Навчально-науковий центр підготовки офіцерів запасу

Гукалюк Володимир Іванович

 
Посада: начальник навчально-наукового центру підготовки офіцерів запасу

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, Микулинецька 46а
Кабінет: 5604
Телефон: (0352) 51-75-44, вн. 15-217 
E-mail: cpoz@wunu.edu.ua

Навчально-науковий центр підготовки офіцерів запасу

 

Навчально-науковий центр підготовки офіцерів запасу є структурним  підрозділом Західноукраїнського національного  університету і здійснює військову підготовку громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу з профільних та споріднених спеціальностей згідно з обсягами замовлення за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб громадян України з метою забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби осіб офіцерського складу за контрактом або за призовом, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формуваннях, а також для задоволення особистих потреб громадян в отриманні додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання ними військового обов’язку в запасі в мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час, та для майбутньої професійної діяльності.
Підготовка офіцерів запасу в центрі підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 №719/1289 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за № 1678/28123.

Навчально-науковий центр підготовки офіцерів запасу проводить підготовку громадян України за такими військово-обліковими спеціальностями:

 - Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів

 - Застосування з’єднань, військових частин і підрозділів матеріального забезпечення

 - Психологія

 - Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503.


Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями.

Правила прийому 2020


Військова підготовка планується та проводиться один навчальний день на тиждень (методом "військового дня"). Тривалість навчання складає 2 роки.


Громадянам, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання «молодшого лейтенанта запасу».

 Для здійснення навчання громадян України за програмою офіцерів запасу використовується сучасна навчальна матеріально-технічна база Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. До проведення занять залучаються кращі викладачі та офіцери Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Навчальні аудиторії, класи, мають сучасне мультимедійне обладнання та зразки військової техніки, яка є на озброєнні, що забезпечує виконання навчальних програм військової підготовки та набуття практичних навичок.

Після завершення теоретичного курсу відбуваються практичні заняття на базі військової частини А-3215, де студент має змогу практично застосувати отриманні знання.

 Наші контакти:

Адреса: м. Тернопіль, Микулинецька 46а, каб.  5604
Телефон: (0352) 51-75-44, вн. 15-217 
E-mail: cpoz@wunu.edu.ua 


Персонал навчально-наукового центру підготовки офіцерів запасу

Чиринда Ігор Михайлович

Посада: заступник начальника навчально-наукового центру підготовки офіцерів запасу

Контакти:
Кабінет: 5604 
Телефон: (0352) 51-75-44, вн. 15-218 
E-mail: cpoz@wunu.edu.ua

Мариняк Інна Тарасівна

Посада: спеціаліст І-ї категорії

Контакти:
Кабінет: 5604 
Телефон: (0352) 51-75-44, вн. 15-219
E-mail: cpoz@wunu.edu.ua