Штаб цивільного захисту

Русенко Ярослав Григорович

 Посада:  провідний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій (НС) і цивільного захисту (ЦЗ)
Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса:  майдан Перемоги, корпус №2(третій поверх), м.Тернопіль
Кабінет: 2426
Телефон: моб. (097)907-49-71
E-mail: y.rysenko@wunu.edu.ua 
Мачула Леся Омелянівна

Посада:  спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій (НС) і цивільного захисту (ЦЗ)


Контакти:
Адреса:  майдан Перемоги, корпус №2(третій поверх), м.Тернопіль
Кабінет: 2426
Телефон: моб. (050)588-46-62
E-mail: emm@wunu.edu.ua
Штаб цивільного захисту ЗУНУ

На даний час ризик виникнення надзвичайних ситуацій на території України є високим. Щорічно виникає більше  тисячі надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине значна кількість людей, а матеріальні збитки сягають кілька мільярдів гривень.

Статистика свідчить  про те, що рівень смертності та травматизму в Україні набагато перевищує аналогічні показники  розвинутих країн світу. За темпами вмирання людей  Україна входить до першої десятки  країн світу.  А дитяча смертність є найвищою в Європі.

У своїй доповіді “Стратегія 2020” президент України П.О. Порошенко   назвав сталий розвиток  і безпеку держави, бізнесу та громадян серед пріоритетних завдань, які стоять перед нашим суспільством. Особливо гостро це відчувається  в час, коли держава змушена вирішувати питання своєї цілісності та збереження суверенітету.

З прийняттям Верховною Радою України Кодексу  цивільного захисту України в 2013 році в університеті реалізовуються державні вимоги щодо забезпечення належного стану цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Керівник цивільного захисту університету, ректор, професор  А.І.Крисоватий , начальник  штабу  цивільного захисту, доцент М.І.Шинкарик особливу увагу звертають  на основні  заходи у сфері цивільного захисту, а саме:

-   оповіщення і інформування;

-   евакуаційні заходи;

-   психологічний захист;

-   радіаційний та хімічний захист;

-   підтримання у належному стані  захисних споруд, готовності їх використання за призначенням;

-  навчання керівного складу, учасників навчально-виховного процесу і працівників основам  захисту від дій  в умовах загрози, виникнення можливих НС.

  В університеті підготовлені Плани реагування на надзвичайні ситуації, схеми управління і зв’язку, оповіщення і взаємодії, обладнано інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту  та план-схеми евакуації, визначено порядок розміщення студентів у підвальних і напівпідвальних (цокольних) приміщеннях гуртожитків та навчальних корпусів  при необхідності  у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.  Накопичено мінімальний запас засобів індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Керівниками  ЗУНУ з питань  цивільного захисту, безпеки життєдіяльності  прийнято та приймаються накази, розпорядження, плани, які регулюють діяльність у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, щорічно  організовуються науково-методичні заняття, об’єктові тренування. Нагромаджується значний досвід у проведенні заходів  з попередження  НС та ліквідації їх наслідків.  Під час тренувань  керівного складу в університеті  з участю студентів формують знання, уміння та навички щодо забезпечення необхідного рівня  безпеки життєдіяльності  як з особистої безпеки, так із безпеки тих, хто їх оточує.

Мета тренувань з цивільного захисту – формування  свідомого  і відповідального ставлення  до питань особистої безпеки, вміння розпізнавати  й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шляхи надійного захисту від них, уміти в разі потреби надати допомогу собі та оточуючим, а також оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпеки.

Західноукраїнський національний університет належить до державних закладів вищої освіти вищих  IV рівня акредитації. Відповідно до зведеного переліку закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України йому присвоєна друга категорія з цивільного захисту.

 Підготовка цивільного захисту  в підрозділах університету  ведеться згідно з  Положенням  про функціональну  підсистему  навчання учнів та студентів діям  у надзвичайних ситуаціях  єдиної державної системи   цивільного захисту (НС ЄДС ЦЗ), затвердженої  наказом МОН України  14 грудня 2016 року №1400 і спрямовується  на забезпечення готовності  до проведення ефективних заходів  щодо захисту учасників навчально-виховного процесу  при виникненні надзвичайних ситуацій  техногенного і природного характеру, організованого переведення  системи ЦЗ з мирного на особливий  період.

Управління  діями сил ЦЗ університету здійснюється  з пункту управління  керівника ЦЗ за допомогою телефонного, мобільного зв’язку, електронної пошти, посильних.

Оповіщення учасників навчально-виховного процесу (в разі потреби) здійснюється  шляхом подачі сигналу  “Увага всім” (включенням електросирени, що знаходиться на території університету (гуртожиток №4) і передачі мовного повідомлення за допомогою системи оповіщення “Велез”, 10 гучномовців, які знаходяться на робочих місцях чергових корпусів, гуртожитків.

Оповіщення  про можливість  виникнення НС з централізованої  територіальної системи оповіщення при звучанні сирен “Увага всім” м. Тернополя приймаються черговими (службою охорони) навчальних корпусів, гуртожитків за допомогою радіотранзисторних приймачів на хвилі 87,7.

Для здійснення  заходів  цивільного захисту  в університеті та для ведення розвідки, рятувальних  і інших невідкладних робіт у випадку виникнення НС  наказом №734 від 22.10.2018 року “Про організацію і ведення  цивільного захисту об’єкту”:

-  призначено 3 заступники  керівника  ЦЗ;

-  створено штаб ЦЗ у складі 5 чоловік (на випадок виникнення НС);

-  створено комісію з питань НС та ліквідації  наслідків НС – 22 чоловік;

-  створено евакуаційну комісію із групами  оповіщення і зв’язку, обліку і реєстрації, збору і відправлення  евакуйованих, супроводження евакуйованих, забезпечення зустрічі та  розміщення евакуйованих – всього 36  чоловік;

-  призначено деканів, директорів інститутів – керівниками цивільного захисту об’єктів діяльності;

-  створено 8 об’єктових  формувань цивільного захисту, а саме:  група охорони громадського порядку – 17 чол., аварійно-технічна ланка – 11 чол., ланка пожежогасіння – 4 чол., ланка зв’язку –5 чоловік,  пост радіаційного і хімічного спостереження – 3 чол., ланка з обслуговування сховища – 3 чол., пункт видачі засобів індивідуального захисту – 24 чол.,  санітарна дружина – 22 чол..

Додатково, силами ЦЗ  для деканатів та інститутів університету  створено:

-   ланки пожежогасіння по 4 чол.,

-   пости  зв’язку  по  3 чол.;

-   санітарні  пости по  4 чол.;

-   ланка з обслуговування найпростіших укрить, аварійно-технічний пост по 2 чол.

З метою   практичної підготовки працівників університету, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана  з організацією та здійсненням   заходів з цивільного захисту і для визначення в цілому готовності університету до реалізації плану реагування  на НС 25 жовтня 2018 року під керівництвом першого проректора (керівника штабу ЦЗ) проведено комплексне об’єктове тренування  (КОТ)  на об’єкті університету – гуртожитку №5. Комплексне об’єктове тренування  з керівним складом та формуваннями університету  організовано на тему: ”Дії посадових осіб, органів управління та сил ЦЗ у випадку виникнення НС техногенного характеру – пожежі  в навчальних корпусах, гуртожитках”. Заздалегідь перед  комплексним об’єктовим тренуванням деканами факультетів, директорами інститутів  (керівниками ЦЗ об’єктів навчання) проведено з працівниками та студентами заняття з питань ЦЗ, а саме правил поведінки та дії у випадку виникнення пожежі.

Комплексне об’єктове тренування проводилося з участю спостерігачів від ДСНС в Тернопільській області.

За  результатами проведення комплексного об’єктового тренування ЗУНУ згідно з розширеним  засіданням штабу ЦЗ вирішено:

-   проведення тренування – евакуація студентів з дев’яти поверхового гуртожитку  здійснена вчасно і організовано;

-   підготовчий період до тренування  та вся  документальна база  підготовлені добре;

-   сценарій КОТ відпрацьовано;

-  матеріальна база (система оповіщення “Велез”, гідранти, електроустановки, пожежна сигналізація) підготовлені. У  наявності достатня кількість  заряджених вогнегасників.

В цілому Західноукраїнський національний університет готовий до захисту учасників навчально-виховного процесу  і майна у випадку виникнення надзвичайної ситуації – пожежі на об’єктах університету.

Відповідно до наказу №38 ”Про  підсумки роботи за 2018 рік та основні завдання ЦЗ на 2019 рік”,  розпорядження №26  від 20 березня 2019 року проведено навчально-методичні збори. Темою зборів було ознайомлення з планом дій органів управління та сил цивільного захисту ТНЕУ при переході з мирного на особливий (воєнний) стан.

Керівник зборів – перший проректор М.І.Шинкарик  нагадав, що згідно з наказом №38 від 31 січня 2019 р. п.2.3 посадовим  особам, керівникам структурних підрозділів, фахівцям їх обов’язки  у сфері цивільного захисту є обов’язковою складовою службової діяльності.

Доведено до відома керівному складу ЗУНУ їх обов’язки згідно з планом дій органів та сил ЦЗ ЗУНУ при переході з мирного на воєнний (особливий) стан. Даний план дій органів управління і сил ЦЗ ЗУНУ та список членів евакокомісії ЗУНУ подається нижче.

Документи

Документація Штабу цивільного захисту Західноукраїнського національного університету

План цивільного захисту на особливий період Західноукраїнського національного університету

Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки, цивільного захисту та порядку  дій  у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Заходи профілактики коронавірусної інфекції

Наказ Про впровадження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів із запобігання занесення і поширення на території ЗУНУ коронавірусної хвороби 

Наказ Щодо організації та проведення комплексного об'єктового навчання з цивільного захисту