Відділ кадрів

Гродська Ольга Сергіївна

Посада: начальник відділу кадрів

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, ІІІ поверх)
Телефон: (0352) 51-75-65, вн. 11-134
Е-mail: o.hrodska@wunu.edu.ua 

Відділ кадрів ЗУНУ

 Відділ кадрів - самостійний структурний підрозділ університету, який діє згідно з «Положенням про відділ кадрів» та керується у своїй роботі Кодексом Законів про працю, Законом України «Про вищу освіту», іншими чинними Законами і нормативними документами, наказами, розпорядженнями ректора університету. Відділ кадрів підпорядкований безпосередньо ректору університету.

 

Основні функції відділу кадрів:

 

- Підготовка проектів наказів та розпоряджень ректора по особовому складу університету.

- Добір і розстановка кадрів за професійними та діловими особистими якостями, контроль за правильним використанням їх у роботі згідно з чинним законодавством.

- Проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни.

- Забезпечення університету необхідною кількістю кадрів керівного складу номенклатури ректора, спеціалістів та працівників допоміжного персоналу необхідних професій, спеціальностей та кваліфікації відповідно до комплексного плану роботи з кадрами в університеті.

- Організація та забезпечення комплектування університету трудовими ресурсами всіх категорій необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до комплексного плану роботи з кадрами.

- Ведення обліку всіх категорій працівників.

- Вивчення ділових та особистих якостей особового складу університету для його переведення по посадах та зарахування у резерв на керівні посади.

- Аналіз професійного, загальноосвітнього та вікового складу кадрів університету, а також інших соціально-демографічних даних для використання в роботі і поліпшення якісного складу кадрів університету.

- Розробка номенклатури посад і пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення працівників університету.

- Перевірка підстав, пропозицій щодо призначення, переведеня та звільнення працівників університету.

- Підготовка та подання необхідних документів для нагородження працівників університету державними, відомчими, університетськими нагородами та відзнаками.

- Оформлення, зберігання та видача трудових книжок, дублікатів трудових книжок, своєчасне внесення до них необхідних даних.

- Підготовка та надання усіх видів державної звітності і поточної інформації щодо чисельного та якісного складу університету.

- Ведення та зберігання особових справ працівників університету та іншої кадрової документації. 

Правила внутрішнього розпорядку ЗУНУ

Наші контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, ІІІ поверх)
Телефон: (0352) 51-75-65, вн. 11-134

Персонал відділу кадрів

Білан Надія Зіновіївна

Посада: заступник начальника

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, ІІІ поверх)
Телефон: (0352) 51-75-65, вн. 11-503
Е-mail: dkr@wunu.edu.ua

Надюк Галина Богданівна

 Посада: заступник начальника

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, ІІІ поверх)
Телефон: (0352) 51-75-65, вн. 11-137
Е-mail: dkr@wunu.edu.uaПогріщук Світлана Володимирівна

  Посада: провідний інженер з кадрової роботи

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, ІІІ поверх)
Телефон: (0352) 51-75-59, вн. 11-501
Е-mail: dkr@wunu.edu.ua

Івасько Людмила Іванівна

Посада: провідний інженер з кадрової роботи

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, ІІІ поверх)
Телефон: (0352) 51-75-59, вн. 11-502
Е-mail: dkr@wunu.edu.ua

Тимчук Людмила Афанасіївна

Посада: провідний інженер з кадрової роботи

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, ІІІ поверх)
Телефон: (0352) 51-75-59, вн. 11-505
Е-mail: dkr@wunu.edu.ua

Циквас Ольга Володимирівна

Посада: провідний інженер з кадрової роботи

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, ІІІ поверх)
Телефон: (0352) 51-75-59, вн. 11-504
Е-mail: dkr@wunu.edu.ua

Чорній Ірина Любомирівна

Посада: провідний інженер з кадрової роботи

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, ІІІ поверх)
Телефон: (0352) 51-75-59, вн. 11-506
Е-mail: dkr@wunu.edu.ua