Штаб цивільного захисту

Русенко Ярослав Григорович

 Посада:  провідний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій (НС) і цивільного захисту (ЦЗ)
Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 2426
Телефон:0979074971
E-mail:yaroslav54@ukr.net
Адреса:  майдан Перемоги, корпус №2(третій поверх), м.ТернопільМачула Леся Омелянівна

Посада:  спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій (НС) і цивільного захисту (ЦЗ)


Контакти:
Кабінет: 2426
Телефон: 0505884662
E-mail: machula.lesya@gmail.com
Адреса:  майдан Перемоги, корпус №2(третій поверх), м.ТернопільШтаб цивільного захисту ЗУНУ

На даний час ризик виникнення надзвичайних ситуацій на території України є високим. Щорічно виникає більше  тисячі надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине значна кількість людей, а матеріальні збитки сягають кілька мільярдів гривень.

Статистика свідчить  про те, що рівень смертності та травматизму в Україні набагато перевищує аналогічні показники  розвинутих країн світу. За темпами вмирання людей  Україна входить до першої десятки  країн світу.  А дитяча смертність є найвищою в Європі.

У своїй доповіді “Стратегія 2020” президент України П.О. Порошенко   назвав сталий розвиток  і безпеку держави, бізнесу та громадян серед пріоритетних завдань, які стоять перед нашим суспільством. Особливо гостро це відчувається  в час, коли держава змушена вирішувати питання своєї цілісності та збереження суверенітету.

З прийняттям Верховною Радою України Кодексу  цивільного захисту України в 2013 році в університеті реалізовуються державні вимоги щодо забезпечення належного стану цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Керівник цивільного захисту університету, ректор, професор  А.І.Крисоватий , начальник  штабу  цивільного захисту, доцент М.І.Шинкарик особливу увагу звертають  на основні  заходи у сфері цивільного захисту, а саме:

-   оповіщення і інформування;

-   евакуаційні заходи;

-   психологічний захист;

-   радіаційний та хімічний захист;

-   підтримання у належному стані  захисних споруд, готовності їх використання за призначенням;

-  навчання керівного складу, учасників навчально-виховного процесу і працівників основам  захисту від дій  в умовах загрози, виникнення можливих НС.

  В університеті підготовлені Плани реагування на надзвичайні ситуації, схеми управління і зв’язку, оповіщення і взаємодії, обладнано інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту  та план-схеми евакуації, визначено порядок розміщення студентів у підвальних і напівпідвальних (цокольних) приміщеннях гуртожитків та навчальних корпусів  при необхідності  у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.  Накопичено мінімальний запас засобів індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Керівниками  ЗУНУ з питань  цивільного захисту, безпеки життєдіяльності  прийнято та приймаються накази, розпорядження, плани, які регулюють діяльність у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, щорічно  організовуються науково-методичні заняття, об’єктові тренування. Нагромаджується значний досвід у проведенні заходів  з попередження  НС та ліквідації їх наслідків.  Під час тренувань  керівного складу в університеті  з участю студентів формують знання, уміння та навички щодо забезпечення необхідного рівня  безпеки життєдіяльності  як з особистої безпеки, так із безпеки тих, хто їх оточує.

Мета тренувань з цивільного захисту – формування  свідомого  і відповідального ставлення  до питань особистої безпеки, вміння розпізнавати  й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шляхи надійного захисту від них, уміти в разі потреби надати допомогу собі та оточуючим, а також оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпеки.

Західноукраїнський національний університет належить до державних закладів вищої освіти вищих  IV рівня акредитації. Відповідно до зведеного переліку закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України йому присвоєна друга категорія з цивільного захисту.

 Підготовка цивільного захисту  в підрозділах університету  ведеться згідно з  Положенням  про функціональну  підсистему  навчання учнів та студентів діям  у надзвичайних ситуаціях  єдиної державної системи   цивільного захисту (НС ЄДС ЦЗ), затвердженої  наказом МОН України  14 грудня 2016 року №1400 і спрямовується  на забезпечення готовності  до проведення ефективних заходів  щодо захисту учасників навчально-виховного процесу  при виникненні надзвичайних ситуацій  техногенного і природного характеру, організованого переведення  системи ЦЗ з мирного на особливий  період.

Управління  діями сил ЦЗ університету здійснюється  з пункту управління  керівника ЦЗ за допомогою телефонного, мобільного зв’язку, електронної пошти, посильних.

Оповіщення учасників навчально-виховного процесу (в разі потреби) здійснюється  шляхом подачі сигналу  “Увага всім” (включенням електросирени, що знаходиться на території університету (гуртожиток №4) і передачі мовного повідомлення за допомогою системи оповіщення “Велез”, 10 гучномовців, які знаходяться на робочих місцях чергових корпусів, гуртожитків.

Оповіщення  про можливість  виникнення НС з централізованої  територіальної системи оповіщення при звучанні сирен “Увага всім” м. Тернополя приймаються черговими (службою охорони) навчальних корпусів, гуртожитків за допомогою радіотранзисторних приймачів на хвилі 87,7.

Для здійснення  заходів  цивільного захисту  в університеті та для ведення розвідки, рятувальних  і інших невідкладних робіт у випадку виникнення НС  наказом №734 від 22.10.2018 року “Про організацію і ведення  цивільного захисту об’єкту”:

-  призначено 3 заступники  керівника  ЦЗ;

-  створено штаб ЦЗ у складі 5 чоловік (на випадок виникнення НС);

-  створено комісію з питань НС та ліквідації  наслідків НС – 22 чоловік;

-  створено евакуаційну комісію із групами  оповіщення і зв’язку, обліку і реєстрації, збору і відправлення  евакуйованих, супроводження евакуйованих, забезпечення зустрічі та  розміщення евакуйованих – всього 36  чоловік;

-  призначено деканів, директорів інститутів – керівниками цивільного захисту об’єктів діяльності;

-  створено 8 об’єктових  формувань цивільного захисту, а саме:  група охорони громадського порядку – 17 чол., аварійно-технічна ланка – 11 чол., ланка пожежогасіння – 4 чол., ланка зв’язку –5 чоловік,  пост радіаційного і хімічного спостереження – 3 чол., ланка з обслуговування сховища – 3 чол., пункт видачі засобів індивідуального захисту – 24 чол.,  санітарна дружина – 22 чол..

Додатково, силами ЦЗ  для деканатів та інститутів університету  створено:

-   ланки пожежогасіння по 4 чол.,

-   пости  зв’язку  по  3 чол.;

-   санітарні  пости по  4 чол.;

-   ланка з обслуговування найпростіших укрить, аварійно-технічний пост по 2 чол.

З метою   практичної підготовки працівників університету, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана  з організацією та здійсненням   заходів з цивільного захисту і для визначення в цілому готовності університету до реалізації плану реагування  на НС 25 жовтня 2018 року під керівництвом першого проректора (керівника штабу ЦЗ) проведено комплексне об’єктове тренування  (КОТ)  на об’єкті університету – гуртожитку №5. Комплексне об’єктове тренування  з керівним складом та формуваннями університету  організовано на тему: ”Дії посадових осіб, органів управління та сил ЦЗ у випадку виникнення НС техногенного характеру – пожежі  в навчальних корпусах, гуртожитках”. Заздалегідь перед  комплексним об’єктовим тренуванням деканами факультетів, директорами інститутів  (керівниками ЦЗ об’єктів навчання) проведено з працівниками та студентами заняття з питань ЦЗ, а саме правил поведінки та дії у випадку виникнення пожежі.

Комплексне об’єктове тренування проводилося з участю спостерігачів від ДСНС в Тернопільській області.

За  результатами проведення комплексного об’єктового тренування ЗУНУ згідно з розширеним  засіданням штабу ЦЗ вирішено:

-   проведення тренування – евакуація студентів з дев’яти поверхового гуртожитку  здійснена вчасно і організовано;

-   підготовчий період до тренування  та вся  документальна база  підготовлені добре;

-   сценарій КОТ відпрацьовано;

-  матеріальна база (система оповіщення “Велез”, гідранти, електроустановки, пожежна сигналізація) підготовлені. У  наявності достатня кількість  заряджених вогнегасників.

В цілому Західноукраїнський національний університет готовий до захисту учасників навчально-виховного процесу  і майна у випадку виникнення надзвичайної ситуації – пожежі на об’єктах університету.

Відповідно до наказу №38 ”Про  підсумки роботи за 2018 рік та основні завдання ЦЗ на 2019 рік”,  розпорядження №26  від 20 березня 2019 року проведено навчально-методичні збори. Темою зборів було ознайомлення з планом дій органів управління та сил цивільного захисту ТНЕУ при переході з мирного на особливий (воєнний) стан.

Керівник зборів – перший проректор М.І.Шинкарик  нагадав, що згідно з наказом №38 від 31 січня 2019 р. п.2.3 посадовим  особам, керівникам структурних підрозділів, фахівцям їх обов’язки  у сфері цивільного захисту є обов’язковою складовою службової діяльності.

Доведено до відома керівному складу ЗУНУ їх обов’язки згідно з планом дій органів та сил ЦЗ ЗУНУ при переході з мирного на воєнний (особливий) стан. Даний план дій органів управління і сил ЦЗ ЗУНУ та список членів евакокомісії ЗУНУ подається нижче.

Документація Штабу цивільного захисту Західноукраїнського національного університету

План цивільного захисту на особливий період Західноукраїнського національного університету [1.27 Mb] (завантажень: 532)  

Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки, цивільного захисту та порядку  дій  у разі виникнення надзвичайних ситуацій [53 Kb] (завантажень: 531)  

Заходи профілактики коронавірусної інфекції [350.37 Kb] (завантажень: 102)  

Наказ Про впровадження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів із запобігання занесення і поширення на території ТНЕУ коронавірусної хвороби [1.91 Mb] (завантажень: 78)  

Наказ Щодо організації та проведення комплексного об'єктового навчання з цивільного захисту [1012.9 Kb] (завантажень: 131)  

Документи