Науковий збірник "Актуальні проблеми правознавства"Збірник наукових праць "Актуальні проблеми правознавства"

"Актуальні проблеми правознавства”
  Збірник наукових праць юридичного факультету Західноукраїнського національного університету, заснований у 2011 році. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових вчень та філософії права, конституційного, адміністративне права і процесу, фінансового та інформаційного права, міжнародного права, цивільного права і процесу, сімейного права, міжнародного приватного права, господарського та  господарського-процесуального права, кримінального права та кримінології,  кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності, судоустрою,  прокуратури та адвокатури. 
     До редколегії збірника, окрім видатних представників української наукової думки, входять Фредерік Цолль — доктор, професор, почесний доктор ЗУНУ, професор кафедри цивільного права Ягелонського університету (Польща), завідувач кафедри європейського та польського приватного права, і порівняльного правознавства Оснабрюцького університету (Німеччина) та Флогаітіс Спірідон - доктор юридичних наук, професор, директор Європейської організації публічного права (Греція).
     Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів.
     
     Офіційний сайт журналу http://app.wunu.edu.ua/ 
 


Випуски журналу

 

Журнал включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін(Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року»).

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International  (Республіка Польща).

Розділи випуску

1. Адміністративне судочинство: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку

2. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права

3. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право

4. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право

5. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

6. Погляд економіста

7. Трибуна молодого вченого

8. Психологія та соціологія для юриста

9. Рецензії

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Теремецький Владислав Іванович, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету, доктор юридичних наук, доцент


ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Калаур Іван Романович, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету, доктор юридичних наук, професор


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Гречанюк Сергій Костянтинович, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Тернопільського національного економічного університету, доктор юридичних наук, професор

Соболь Євген Юрійович, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, доцент

Лазур Ярослав Володимирович, декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, професор

Балинська Ольга Михайлівна, проректор, Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Книш Сергій Володимирович, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент


Іноземні члени редакційної колегії:

Грега Стрбан, декан юридичного факультету Університету Любляни, доктор наук, професор (Словенія)

Цоль Фредерік, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Ягеллонского університету (Польща), завідувач кафедри європейського і польського приватного права та порівняльного правознавства Оснабрюцького університету, професор (Німеччина).


Електронна версія збірника тут:
1-2016.pdf [2.66 Mb] (завантажень: 188)
2-2016.pdf [1.79 Mb] (завантажень: 76)
3-2016.pdf [1.41 Mb] (завантажень: 70)
4-2016.pdf [1.49 Mb] (завантажень: 72)
1-2017.pdf [1.46 Mb] (завантажень: 51)
2-2017.pdf [1.78 Mb] (завантажень: 58)
3-2017.pdf [2.48 Mb] (завантажень: 94)
4-2017.pdf [2.99 Mb] (завантажень: 49)
1-2018.pdf [2.38 Mb] (завантажень: 53)
2-2018.pdf [2.18 Mb] (завантажень: 41)
3-2018.pdf [1.94 Mb] (завантажень: 58)
4-2018.pdf [2.99 Mb] (завантажень: 32)
1-2019.pdf [3.03 Mb] (завантажень: 35)  
2-2019.pdf [3 Mb] (завантажень: 31)
3-2019.pdf [2.51 Mb] (завантажень: 30)
4-2019.pdf [5.29 Mb] (завантажень: 14)  
1-2020.pdf [3.98 Mb] (завантажень: 39)