, будівництва, готельно-туристичного бізнесу, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, транспорту, сфери інформаційно-консалтингових послуг); в органах: прокуратури; Національної поліції; служби безпеки; Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; охорони державного кордону; доходів і зборів; виконання покарань; державного фінансового контролю; Національному антикорупційному бюро України; інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції; можуть успішно працювати дипломатичним представником, послом, у спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях; спеціалістом консульських установ України; юристом, юрисконсультом у державних центральних та місцевих органах влади та самоврядування; адвокатом, нотаріусом; аналітиком міжнародної сфери; референтом прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ; експерт-консультантом із юридичних аспектів суспільно-політичних питань; радником; продовжити наукову та викладацьку кар’єру у закладах вищої освіти, науково-дослідних та експертно-аналітичних установах.

 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ активно співпрацює з такими установами й організаціями: Вінницька міська рада, Вінницька ОДА, Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації, Регіональний центр з інвестицій та розвитку, Літинська міська рада, ТОВ «Прод-мова», ТОВ «МК-Енерго», ТОВ «Вінтор», ПП «Хлібна мова», ТОВ «Мова ЛТД», ТОВ «Егаско-ЛТД», філія АТ «Укрексімбанк» у м. Вінниці, ДП «Вінницяхліб» ПАТ «Концерн Хлібпром», ПрАТ «Вінницький завод «Будмаш», ТОВ «Вінницький завод «Пневматика», ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2», ТОВ «ВТН», ТОВ «Еко-Сфера», ТОВ «Лікер Продукт», ТОВ «Сардонікс В», ТОВ «ВФ «Партнер-посередник», ТОВ «Аксіома-Аудит», ТОВ «Вінницязерносервіс», ТОВ «Глобал Вуд», ТОВ «Муніципальний консалтинговий центр», ТОВ «Норд-трейд», Фермерське господарство «Україна», ТОВ «Віннекс», Вінницька кондитерська фабрика «Рошен», ТОВ «Обрій», ТОВ «СХК ВПГ», ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», ТОВ «Одессспродкомплекс», ТОВ «Мастер:Стрім», ТОВ «Софт Генерація», ТОВ «Медок Україна», Вінницький міський суд Вінницької області, Вінницький районний нотаріальний округ та ін., де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися.

 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща); Лодзьким університетом (Республіка Польща); Познанським економічним університетом (Республіка Польща); Університетом Миколаса Рамеріса (Республіка Литва); Університетом прикладних наук INHOLLAND (Королівство Нідерланди); Університетом «ARTIFEX» м. Бухарест (Румунія); Університетом Національного й світового господарства, м. Софія, (Болгарія); Університет Nord, м. Бодьо, (Норвегія) з метою реалізації програми «Public sector economy» у межах програми «Erasmus+». В інституті для студентів створені сприятливі умови для вивчення іноземних мов.

 

Викладачі Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ здійснюють активну наукову діяльність. На кафедрах інституту виконуються наукові дослідження на замовлення державних установ, приватних підприємств та органів місцевого самоврядування. Серед напрямів досліджень – трансформаційні процеси в економіці України, проблеми розвитку фінансової та кредитної системи, розвиток підприємництва тощо. Щорічно в інституті проводиться 2-3 міжнародні та всеукраїнські наукові конференції. До наукових досліджень залучаються студенти факультету, які потім продовжують своє навчання в аспірантурі та докторантурі Західноукраїнського національного університету.

 

Студентські ініціативи. Багато років поспіль у ВННІЕ ЗУНУ функціонують творчі колективи, спортивні секції, школа лідерства, курси з вивчення іноземних мов. Студентський актив організовує тематичні вечори (перегляди фільмів, проведення різноманітних ігор, трансляція спортивних матчів, організація активного відпочинку). Інститут проводить цікаві квести, флеш-моби, організовує та готує студентів до фестивалів та конкурсів регіону, де вони займають призові місця. Значне місце в діяльності Вінницького навчально-наукового інституту економіки займає виховна, громадська, спортивна та культурно-масова робота, яка покликана забезпечити єднання студентів у одну велику та дружню університетську родину.

У Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ЗУНУ діє Школа лідерства ВННІЕ ЗУНУ. Фахівці школи сприятимуть дослідженню лідерських цінностей, розвитку лідерських якостей, дослідженню самого феномену лідерства та його впливу на управлінські процеси. 

  

Якщо у вас виникли запитання стосовно:

вступу   +38 067 274 19 75, Васаженко Наталія Олексіївна; +38 067 889 60 90 Мартусенко Ірина Валеріївна;

поселення в гуртожиток  +38 068 704 28 32, Дмитрук Анжела Володимирівна;

організації навчального процесу  +38 067 889 60 90 Мартусенко Ірина Валеріївна; +38 067 274 19 75 Васаженко Наталія Олексіївна; +38 097 275 95 77 Бойко Світлана Миколаївна;

оформлення довідок і заяв  +38 068 704 28 32, Дмитрук Анжела Володимирівна; +38 097 275 95 77 Бойко Світлана Миколаївна; 0432-55-49-55;

співпраці з науковцями  0432-55-49-55 Мельник Вікторія Іванівна;

міжнародної мобільності студентів   +38 067 889 60 90 Мартусенко Ірина Валеріївна.

 

Долучайтесь до нас в соціальних мережах:

         

 

Наші контакти:

Адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 37

Телефон: +38 (0432) 55-49-55;

(0432) 55-49-59

E-mail: vnnie@wunu.edu.ua

Заступники директора ВННІЕ

Мартусенко Ірина Валеріївна

Посада: заступник директора ВННІЕ ЗУНУ, секретар Вченої ради ВННІЕ ЗУНУ
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: Адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 37
Кабінет: 314
Телефон: (0432) 55-49-55, вн. 21-118
E-mail: i.martusenko@wunu.edu.ua
Мельник Вікторія Іванівна

Посада: професор кафедри економіки, обліку та оподаткування, заступник директора з наукової роботи ВННІЕ ЗУНУ 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Контакти:
Адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 37
Кабінет: 314
Телефон: (0432) 55-32-27, вн. 21-112
E-mail: v.melnik@wunu.edu.ua


Голова студентського самоврядування ВННІЕ

Москаленко Іван Віталійович

 Студент  групи - ПТБДвн-31

Контакти:
Телефон: (097)-281-57-01
E-mail: i.moskalenko@wunu.edu.ua


Спеціалісти деканату ВННІЕ

Васаженко Наталія Олексіївна

Посада: спеціаліст деканату

Контакти:

Адреса: Адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 37
Кабінет: 310
Телефон: (0432)55-49-59
E-mail: n.vasazhenko@wunu.edu.ua


Бойко Світлана Миколаївна

Посада: спеціаліст деканату

Контакти:

Адреса: Адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 37
Кабінет: 310
Телефон: (0432)55-49-59
E-mail: s.boiko@wunu.edu.ua


Дмитрук Анжела Володимирівна

Посада: спеціаліст деканату

Контакти:

Адреса: Адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 37
Кабінет: 310
Телефон: (0432)55-49-59
E-mail: a.dmytruk@wunu.edu.ua