Керівник центру заочного та дистанційного навчання ННІІОТ

Питель Святослав Васильович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішній телефон: 13-203
Кабінет: 3203 А
E-mail: s.pytel@wunu.edu.ua, nniiot@wunu.edu.ua

Центр заочного та дистанційного навчання

 Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій Західноукраїнського національного університету об'єднує і координує навчально-наукову та навчально-методичну діяльність кафедр та інших структурних підрозділів університету з організації підготовки фахівців за заочною та заочно-дистанційною формами навчання.

Основною метою діяльності навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій з підготовки фахівців за заочною та заочно-дистанційною формами навчання є:

·  забезпечення умов, необхідних для отримання студентами, які зараховані на заочну (заочно-дистанційну) форму навчання до університету, якісної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр;

· розширення на основі технологій дистанційної освіти спектру освітніх послуг, що надаються Університетом;

· розвиток та провадження технологій дистанційного навчання в процес підготовки фахівців всіх рівнів та форм освіти.

Навчальний процес за заочною та заочно-дистанційною формами навчання здійснюється під час сесії і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, упродовж якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекційні і практичні, семінарські та індивідуальні заняття і контрольні заходи). Міжсесійний період для заочної форми навчання - це частина навчального року, упродовж якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, що затверджується в порядку, визначеному університетом, і доводиться до відома студентів перед початком навчального року. Графік навчального процесу складається на поточний навчальний рік з кожного напряму підготовки (спеціальності). У графіку відображаються: кількість сесій і термін їх проведення; перелік навчальних дисциплін, що вивчаються, та їх обсяг; кількість контрольних робіт та індивідуальних завдань і термін їх виконання; форми триместрового контролю і державної атестації і термін їх проведення. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою-викликом встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію.

Дистанційне навчання – це навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, якi забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Дистанційне навчання в нашому університеті дає студентам можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку й консультації викладачів та методистів, online відеолекції, віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання.

Дистанційна освіта – це:

·  можливість навчатися знаходячись у будь-якій точці світу;

·  постійна підтримка та online консультації викладачів;

·  повне забезпечення навчально-методичними матеріалами через Internet.
У 2013 році в університеті запроваджено заочно-дистанційну форму навчання.

Переваги дистанційної освіти:

-  вільний графік навчання;

-  самостійне визначення темпу навчання;

-  незалежність від місця перебування;

-  навчання без відриву від виробництва навіть на період сесії і т.д.

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій Західноукраїнського національного університету готує фахівців на заочній та заочно-дистанційній формах навчання за такими факультет-програмами:

– Заочна факультет-програма з фінансів та обліку;
– Заочна факультет-програма з економіки і управління;

– Заочна факультет-програма з  біоресурсів і природокористування;
– Заочна факультет-програма з міжнародних відносин;
– Заочна юридична факультет-програма;

– Заочна соціально-гуманітарна факультет-програма;
– Заочна факультет-програма з комп’ютерних інформаційних технологій.


Персонал центру заочного та дистанційного навчання

Борисова Марина Семенівна

Спеціаліст сектору реалізації заочних факультет-програм
Посада: спеціаліст ННІІОТ

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішні телефони: 13-206
Кабінет: 3207
E-mail: nniiot@wunu.edu.ua


Кливець Світлана Анатоліївна

 Спеціаліст сектору реалізації заочних факультет-програм
Посада: спеціаліст ННІІОТ

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішні телефони: 13-209
Кабінет: 3207
E-mail: nniiot@wunu.edu.ua


Сеник Алла Михайлівна

Спеціаліст сектору реалізації заочних факультет-програм
Посада: спеціаліст ННІІОТ

Контакти:
Телефон: ((0352) 47-58-51; (067) 727-00-98
Внутрішні телефони: 13-210
Кабінет: 3207
E-mail: nniiot@wunu.edu.ua


Сирник Олег Йосипович

Дистанційна форма навчання
Посада: провідний інженер-програміст

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішні телефони: 13-203
Кабінет: 3206
E-mail: nniiot@wunu.edu.ua


Тимон Світлана Михайлівна

Група контролю якості та програм розвитку
Посада: спеціаліст I категорії ННІІОТ

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішні телефони: 13-208
Кабінет: 3207
E-mail: nniiot@wunu.edu.ua